PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Sınıfta Matematik Tarihinin Kullanımına Bir Örnek: Babil Sayma Sistemi

Yıl 2015, Cilt 4, Sayı 1, 26 - 49, 05.01.2015

Öz

Son yıllarda matematik derslerinde matematik tarihine yer verilmesinin etkili bir öğrenme ortamı hazırladığı sonucuna ulaşan çalışmaların sayısı artmaktadır. Bu çalışma öğrenme ve öğretme süreçlerine matematik tarihinin entegre edilmesi üzerine gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı matematik tarihinin derslerde kullanımına yönelik bir etkinlik örneği sunmak ve matematik tarihi kullanılarak hazırlanan etkinliklerin derslerde yer verilmesine yönelik öğrenci görüşlerini incelemektir. Çalışmada yöntem olarak özel durum çalışması belirlenmiştir. Öğrencilerin Babil sayma sistemini keşfetmeleri için Babil kil tabletinin resimlerini ve çeşitli soruları içeren bir çalışma yaprağı araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. Herkesin bireysel olarak gerçekleştirdiği aktivite 21 adet yedinci sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Çalışma yaprağı ile gerçekleştirilen etkinlikten sonra öğrencilerin etkinlik ile ilgili görüşleri sorulmuştur. Öğrencilere matematik tarihinin derslerde kullanılıp kullanılmaması ve gerçekleştirilen bu aktivite ile ilgili sorular yöneltilmiştir. Veriler açık uçlu yedi sorudan oluşan görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır.  Bu tarz aktivitelerle öğrencilerin çok fazla karşılaşmadığı ancak kullanıldığı taktirde etkili bir öğretim aracı olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Albayrak, Ö. (2008). Effects of History of Mathematics Integrated Instruction on Mathematics Self-Efficacy and Achievement. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 • Alpaslan, M. (2011). Prospective Elementary Mathematics Teachers’ Knowledge of History of Mathematics and their Attitudes and Belifs Towards the Use of History of Mathematics in Mathematics Education. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, ODTÜ, Ankara.
 • Bidwell, J.K. (1993). Humanize your classroom with the history of mathematics. Mathematics Teacher, 86, 461-464
 • Bütüner, S. Ö. (2008). Sekizinci sınıf denklemler konusunun matematik tarihi kullanılarak öğretimi. İlköğretim Online, 7(3), 6-10.
 • Carter, D.B. (2006). The Role of the History of Mathematics in Middle School. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, East Tennessee State University, United States.
 • Clark, K.M. (2012). History of mathematics: Illuminating understanding of school mathematics concepts for prospective mathematics teachers. Educational Studies in Mathematics, 81(1), 67-84.
 • Çepni, S. (2010). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş (4. Baskı). Trabzon: Yazarın kendisi.
 • Fauvel, J. & Maanen, J.V. (1997). The Role of the history of mathematics in the teaching and learning of mathematics discussion document for an ICMI study (1997-2000). ZDM, 29 (4), 138-140.
 • Fauvel, J. (1991). Using history in mathematics education. For the Learning of Mathematics, 11(2), 3–6.
 • Fried, M.N. (2001). Can mathematics education and history of mathematics coexist? Science and Education, 10, 391-408.
 • Furinghetti, F. (1997). History of mathematics, mathematics education, school practise: Case studies linking different domains. For the Learning of Mathematics, 17(1), 55-61.
 • Furinghetti, F. (2000). The history of mathematics as a coupling link between secondary and university teaching. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 31(1), 43-51.
 • Goodwin, D.M. (2007). Exploring the Relationship Between High School Teachers’ Mathematics History Knowledge and their Images of Mathematic. Yayınlanmamış doktora tezi, University of Massachusetts, Lowell.
 • Göktepe, S. & Özdemir, A. Ş. (2013). An example of using history of mathematics in classes. European Journal of Science and Mathematics Education, 1(3), 125-136.
 • Gönülateş, F.O. (2004). Prospective Teachers’ Views on the Integration of History of Mathematics in Mathematics Courses. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 • Gulikers, I. & Blom, K. (2001). A historical angle’, a survey of recent literature on the use and value of history in geometrical education. Educational Studies in Mathematics, 47(2), 223-258.
 • Huntley, M.A. & Flores, A. (2010). A history of mathematics course to develop prospective secondary mathematics teachers' knowledge for teaching. Primus, 20(7), 603-616.
 • İdikut, N. (2007). Matematik Öğretiminde Tarihten Yararlanmanın Öğrencilerin Matematiğe Yönelik Tutumlarına ve Matematik Başarılarına Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.
 • Jankvist, U.T. (2009). A categorization of the ‘whys’ and ‘hows’ of using history in mathematics education. Educational Studies in Mathematics 71(3), 235–261.
 • Karakuş, F. (2009). Matematik tarihinin matematik öğretiminde kullanılması: Karekök hesaplamada Babil metodu. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitim Dergisi, 3(1), 195-206.
 • Liu, P. (2003). Do teachers need to ıncorporate the history of mathematics in their teaching? The Mathematics Teacher, 96(6), 416.
 • Marshall, G.L. (2000). Using History of Mathematics to Improve Secondary Students’ Yayınlanmamış doktora tezi, Illinois State University, United Attitudes States. Towards Mathematics.
 • Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. (Second Edition). California: SAGE Publications.
 • Panasuk, R.M. & Horton, L.B. (2013). Integrating history of mathematics into the classroom: Was aristotle wrong? Journal of Curriculum and Teaching, 2(2), 37-46.
 • Siu, M.K. & Tzanakis, C. (2004). History of mathematics in classroom teaching - appetizer? Main course? Or dessert? Mediterranean Journal for Research in Mathematics Education, 3, 1-2.
 • Siu, M.K. (2004). “No, I do not use history of mathematics in my class. Why?”. Paper presented at the HPM Satellite meeting, Uppsala.
 • Sözen, S. (2013). A Phenomenological Study on Incorporating the History of Mathematics into Teaching from the Perspective of Primary and Mathematics Teachers. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, ODTÜ, Ankara.
 • Swetz, F. (1994). Learning Activities from the History of Mathematics. The United States of America: J. Weston Walch, Publisher.
 • Tzanakis, C. & Thomaidis, Y. (2000). Integrating the close historical development of mathematics and physics in mathematics education: Some methodological and epistemological remarks. For the Learning of Mathematics, 20(1), 44-55.
 • Van Maanen, J. (1997). New maths may profit from old methods. For the Learning of Mathematics, 17(2), 39-46.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (9. Genişletilmiş Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet ÖZDEMİR>


