Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 9, Sayfalar 91 - 108 2019-02-04

OTİZMLİ ÇOCUKLARDAKİ KONUŞMA PROBLEMLERİNE ÇOCUK ŞARKILARININ ETKİLERİNİN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Özlem OYMAN ÖZORAK [1]


Günümüz toplumu çeşitli engelleri olan bireylerin toplumsal yaşam içerisinde daha fazla yer alabilmesine olanak sağlamaktadır. Bununla birlikte alacakları eğitim oldukça büyük önem taşımaktadır ve toplumsal yaşama uyum sağlamalarına destek olacak şekilde planlanmasını gerektirmektedir. Bu araştırmada konuşma bozuklukları olan otizmli çocukların aldıkları tedavi ve eğitimin beraberinde kullanılacak çocuk şarkılarının, eğitim ve terapi sürecine katkısının olup olmadığı ele alınmaya çalışılmıştır. Otizmli çocukların terapi sürecinde uygulanan çocuk şarkılarının konuşma bozukluklarını ne yönde etkilediğini anlamak amacıyla bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu yapılan araştırma kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Kütahya Fethi Güzen Özel Eğitim Uygulama Merkezi (OÇEM)’ de iki otizmli çocukla bir eğitim-öğretim yılı süresince bire bir uygulamalı olarak çalışılmış, beş oturumluk bir süreç incelenerek öğretmenlerin bu süreçte çocuk şarkılarının yararlı olup olmadığını değerlendirmeleri istenmiştir. Araştırma kapsamına alınan çocuklarla gerçekleştirilen çalışmalarda, araştırmacı tarafından belirlenen, düzeylerine ve konuşma becerilerine katkısı olacağı düşünülen şarkılar ve ritimler vasıtasıyla oyunlar uygulanmıştır. Görüşlerine başvurulan öğretmenlerinin sorulara verdikleri cevaplar tablo haline getirilmiş ve değerlendirilmiştir.

Bu çalışma sonunda konuşma bozukluklarına neden olan genetik, fiziksel veya çevresel faktörlerin terapi çalışmalarını gerektirdiği gerçeğine dayalı olarak, çocuk şarkılarının konuşma bozuklukları olan otizmli çocukların eğitimlerinde destekleyici bir uygulama olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

Çocuk Şarkıları, Otizm
  • Bodur, Ş. ve Soysal, Ş. (2004). Otizmin Erken Tanısı ve Önemi, STED (Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi), Sayı:10, cilt: 13, ss.394-398, Ankara.
  • Çoban, A. (2005). Müzik Terapi. İstanbul: Timaş Yay.
  • Ege, P. (1994). Çocuklarda Dil Bozuklukları ve Okul Başarısı. Özel Eğitim Dergisi, Cilt: 1, 4, s.3–9.
  • Göncü,İ.Ö.(2002) 4-6 Yaş Anaokulu Çocuklarına Uygulanan Müzik Eğitiminin Müziksel Ses Ve İşitsel Algı Gelişimlerine Etkileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (İpekyolu Özel Sayısı), 2382-2392.
  • Karaaslan, Ö. (2004). Kaynaştırma ve Alt Özel Sınıfa Devam Eden Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocukların Kelime Dağarcıkları Düzeyleri Bakımından Karşılaştırılmasının İncelenmesi, 13. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Bildirileri- Özel Eğitimden Yansımalar, Kök Yayıncılık, Ankara, ss. 93–102.
  • Pektaş, S. (2016) Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Almış Çocuklarda Müzik Eğitiminin Önemi. Sanat Eğitimi Dergisi. Cilt 4, Sayı 1, Volume 4, Issue 1, 4 (1), s.95-110. Türkmen, E. F. (2012). Müzik Araştırmaları, Kocatepe Akademik Yayınevi, Afyonkarahisar
  • http://www.eyh.gov.tr, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  • http://www.eyh.gov.tr/data/546cb698369dc54fc0b7412c/e02cd82173d8c15a05ced4b508564a4c.pdf, alıntı tarihi: 26.05.2016.
  • http://orgm.meb.gov.tr/alt_sayfalar/otistik_cocuklar_egt_prg.html, alıntı tarihi: 14.06.2016.
  • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.575d8d836785b2.46650232, alıntı tarihi: 25.05.2016.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Özlem OYMAN ÖZORAK (Sorumlu Yazar)
Kurum: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, DEVLET KONSERVATUVARI

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 4 Şubat 2019

Bibtex @araştırma makalesi { amader521762, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-6001}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {91 - 108}, doi = {10.5578/amrj.67929}, title = {OTİZMLİ ÇOCUKLARDAKİ KONUŞMA PROBLEMLERİNE ÇOCUK ŞARKILARININ ETKİLERİNİN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {OYMAN ÖZORAK, Özlem} }
APA OYMAN ÖZORAK, Ö . (2019). OTİZMLİ ÇOCUKLARDAKİ KONUŞMA PROBLEMLERİNE ÇOCUK ŞARKILARININ ETKİLERİNİN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi , 5 (9) , 91-108 . DOI: 10.5578/amrj.67929
MLA OYMAN ÖZORAK, Ö . "OTİZMLİ ÇOCUKLARDAKİ KONUŞMA PROBLEMLERİNE ÇOCUK ŞARKILARININ ETKİLERİNİN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ". Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi 5 (2019 ): 91-108 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/amader/issue/43024/521762>
Chicago OYMAN ÖZORAK, Ö . "OTİZMLİ ÇOCUKLARDAKİ KONUŞMA PROBLEMLERİNE ÇOCUK ŞARKILARININ ETKİLERİNİN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ". Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi 5 (2019 ): 91-108
RIS TY - JOUR T1 - OTİZMLİ ÇOCUKLARDAKİ KONUŞMA PROBLEMLERİNE ÇOCUK ŞARKILARININ ETKİLERİNİN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Özlem OYMAN ÖZORAK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.5578/amrj.67929 DO - 10.5578/amrj.67929 T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 91 EP - 108 VL - 5 IS - 9 SN - -2667-6001 M3 - doi: 10.5578/amrj.67929 UR - https://doi.org/10.5578/amrj.67929 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi OTİZMLİ ÇOCUKLARDAKİ KONUŞMA PROBLEMLERİNE ÇOCUK ŞARKILARININ ETKİLERİNİN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ %A Özlem OYMAN ÖZORAK %T OTİZMLİ ÇOCUKLARDAKİ KONUŞMA PROBLEMLERİNE ÇOCUK ŞARKILARININ ETKİLERİNİN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2019 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi %P -2667-6001 %V 5 %N 9 %R doi: 10.5578/amrj.67929 %U 10.5578/amrj.67929
ISNAD OYMAN ÖZORAK, Özlem . "OTİZMLİ ÇOCUKLARDAKİ KONUŞMA PROBLEMLERİNE ÇOCUK ŞARKILARININ ETKİLERİNİN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ". Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi 5 / 9 (Şubat 2019): 91-108 . https://doi.org/10.5578/amrj.67929
AMA OYMAN ÖZORAK Ö . OTİZMLİ ÇOCUKLARDAKİ KONUŞMA PROBLEMLERİNE ÇOCUK ŞARKILARININ ETKİLERİNİN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi. 2019; 5(9): 91-108.
Vancouver OYMAN ÖZORAK Ö . OTİZMLİ ÇOCUKLARDAKİ KONUŞMA PROBLEMLERİNE ÇOCUK ŞARKILARININ ETKİLERİNİN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi. 2019; 5(9): 108-91.