Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

MESLEK LİSELERİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN OYUN DANS VE MÜZİK DERSİNE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 14, 230 - 250, 24.06.2021

Öz

Bu çalışma, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü öğrencilerinin, mesleki eğitimleri gereği belirli bir süre aldıkları okul öncesinde müzik uygulamalarına yönelik görüşlerini ve yine aynı kapsamda yapmakla yükümlü oldukları staj süresince alana yönelik edindikleri birikimi uygulama durumlarını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma taşıdığı amaç ve bu amaca uygun olarak izlenen yöntem ve toplanan verilerin niteliği bakımından durum saptamaya yönelik betimsel bir çalışmadır. Bu bağlamda Afyonkarahisar merkez ilçede bulunan 3 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, 6 sınıf ve 200 okul öncesi eğitimi alanında staj yapmakta olan son sınıf öğrencisi araştırmaya dahil olmuştur. Araştırma için her bir okulda birer atölye gerçekleştirilmiştir. Atölye öncesinde öğrenci gruplarına okul öncesinde müzik uygulamaları hakkında didaktik bir sunum yapılmış ve akabinde pedagojik müzik eğitim yöntem/yaklaşım uygulamalarını kapsayan atölye çalışması gerçekleştirilmiştir. Katılımcı öğrencilere yaş ve eğitim düzeyleri göz önünde bulundurularak, çalışma sonunda alana yönelik görüşlerini tespit etmek amacıyla 30 soruluk bir anket uygulanmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin lise eğitimleri boyunca sadece bir dönem mesleki müzik eğitimi aldıkları, okul öncesinde müzik eğitimi ve yaklaşımları üzerine yeteri kadar bilgilendirilmedikleri ve ilgili Milli Eğitim müfredatında yer alan Orff-Schulwerk (Yaklaşımı) Elementer Müzik ve Hareket Eğitimi/Pedagojisi, Kodaly Yöntemi ve Dalcroze Eurhythmics Öğretisi, Müzikli Drama, Müzikli Masal, Müzikli Oyun gibi pedagojik müzik eğitim alanına dair yaklaşım ve yöntemleri tanımadıkları, staj yaptıkları kurumlarda ise okul öncesine yönelik müzik, oyun ve dans uygulamalarının yeteri kadar uygulanmadığı tespit edilmiştir. Buna ek olarak; okul öncesinde müzik uygulamalarının yaygınlaşmasının gerekliliği ve pedagojik müzik eğitim yöntem/yaklaşımlarına dayalı uygulamaların okul öncesi dönemde; bilişsel, duyusal, motor, duygusal, akademik, sosyal, iletişim ve kültürel aygıtlarının geliştirilmesinde önemli bir rol oynadığı öğrenci görüşleriyle elde edilmiştir.

Kaynakça

  • Türkmen, E. (2016). Müzik Eğitiminde Öğretim Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
  • Sökezoğlu, D. (2010) Ritim, hareket ve şarkı öğretimi temelli müzik eğitiminin 7-11 yaş grubu çocuk yuvası öğrencilerinin sosyal gelişimi üzerine etkisi. (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
  • Barışeri, N. (2002). Müzik Eğitimi ve Sınıf Yönetim. Uluslararası Müzik Kültürü ve Eğitimi Kongresi Tam Metin Kitabı, Gazi Üniversitesi, Ankara, ss:109-117.
  • Tufan, S. (2002). Kültürler Arası Etkileşimde Erken Müzik Eğitiminin Önemi. Müzik Kültür ve Eğitim Kongresi Tam Metin Kitabı, Gazi Üniversitesi, Ankara, ss:102-108.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Burak SAĞIRKAYA (Sorumlu Yazar)
0000-0001-5244-957X
Türkiye

Teşekkür Araştırmanın gerçeklemesinde katkılarından dolayı Afyonkarahisar; İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve İbrahim Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Uydukent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idarecilerine teşekkür ederim.
Yayımlanma Tarihi 24 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 14

Kaynak Göster

APA Sağırkaya, B. (2021). MESLEK LİSELERİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN OYUN DANS VE MÜZİK DERSİNE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ . Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi , 7 (14) , 230-250 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/amader/issue/64386/910749