Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

LUDWİG van BEETHOVEN Op:5 No:1 VİYOLONSEL- PİYANO SONATI TEKNİK ANALİZİ

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 14, 185 - 212, 24.06.2021

Öz

Klasik dönem müzik tarihi içerisinde, Barok üslubun işlemeli ve gösterişli varlığının ardından ortaya çıkan ve kendisinden sonra gelecek olan tüm dönemler açısından bir referans noktası teşkil edebilecek niteliklerin keşfedildiği bir dönem olmuştur. Bu dönemin en önemli varlık gösteren okul sayılan Viyana okulunda, belirgin üslubu ile öne çıkan besteci Ludwig van Beethoven olmuştur. O’nun hayatı da tıpkı diğer tüm sanat disiplinlerinde yapıt veren sanatçılara olduğu gibi, yazdığı yapıtlarda büyük rol oynamıştır. Bu sebeple öncelikle geniş hayatı hakkında kısa bilgiler vererek başlanacak ve Ludwig van Beethoven’in hayatını üç ana başlık altında; öncelikle gençliği, daha sonra orta yaş dönemi ve son olarak da olgunluk aşamaları halinde incelenecektir. Bu dönemlerde yazdığı eserlerin bir dökümünü araştırarak daha sonrasında bu eserlerden viyolonsel repertuvarı içinde yer alan, piyano ve viyolonsel eserlerini ayırarak kısaca bahsedilecektir. Bu sonatlar arasından ilk sonatları Op.5 No:1 Fa Majör incelenecektir. Eser başlıklar halinde performansı ile ilgili olarak; yorumlama teknikleri, parmak numarası, arşeleme, bölümlerin karakteristik özelliklerine göre tempo belirleme, kullanılması önerilen vibrato çeşitleri ve artikülasyon konularında incelemeler yapılarak sonuca bağlanacaktır. Açıklama görsellerinde 1797 yılında Artaria.Co tarafından yayınlanan ilk edisyonu temel alınarak yazılan Breitkopf und Hartel edisyonu kullanılmıştır. İlgili ölçü numaraları parantez içinde belirtilmiştir.

Kaynakça

  • Referans 1 :Aktuze, İ. (2015). Müziği Okumak (Cilt 1, s. 201). içinde İstanbul: Pan Yayıncılık.
  • Referans 2:Alpagut, U. (2005). Keman Eğitiminde “Detaşe” Tiplemelerindeki Hız-Uzunluk Değişimleri
  • Referans 3: Bockholdt, P. W. (2003). Eliminating Potentiality- Beethoven’s Works.
  • Referans 4:Ulucan, S. (2005). Kemanda Yay Tekniğinin Temel Bilgileri ve Gelişimi. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
  • Referans 5:Yun, M. Y. (2013). ) A New Vision for the Genre: The Five Cello Sonatas of Ludwig van Beethoven and the Striving Towards Instrumental Equality. Doktora Tezi, University of Cincinnati.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sahin İzzet NAZLIAKA
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, DEVLET KONSERVATUVARI
0000-0002-5016-3305
Türkiye


Zeynep Aslı GÜLTEKİN (Sorumlu Yazar)
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ, KONSERVATUVAR
0000-0002-5711-1778
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 24 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 14

Kaynak Göster

APA Nazlıaka, S. İ. & Gültekin, Z. A. (2021). LUDWİG van BEETHOVEN Op:5 No:1 VİYOLONSEL- PİYANO SONATI TEKNİK ANALİZİ . Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi , 7 (14) , 185-212 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/amader/issue/64386/943692