Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Evaluation of Contribution of Physics Courses to Fundamental Electronics and Measurement Course in Vocational High Schools in Terms of Curriculum and Teacher Opinions

Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 2, 75 - 83, 14.08.2017

Öz

Countries appreciate technical and vocational education as important for an economically and socially sustainable development. In this context, many studies focus on increasing the quality of technical and vocational education. The aim of this study is to evaluate the contribution of physics courses to the fundamental electronics and measurement course in vocational high schools in the context of curriculum and teacher opinions. The data were obtained through semi-structured interviews conducted with teachers in vocational high schools and by comparing the programs of the physics and fundamental electronic-measurement courses in the context of document analysis. The data obtained from interviews were analyzed descriptively. Findings of the research showed that the examined courses in vocational high schools were not planned as supporting each other. Especially the expressions of participant teachers revealed that difficulties arose in teaching the courses which require physics knowledge such as fundamental electronics and measurement course in vocational high schools. 

Kaynakça

 • Arslan A., Ercan O. & Tekbiyik A. (2014). Fizik dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi, Milli Eğitim, 201, 215-235.
 • Çepni, S. (2012). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Celepler Matbaacılık, Trabzon.
 • EARGED (2010). Ortak derslerin mesleki ve teknik eğitime katkısının değerlendirilmesi, Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED), Ankara.
 • Günbayı, İ. & Tokel, A. (2014). Teknik ve meslek liselerinde meslek derslerinin etkiliğine ilişkin yönetici, öğretmen ve öğrenci görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(4), 59-73.
 • Kurnaz, M.A. & Çepni, S. (2012). An evaluation of changes to the Turkish high school physics curriculum. International Education Studies, 5(5), 92-108.
 • Marulcu, İ. & Doğan, M. (2010). Ortaöğretim fizik ders kitaplarına ve müfredatlarına Afyonkarahisar’daki öğretmen ve öğrencilerin Bakışı. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29(2), 193-209.
 • MEB. (2002). Mesleki ve teknik eğitim yönetmeliği, Dördüncü Kısım, Ankara.
 • MEB. (2014). Türkiye mesleki ve teknik eğitim strateji belgesi ve eylem planı (2014-2018), Ankara. https://mtegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_08/13021358_mte_strateji_belgesi_eylem_plani_20142018.pdf (2 Nisan 2017’de erişilmiştir).
 • Özdemir, E., Benli, A., Dörtlemez, D., Yalçın, Y., Tanel, R., Kaya. S. & Kavcar, N. (2011). 2005 Ortaöğretim Fizik programı düzenlemelerinin öğretmen adayları ve öğretmen görüşleriyle değerlendirilmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 68-89.
 • Özdemir, Y. (2016). Kültür derslerine direniş: Bir endüstri meslek lisesinde kafa/kol emeği ayrımına dayalı iş bölümünün yeniden üretimi. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 14(53), 68-111.
 • Sadi, Ö. & Yıldız, M. (2014). Fizik öğretmenlerinin 2011-2012 öğretim döneminde ilk defa uygulanan 12.sınıf Fizik dersi müfredatına bakışı. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16 (27), 73-79.
 • Tortop, H.S. (2012). Fizik öğretmenlerinin yeni Fizik programına uyumları: Bir durum çalışması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10, 419-438.
 • Ünal, S., Coştu, B. & Karataş, F.Ö. (2004). Türkiye’de Fen Bilimleri eğitimi alanındaki program geliştirme çalışmalarına genel bir bakış. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (2), 183-202.
 • Ziderman, A. (1997) National Programmes in Technical and Vocational Education: Economic and Education Relationships, Journal of Vocational Education & Training, 49(3), 351-366.

Meslek Liselerindeki Fizik Derslerinin Temel Elektronik ve Ölçme Dersine Katkısının Öğretim Programları ve Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi

Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 2, 75 - 83, 14.08.2017

Öz

Ülkeler, ekonomik ve sosyal alanlardaki gelişmelerinin sürdürülebilirliğini sağlamak açısından, özellikle vasıflı insan gücünü yetiştirmede önemli role sahip olan teknik ve mesleki eğitime önem vermektedirler. Bu kapsamda teknik ve mesleki eğitimin kalitesini artırmaya odaklanmış çalışmalar önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı meslek liselerindeki fizik derslerinin temel elektronik ve ölçme dersine katkısını öğretim programları ve öğretmen görüşleri çerçevesinde değerlendirmektir. Bu doğrultuda çalışmada, meslek liselerinde yürütülen fizik ve temel elektronik-ölçme derslerinin öğretim programları doküman analizi kapsamında karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca temel elektronik ve ölçme dersi öğretmenleriyle yarı yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. Mülakatlardan elde edilen veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Çalışmada, incelenen derslerin öğretim programlarının birbirini destekleyecek şekilde planlanmadığı yönünde bulgular elde edilmiştir. Katılımcı öğretmenlerin ifadeleri de, meslek liselerindeki temel elektronik ve ölçme dersi gibi fizik bilgisine ihtiyaç duyulan derslerde bu durumun güçlüklere neden olduğunu göstermektedir.

