Yıl 2017, Cilt 6 , Sayı 1, Sayfalar 166 - 190 2017-06-30

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Biyoloji Dersine Yaklaşımları: Güdülenme ve Bilişsel Strateji Perspektifi
The Approach of Prospective Primary School Teachers’ to the Biology Lesson: Motivation and Cognitive Strategy Perspective

Sema TAKMAZ [1] , Özlem KARAAĞAÇ [2] , Miraç YILMAZ [3] , Halil YURDUGÜL [4]


Bu çalışmada sınıf öğretmeni adaylarının biyoloji dersine ilişkin güdülenme stratejileri (sınav kaygısı, görev değeri ve özyeterlik) ve bilişsel stratejilerinin (açımlama, düzenleme ve yineleme stratejileri) farklı değişkenler (cinsiyet, ders tekrarı) açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini, amaçlı örnekleme yöntemiyle ulaşılan 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Ankara ilinde bulunan bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği programına devam eden 114 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırma betimsel ve ilişkisel tarama modeli ile yapılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği (GÖSÖ) kullanılmıştır. Bu çalışmada ölçeğin güdülenme boyutundan “sınav kaygısı”, “öğrenme ve performansla ilgili özyeterlik” ve ''görev değeri''; öğrenme stratejilerinin bilişsel stratejiler bileşeninden ise “açımlama”, “düzenleme” ve “yineleme” alt ölçekleri kullanılmıştır. Yapılan çalışmanın veri analizinde sınıf öğretmeni adaylarının güdülenme ve bilişsel stratejilerinin cinsiyet ve ders tekrarı durumlarına göre farklılık gösterip göstermediğini test etmek için t-testi kullanılmıştır. Güdülenme ve bilişsel stratejiler arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını test etmek için ise Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre sınıf öğretmeni adaylarının cinsiyetleri, onların bilişsel stratejilerinde anlamlı bir farklılık göstermektedir. Ders tekrarı durumları ise güdülenmeden sadece görev değeri ile anlamlı bir farklılık göstermektedir. Ayrıca öğretmen adaylarının biyoloji dersinde kullandıkları bilişsel stratejilerden olan açımlama, düzenleme ve yineleme stratejileri ile güdülenme alt ölçeklerinden görev değeri ve özyeterlik ile orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki saptanmıştır.

  • Akgül, A. (2005). Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri, Emek Ofset Ltd. Sti. ISBN: 975-96359-2-5.
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Sema TAKMAZ

Yazar: Özlem KARAAĞAÇ

Yazar: Miraç YILMAZ

Yazar: Halil YURDUGÜL

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2017

Bibtex @araştırma makalesi { amauefd331526, journal = {Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7811}, eissn = {2146-7811}, address = {}, publisher = {Amasya Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {166 - 190}, doi = {}, title = {Sınıf Öğretmeni Adaylarının Biyoloji Dersine Yaklaşımları: Güdülenme ve Bilişsel Strateji Perspektifi}, key = {cite}, author = {TAKMAZ, Sema and KARAAĞAÇ, Özlem and YILMAZ, Miraç and YURDUGÜL, Halil} }
APA TAKMAZ, S , KARAAĞAÇ, Ö , YILMAZ, M , YURDUGÜL, H . (2017). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Biyoloji Dersine Yaklaşımları: Güdülenme ve Bilişsel Strateji Perspektifi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 6 (1) , 166-190 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/amauefd/issue/30641/331526
MLA TAKMAZ, S , KARAAĞAÇ, Ö , YILMAZ, M , YURDUGÜL, H . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Biyoloji Dersine Yaklaşımları: Güdülenme ve Bilişsel Strateji Perspektifi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (2017 ): 166-190 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/amauefd/issue/30641/331526>
Chicago TAKMAZ, S , KARAAĞAÇ, Ö , YILMAZ, M , YURDUGÜL, H . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Biyoloji Dersine Yaklaşımları: Güdülenme ve Bilişsel Strateji Perspektifi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (2017 ): 166-190
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Biyoloji Dersine Yaklaşımları: Güdülenme ve Bilişsel Strateji Perspektifi AU - Sema TAKMAZ , Özlem KARAAĞAÇ , Miraç YILMAZ , Halil YURDUGÜL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 166 EP - 190 VL - 6 IS - 1 SN - 2146-7811-2146-7811 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Sınıf Öğretmeni Adaylarının Biyoloji Dersine Yaklaşımları: Güdülenme ve Bilişsel Strateji Perspektifi %A Sema TAKMAZ , Özlem KARAAĞAÇ , Miraç YILMAZ , Halil YURDUGÜL %T Sınıf Öğretmeni Adaylarının Biyoloji Dersine Yaklaşımları: Güdülenme ve Bilişsel Strateji Perspektifi %D 2017 %J Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2146-7811-2146-7811 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD TAKMAZ, Sema , KARAAĞAÇ, Özlem , YILMAZ, Miraç , YURDUGÜL, Halil . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Biyoloji Dersine Yaklaşımları: Güdülenme ve Bilişsel Strateji Perspektifi". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 / 1 (Haziran 2017): 166-190 .
AMA TAKMAZ S , KARAAĞAÇ Ö , YILMAZ M , YURDUGÜL H . Sınıf Öğretmeni Adaylarının Biyoloji Dersine Yaklaşımları: Güdülenme ve Bilişsel Strateji Perspektifi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 6(1): 166-190.
Vancouver TAKMAZ S , KARAAĞAÇ Ö , YILMAZ M , YURDUGÜL H . Sınıf Öğretmeni Adaylarının Biyoloji Dersine Yaklaşımları: Güdülenme ve Bilişsel Strateji Perspektifi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 6(1): 190-166.