Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

2015-2018 YILLARI ARASI TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU VE DİYANET TV TELEVİZYON YAYINLARI ÖRNEKLEMİNDE, ÖZEL ÖNEME SAHİP DİNİ GÜNLERLE İLGİLİ CAMİ PROGRAMLARINDA YER ALAN DİNİ MUSİKİ İCRALARINA GENEL BİR BAKIŞ

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 14, 340 - 367, 24.06.2021

Öz

Tarihte yazılı basını takip eden dönemde teknolojik gelişmeler sayesinde en az onunla birlikte gelişme göstermiş olan işitsel ve işitsel-görsel medya, sosyal yaşantının hemen her yönüyle ilgili konulara geniş çeşitlilikteki programlarda yer vermektedir. Medya’da sanat, kültür, spor, eğlence, sağlık, siyaset, ekonomi gibi alanlarla ilgili içeriklere sahip olan programların yanı sıra dinsel konuları içeren programlar da görülür. Türkiye’de, özellikle dinsel bağlamda özel öneme sahip günlerde, bu şekildeki dini içerikli, müzikal içeriğe de sahip olan programların başta Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) olmak üzere, Diyanet TV gibi çeşitli yayıncı kuruluşlar tarafından yayınlandığı görülmektedir. Yazılı ve internet ortamındaki kaynaklara dayalı belgesel tarama yönteminin kullanılmış olduğu ve 2015-2018 yılları arası TRT ve Diyanet TV televizyon yayınları örnekleminde, özel öneme sahip dini günlerle ilgili olarak seçilen cami programlarında yer alan dini musikinin incelenmesinin amaçlandığı bu çalışmada, genel bir bakışla, söz konusu zaman diliminde, Mevlid, Miraç, Regaib, Berat Kandilleri ve Kadir Gecesi ile ilgili programlardaki dini musiki araştırılmıştır.