Kaynakça

 • Arslan A., Ercan O. & Tekbiyik A. (2014). Fizik dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi, Milli Eğitim, 201, 215-235.
 • Çepni, S. (2012). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Celepler Matbaacılık, Trabzon.
 • EARGED (2010). Ortak derslerin mesleki ve teknik eğitime katkısının değerlendirilmesi, Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED), Ankara.
 • Günbayı, İ. & Tokel, A. (2014). Teknik ve meslek liselerinde meslek derslerinin etkiliğine ilişkin yönetici, öğretmen ve öğrenci görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(4), 59-73.
 • Kurnaz, M.A. & Çepni, S. (2012). An evaluation of changes to the Turkish high school physics curriculum. International Education Studies, 5(5), 92-108.
 • Marulcu, İ. & Doğan, M. (2010). Ortaöğretim fizik ders kitaplarına ve müfredatlarına Afyonkarahisar’daki öğretmen ve öğrencilerin Bakışı. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29(2), 193-209.
 • MEB. (2002). Mesleki ve teknik eğitim yönetmeliği, Dördüncü Kısım, Ankara.
 • MEB. (2014). Türkiye mesleki ve teknik eğitim strateji belgesi ve eylem planı (2014-2018), Ankara. https://mtegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_08/13021358_mte_strateji_belgesi_eylem_plani_20142018.pdf (2 Nisan 2017’de erişilmiştir).
 • Özdemir, E., Benli, A., Dörtlemez, D., Yalçın, Y., Tanel, R., Kaya. S. & Kavcar, N. (2011). 2005 Ortaöğretim Fizik programı düzenlemelerinin öğretmen adayları ve öğretmen görüşleriyle değerlendirilmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 68-89.
 • Özdemir, Y. (2016). Kültür derslerine direniş: Bir endüstri meslek lisesinde kafa/kol emeği ayrımına dayalı iş bölümünün yeniden üretimi. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 14(53), 68-111.
 • Sadi, Ö. & Yıldız, M. (2014). Fizik öğretmenlerinin 2011-2012 öğretim döneminde ilk defa uygulanan 12.sınıf Fizik dersi müfredatına bakışı. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16 (27), 73-79.
 • Tortop, H.S. (2012). Fizik öğretmenlerinin yeni Fizik programına uyumları: Bir durum çalışması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10, 419-438.
 • Ünal, S., Coştu, B. & Karataş, F.Ö. (2004). Türkiye’de Fen Bilimleri eğitimi alanındaki program geliştirme çalışmalarına genel bir bakış. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (2), 183-202.
 • Ziderman, A. (1997) National Programmes in Technical and Vocational Education: Economic and Education Relationships, Journal of Vocational Education & Training, 49(3), 351-366.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İşık Saliha KARAL>

Türkiye


Salih UZUN>

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 14 Ağustos 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aleg305599, journal = {Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi}, issn = {2149-6269}, address = {}, publisher = {Karadeniz Teknik Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {3}, number = {2}, pages = {75 - 83}, title = {Meslek Liselerindeki Fizik Derslerinin Temel Elektronik ve Ölçme Dersine Katkısının Öğretim Programları ve Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Karal, İşık Saliha and Uzun, Salih} }
APA Karal, İ. S. & Uzun, S. (2017). Meslek Liselerindeki Fizik Derslerinin Temel Elektronik ve Ölçme Dersine Katkısının Öğretim Programları ve Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi . Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi , 3 (2) , 75-83 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aleg/issue/30918/305599
MLA Karal, İ. S. , Uzun, S. "Meslek Liselerindeki Fizik Derslerinin Temel Elektronik ve Ölçme Dersine Katkısının Öğretim Programları ve Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi" . Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi 3 (2017 ): 75-83 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aleg/issue/30918/305599>
Chicago Karal, İ. S. , Uzun, S. "Meslek Liselerindeki Fizik Derslerinin Temel Elektronik ve Ölçme Dersine Katkısının Öğretim Programları ve Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi". Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi 3 (2017 ): 75-83
RIS TY - JOUR T1 - Meslek Liselerindeki Fizik Derslerinin Temel Elektronik ve Ölçme Dersine Katkısının Öğretim Programları ve Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi AU - İşık SalihaKaral, SalihUzun Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 75 EP - 83 VL - 3 IS - 2 SN - 2149-6269- M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi Meslek Liselerindeki Fizik Derslerinin Temel Elektronik ve Ölçme Dersine Katkısının Öğretim Programları ve Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi %A İşık Saliha Karal , Salih Uzun %T Meslek Liselerindeki Fizik Derslerinin Temel Elektronik ve Ölçme Dersine Katkısının Öğretim Programları ve Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi %D 2017 %J Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi %P 2149-6269- %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Karal, İşık Saliha , Uzun, Salih . "Meslek Liselerindeki Fizik Derslerinin Temel Elektronik ve Ölçme Dersine Katkısının Öğretim Programları ve Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi". Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi 3 / 2 (Ağustos 2017): 75-83 .
AMA Karal İ. S. , Uzun S. Meslek Liselerindeki Fizik Derslerinin Temel Elektronik ve Ölçme Dersine Katkısının Öğretim Programları ve Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi. 2017; 3(2): 75-83.
Vancouver Karal İ. S. , Uzun S. Meslek Liselerindeki Fizik Derslerinin Temel Elektronik ve Ölçme Dersine Katkısının Öğretim Programları ve Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi. 2017; 3(2): 75-83.
IEEE İ. S. Karal ve S. Uzun , "Meslek Liselerindeki Fizik Derslerinin Temel Elektronik ve Ölçme Dersine Katkısının Öğretim Programları ve Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi", Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi, c. 3, sayı. 2, ss. 75-83, Ağu. 2017