Son Sayı

Cilt: 7 - Sayı: 14

Yıl: 2021

Makaleler

Sayı Editör Kurulu

Müzik Eğitimi, Müzikoloji, Klasik Türk Müziği ( Sanat Müziği )
Dr. Öğr. Üyesi Safiye YAĞCI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, DEVLET KONSERVATUVARI
Müzik, Klasik Türk Müziği ( Sanat Müziği ), Müzik Sosyolojisi
Doktora Filiz YILDIZ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, DEVLET KONSERVATUVARI 0000-0002-7427-419X
Müzik Teorileri