Kaynakça

 • Referans1 ATEŞ, E. (2011). “Tekbir”, DİA, c.40, ss.344, İstanbul: TDV Yayınları.
 • Referans2 ATEŞ, E. (2015). Türk Din Mûsikîsi, İstanbul: Rağbet Yayınları.
 • Referans3 AK, A. Ş. (2011). Türk Din Mûsikîsi, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Referans4 AKDOĞAN, B. (2010). Türk Din Mûsikîsi Dersleri, Ankara: Bilge Ajans-Matbaa.
 • Referans5 AKKUŞ, M. ve DERMAN, U. (2009). Mevlid-i Şerîf, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
 • Referans6 BELVİRANLI, A. K. (1975). Mûsikî Rehberi Dinî Mûsikî, İstanbul: Nedve Yayınları.
 • Referans7 BOZKURT, N. (2001). “Kandil”, DİA, c.24, ss.300-301, İstanbul: TDV Yayınları.
 • Referans8 ÇETİN, A. (2011). “Tecvid”, DİA, c.40, ss.253-254, İstanbul: TDV Yayınları.
 • Referans9 KÖSE, S. (2011). “Tekbir”, DİA, c.40, ss.341-343, İstanbul: TDV Yayınları.
 • Referans10 ÖZALP, N. (1992). Türk Mûsikîsi Beste Formları, Ankara: TRT Yayınları.
 • Referans11 ÖZALP, N. (2000). Türk Mûsikîsi Tarihi, İstanbul: MEB Yayınları.
 • Referans12 ÖZCAN, N. (2004). “Mevlid”, DİA, c.29, ss. 484-485. Ankara: TDV Yayınları.
 • Referans13 ÖZERVARLI, M. S. (2001). “Kadir Gecesi”, DİA, c. 24, ss.124-125, İstanbul: TDV Yayınları.
 • Referans14 SAĞMAN, A. R. (2014). Meşhur Hâfız Sâmi Merhum, Ankara: Türk Diyanet Vakfı.
 • Referans15 TOPALOĞLU, B. (1995). “Esmâ-i Hüsnâ”, DİA, c. 11,s. 404, İstanbul: TDV Yayınları.
 • Referans16 TÜRKOĞLU, N. (2004). İletişim Bilimlerinden Kültürel Çalışmalara TOPLUMSAL İLETİŞİM Tanımlar, Kavramlar, Tartışmalar, İstanbul: Babil Yayınları.
 • Referans17 UZUN, M. İ. (2001). “Kadir Gecesi”, DİA, c. 24, ss.125-127, İstanbul: TDV Yayınları.
 • Referans18 UZUN, M. İ. (2005). “Mi’raciyye”, DİA, c.30, ss. 135-140, İstanbul: TDV Yayınları.
 • Referans19 UZUN, M. İ. (2007). “Regâibiyye”, DİA, c.34, ss. 536-537, İstanbul: TDV Yayınları.
 • Referans20 ÜNAL, H.(1992). “Berat Gecesi”, DİA, c.5, ss. 475-476, İstanbul: TDV Yayınları.
 • Referans21 https://www.youtube.com/watch?v=_QsYp-eanEc, Erişim Tarihi: 28 Ocak 2019.
 • Referans22 https://www.youtube.com/watch?v=2ylGt_GMwzQ , Erişim Tarihi: 28 Ocak 2019.
 • Referans23 https://www.youtube.com/watch?v=Aa3hdr0Qaow, Erişim Tarihi: 28 Ocak 2019.
 • Referans24 https://www.youtube.com/watch?v=Do3j1PDa6r4, Erişim Tarihi: 28 Ocak 2019.
 • Referans25 https://www.youtube.com/watch?v=eMmQ28rHcZY, Erişim Tarihi: 28 Ocak 2019.
 • Referans26 https://www.youtube.com/watch?v=FBuI50BzpB0, Erişim Tarihi: 28 Ocak 2019.
 • Referans27 https://www.youtube.com/watch?v=ID632jso8bQ, Erişim Tarihi: 28 Ocak 2019.
 • Referans28 https://www.youtube.com/watch?v=JPYWtclx19c, Erişim Tarihi: 28 Ocak 2019.
 • Referans29 https://www.youtube.com/watch?v=LWBY-zYzlrg, Erişim Tarihi: 28 Ocak 2019.
 • Referans30 https://www.youtube.com/watch?v=myp7je6s_lY, Erişim Tarihi: 28 Ocak 2019.
 • Referans31 https://www.youtube.com/watch?v=nEAIz_s-H3g, Erişim Tarihi: 28 Ocak 2019.
 • Referans32 https://www.youtube.com/watch?v=OHllg-YU9IE, Erişim Tarihi: 28 Ocak 2019.
 • Referans33 https://www.youtube.com/watch?v=P8RpF9HXu5g, Erişim Tarihi: 28 Ocak 2019.
 • Referans34 https://www.youtube.com/watch?v=Q0kWjOb1ORg, Erişim Tarihi: 28 Ocak 2019.
 • Referans35 https://www.youtube.com/watch?v=qCF7BtiGPSI, Erişim Tarihi: 28 Ocak 2019.
 • Referans36 https://www.youtube.com/watch?v=R036RKetcTo, Erişim Tarihi: 28 Ocak 2019.
 • Referans37 https://www.youtube.com/watch?v=SuAvj0oC-Ss, Erişim Tarihi: 28 Ocak 2019.
 • Referans38 https://www.youtube.com/watch?v=tGamNgCikLc, Erişim Tarihi: 28 Ocak 2019.
 • Referans39 https://www.youtube.com/watch?v=vYx6XsE5t-Y, Erişim Tarihi: 28 Ocak 2019.
 • Referans40 https://www.youtube.com/watch?v=wOuE49xxLb4, Erişim Tarihi: 28 Ocak 2019.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa Efe KAŞIKÇIOĞLU (Sorumlu Yazar)
0000-0002-6903-1636
Türkiye


Cenk CELASİN
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9953-1140
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 24 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 14

Kaynak Göster

APA Kaşıkçıoğlu, M. E. & Celasin, C. (2021). 2015-2018 YILLARI ARASI TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU VE DİYANET TV TELEVİZYON YAYINLARI ÖRNEKLEMİNDE, ÖZEL ÖNEME SAHİP DİNİ GÜNLERLE İLGİLİ CAMİ PROGRAMLARINDA YER ALAN DİNİ MUSİKİ İCRALARINA GENEL BİR BAKIŞ . Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi , 7 (14) , 340-367 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/amader/issue/64386/935337