PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Başarıyı Etkileyen Faktörlerin Önem Derecelerinin Ardışık Aralıklar Yöntemiyle Ölçeklenmesi

Yıl 2014, Cilt 3, Sayı 1, 1 - 26, 17.06.2014

Öz

Bu çalışmada başarıyı etkilediği düşünülen faktörlerden bazılarının başarı üzerinde ne derece etkili olduğu, ardışık aralıklar yöntemi ölçekleme çalışması yapılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmayı, 2010-2011 Güz Döneminde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesine kayıt yaptıran 461 öğrenci oluşturmaktadır. Ayrıca cinsiyet, bölüm, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, ekonomik durum, ayda okunan sayfa sayısı değişkenleri bakımından da başarıyı etkilediği düşünülen faktörlerin çözümlemeleri ve karşılaştırmaları yine ardışık aralıklar yöntemi ölçekleme çalışması ile gerçekleştirilmiştir.

Araştırmada öğrencilerin başarılı olmada en önemli gördüğü faktörlerin dersi iyi dinleme, disiplinli çalışma, öğretmen yeterlikleri ile uygulanan strateji ve yöntem olarak gördükleri; en az önemli gördükleri faktörlerin ise kardeş sayısı, bilgisayar kullanma becerisi ve sosyal aktivitelere katılım olduğu saptanmıştır.

Kaynakça

 • Akbaba Altun, S. ve Çakan, M. (2008). Öğrencilerin Sınav Başarılarına Etki Eden Faktörler: LGS/ÖSS Sınavlarındaki Başarılı İller Örneği, İlköğretim Online, 7(1), 157-173.
 • Başaran, İ.E. (2006). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Ankata: Ekinoks Yayınları.
 • Çelikkaleli, Ö., Gökçakan, N. ve Çapri, B. (2005). Lise Öğrencilerinin Bazı Psikolojik İhtiyaçlarının Cinsiyet, Okul Türü, Anne ve Baba Eğitim Düzeyine Göre İncelenmesi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 245-268.
 • Elmacıoğlu, T. (2009). Başarının Gücü, İstanbul: Yakamoz Yayınları.
 • Gelbal, S. (2008). Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyoekonomik Özelliklerinin Türkçe Başarısı Üzerinde Etkisi, Eğitim ve Bilim, 33(150), 1-13.
 • İlgar, L. (1996). Eğitim Yönetimi, Okul Yönetimi, Sınıf Yönetimi. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Keskin, S. ve Sezgin B. (2009), Bir Grup Ergende Akademik Başarı Durumuna Etki Eden Etmenlerin Belirlenmesi, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 4(10), 1-18.
 • Loehlin, J.C. (2004), Latent Variable Models an Introduction to Factor, Path, and Structural Equation Analysis, Mahwah, New Jersey.
 • Rankin, P.D., Knezek G.A, Wallece S., Zhang S. (2004). Scaling Methods, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ.
 • Özçelik, D.A. (2010) Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Savaş, E., Taş, S. ve Duru, A. (2010). Matematikte Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 113-132.
 • Şeker, R., Çınar, D. ve Özkaya, A. (2004). Çevresel Faktörlerin Üniversite Öğrencilerinin Başarı Düzeylerine Etkisi, Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Tezcan, M. (1996). Eğitim Sosyolojisi. Ankara: Bilim Yayınları Turgut, M.F. ve Baykul Y. (1992). Ölçekleme Teknikleri, Ankara: ÖSYM Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayfer SAYIN


Selahattin GELBAL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 17 Haziran 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { amauefd21211, journal = {Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7811}, eissn = {2146-7811}, address = {}, publisher = {Amasya Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {3}, pages = {1 - 26}, doi = {10.17539/aej.07732}, title = {Başarıyı Etkileyen Faktörlerin Önem Derecelerinin Ardışık Aralıklar Yöntemiyle Ölçeklenmesi}, key = {cite}, author = {Sayın, Ayfer and Gelbal, Selahattin} }
APA Sayın, A. & Gelbal, S. (2014). Başarıyı Etkileyen Faktörlerin Önem Derecelerinin Ardışık Aralıklar Yöntemiyle Ölçeklenmesi . Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 3 (1) , 1-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/amauefd/issue/1730/21211
MLA Sayın, A. , Gelbal, S. "Başarıyı Etkileyen Faktörlerin Önem Derecelerinin Ardışık Aralıklar Yöntemiyle Ölçeklenmesi" . Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (2014 ): 1-26 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/amauefd/issue/1730/21211>
Chicago Sayın, A. , Gelbal, S. "Başarıyı Etkileyen Faktörlerin Önem Derecelerinin Ardışık Aralıklar Yöntemiyle Ölçeklenmesi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (2014 ): 1-26
RIS TY - JOUR T1 - Başarıyı Etkileyen Faktörlerin Önem Derecelerinin Ardışık Aralıklar Yöntemiyle Ölçeklenmesi AU - Ayfer Sayın , Selahattin Gelbal Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 26 VL - 3 IS - 1 SN - 2146-7811-2146-7811 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Başarıyı Etkileyen Faktörlerin Önem Derecelerinin Ardışık Aralıklar Yöntemiyle Ölçeklenmesi %A Ayfer Sayın , Selahattin Gelbal %T Başarıyı Etkileyen Faktörlerin Önem Derecelerinin Ardışık Aralıklar Yöntemiyle Ölçeklenmesi %D 2014 %J Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2146-7811-2146-7811 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Sayın, Ayfer , Gelbal, Selahattin . "Başarıyı Etkileyen Faktörlerin Önem Derecelerinin Ardışık Aralıklar Yöntemiyle Ölçeklenmesi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 / 1 (Haziran 2014): 1-26 .
AMA Sayın A. , Gelbal S. Başarıyı Etkileyen Faktörlerin Önem Derecelerinin Ardışık Aralıklar Yöntemiyle Ölçeklenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 3(1): 1-26.
Vancouver Sayın A. , Gelbal S. Başarıyı Etkileyen Faktörlerin Önem Derecelerinin Ardışık Aralıklar Yöntemiyle Ölçeklenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 3(1): 1-26.
IEEE A. Sayın ve S. Gelbal , "Başarıyı Etkileyen Faktörlerin Önem Derecelerinin Ardışık Aralıklar Yöntemiyle Ölçeklenmesi", Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 3, sayı. 1, ss. 1-26, Haz. 2014, doi:10.17539/aej.07732

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Amasya Education Journal)