Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

İMAM HATİP (ORTAOKUL-LİSE) OKULLARINDA OKUMAKTA OLAN ÖĞRENCİLERİN MÜZİK ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 14, 270 - 297, 24.06.2021

Öz

İmam Hatip Okulları, kuruluşundan bugüne kadar belirli süreçlerden geçmiştir. Laiklik ve muhafazakâr görüşler ekseninde tartışma konusu olmuş ve özellikle her gelen iktidarın sürekli gündeminde olmuştur. Belli dönemlerde kapatılmış, sayısı düşürülmüş, belli dönemlerde ise sayısı artmıştır. Yüz yıllık bir tarihi olan bu okulların geçmişi Osmanlı imparatorluğunun son dönemlerine kadar dayanmaktadır. İmam hatip ortaokulları ile diğer ortaokullarda uygulanan dersler ve öğretim programları aynıdır. Sosyal bilgiler, Türkçe, İngilizce, Din kültürü ve ahlak bilgisi, Matematik Teknoloji ve tasarım, Bilişim teknolojileri ve yazılım, Fen bilimleri, Görsel sanatlar, Müzik ve Beden eğitimi gibi dersler ortak okutulmaktadır. Bu çalışmada; ülkemizde önemli sayıda öğrencinin eğitim aldığı imam hatip ortaokulları ve liselerinde öğrenim gören öğrencilerin ve bu öğrencilerin ailelerinin müzikal tercihlerinin neler olduğunun araştırılması amaçlanmaktadır. Bu çalışma, dini algıları yoğun olarak yaşadığı düşünülen ve çocuklarını da bu yönde eğitim almak için imam hatip okullarına gönderen ailelerin ve çocukların, müziğe karşı bakış açılarını, dinledikleri müziklerin türlerini belirlemek, böylelikle bu bireylerin müzikal tercihlerini belirlemek ve daha sonraki çalışmalarda bu tezden yola çıkarak milli eğitimi bu okullar için yeni bir müfredat önerisi verilmesi için yapılacak çalışmalara ışık tutması açısından önemlidir. Çalışmanın alana katkı sağlayıcı, özgün ve konu üzerinde yeni çalışmalara destek olacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Akpınar, B. (2015). Eğitimde madde-mana dengesi arayışı, İmam Hatip Okulları (Editör: Kolukısa, Ş., ve Demirtaş, Z.).
 • Eğitim-Öğretim ve Bilim Araştırma Dergisi Yıl: 11, S.35, s. 33-42., Ekim-Kasım-Aralık 2015. Eğitim Bir-Sen Yayınları. Ankara
 • Altınölçek, H. (1998). Bir İletişim Aracı Olarak Müzik ve Müzikle Tedavi Yöntemleri, (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Bozan, İ. (2007). Devlet ile Toplum Arasında Demokratikleşme – Bir Okul: İmam-Hatip Liseleri, Bir Kurum: Diyanet İşleri Başkanlığı, TESEV Yayınları.” İstanbul
 • Çelik, Ve diğerleri (2013). 4+4+4 Eğitim Reformunu İzleme Raporu. Eğitim Bir Sen Yayınları. Ankara
 • Çelikdönmez, Ö. (2013). İmam-Hatip Liselerini Kim Kapattı? http://www.timeturk.com/tr/
 • Düzenli P. (2014). İslam Kültür Tarihinde Musiki, Kayıhan Yayınları, İstanbul.
 • Ergün, M. (2015). www.egitim.aku.edu.tr/medimam.doc (Erişim tarihi: 04.11.2015).
 • Kanburoğlu, B. Ü. (2011). Popüler Kültür-Din İlişkisi: İmam-Hatip Liseleri Örneği (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Karasar, N. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemi, 25. Basım, Nobel Akademik Yayıncılık. Ankara
 • Öcal, M. (2003), İmam ve Hatip Mektepleri, Mezunlarından Bazıları ile Yapılan Mülâkatlar ve Şehâdetname Örnekleri, Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 12, Sayı:2, Bursa
 • Öcal, M. (2013). 100. Yılında İmam-Hatip Liseleri Uluslararası Sempozyum konuşması. http://www.onder.org.tr/imam-hatiptarihi
 • Özgür, İ. (2015), İmam Hatip Okulları, Kitap Yayınevi, İstanbul
 • Tarman S. (2016). Müzik Eğitiminin Temelleri, Geliştirilmiş 2.Basım Müzik Eğitimi Yayınları No.01, Ankara.
 • Uçan, A. (1997). Müzik Eğitimi. Müzik Ansiklopedisi Yayınları. Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Çağhan ADAR (Sorumlu Yazar)
AFYON KOCATEPE UNIVERSITY
0000-0002-6096-9054
Türkiye


Mustafa Serhat EROĞLU Bu kişi benim
Milli Eğitim Bakanlığı Afyonkarah,sar
0000-0002-9245-1356
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 24 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 14

Kaynak Göster

APA Adar, Ç. & Eroğlu, M. S. (2021). İMAM HATİP (ORTAOKUL-LİSE) OKULLARINDA OKUMAKTA OLAN ÖĞRENCİLERİN MÜZİK ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi , 7 (14) , 270-297 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/amader/issue/64386/930342