Sevda GÖKTEPE YILDIZ>

0000-0002-0573-7904

Yayımlanma Tarihi 5 Ocak 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { amauefd21263, journal = {Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7811}, eissn = {2146-7811}, address = {}, publisher = {Amasya Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {4}, number = {1}, pages = {26 - 49}, doi = {10.17539/aej.10045}, title = {Sınıfta Matematik Tarihinin Kullanımına Bir Örnek: Babil Sayma Sistemi}, key = {cite}, author = {Özdemir, Ahmet and Göktepe Yıldız, Sevda} }
APA Özdemir, A. & Göktepe Yıldız, S. (2015). Sınıfta Matematik Tarihinin Kullanımına Bir Örnek: Babil Sayma Sistemi . Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 4 (1) , 26-49 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/amauefd/issue/1732/21263
MLA Özdemir, A. , Göktepe Yıldız, S. "Sınıfta Matematik Tarihinin Kullanımına Bir Örnek: Babil Sayma Sistemi" . Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (2015 ): 26-49 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/amauefd/issue/1732/21263>
Chicago Özdemir, A. , Göktepe Yıldız, S. "Sınıfta Matematik Tarihinin Kullanımına Bir Örnek: Babil Sayma Sistemi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (2015 ): 26-49
RIS TY - JOUR T1 - Sınıfta Matematik Tarihinin Kullanımına Bir Örnek: Babil Sayma Sistemi AU - AhmetÖzdemir, SevdaGöktepe Yıldız Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 26 EP - 49 VL - 4 IS - 1 SN - 2146-7811-2146-7811 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Sınıfta Matematik Tarihinin Kullanımına Bir Örnek: Babil Sayma Sistemi %A Ahmet Özdemir , Sevda Göktepe Yıldız %T Sınıfta Matematik Tarihinin Kullanımına Bir Örnek: Babil Sayma Sistemi %D 2015 %J Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2146-7811-2146-7811 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Özdemir, Ahmet , Göktepe Yıldız, Sevda . "Sınıfta Matematik Tarihinin Kullanımına Bir Örnek: Babil Sayma Sistemi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 / 1 (Ocak 2015): 26-49 .
AMA Özdemir A. , Göktepe Yıldız S. Sınıfta Matematik Tarihinin Kullanımına Bir Örnek: Babil Sayma Sistemi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 4(1): 26-49.
Vancouver Özdemir A. , Göktepe Yıldız S. Sınıfta Matematik Tarihinin Kullanımına Bir Örnek: Babil Sayma Sistemi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 4(1): 26-49.
IEEE A. Özdemir ve S. Göktepe Yıldız , "Sınıfta Matematik Tarihinin Kullanımına Bir Örnek: Babil Sayma Sistemi", Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 4, sayı. 1, ss. 26-49, Oca. 2015, doi:10.17539/aej.10045

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Amasya Education Journal)