Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 1998, Cilt: 14 Sayı: 1, 465 - 486, 01.12.1998

Öz

Kaynakça

 • BERKSUN Abdullah - EŞMELİOGLU İbrahim, Açıklamalı, Gerekçeli, İçtihatlı Sendikalar Kanunu, Ankara, 1989.
 • BERKSUN Abdullah - EŞMELİOGLlJ İbrahim, Açıklamalı, Gerekçeli, İçtihatlı 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu Şerhi, Ankara, 1988.
 • CAN Mehmet, Açıklamalı, İçtihatlı Sosyal Sigortalar Kanunu ve Uygulaması, Ankara, l 990.
 • ÇELİK Nuri, İş Hukuku Dersleri, B.12, istanbul, 1994.
 • ÇENBERCİ Mustafa, İş Kanunu Şerhi, B.6, Ankara, 1986.
 • ÇENBERCİ Mustafa,Sosyal Sigortalar Kanunu Şerhi, Ankara, 1977.
 • EKONOMİ Münir, İş Hukuku, Ferdi İş Hukuku, C.l, İTÜ Ya.Na: 1295, İstanbul, 1984.
 • ELBİR Halit Kemal, İş Hukuku, B.9, İstanbul, 1987.
 • EREN Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümlcr,C.2, Ankara, 1986.
 • ERKUL İhsan, Uygulamalı Sosyal Politika Dersleri, Türk İş Hukuku, 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Uygulaması, C.2, 8.2, Eskişehir, 1991.
 • ERNAM A.Nuri, Açıklamalı, Uygulamalı Sosyal Sigortalar Mevzuatı, Ankara, 1990.
 • ESENER Turhan,İş Hukuku,Ank.Ü.H.F.Ya.No:374,Ankara, 1975.
 • GÖZÜBÜYÜK A.Şeref -· AKlLLlOGUJ Tekin, Yönetim Hukuku, B.6, Ankara, 1993.
 • GÜVEN Ercan - AYDIN Ufuk, İş Hukuku Dersleri, Anadolu Üniversitesi Ya.No:897, B.2, Eskişehir, 1997.
 • GÜVEN Ercan - CJEREK Nüvit, Sosyal Güvenlik Hukuku, A.Ü.Ya.No: 882, AÖF Ya.Na: 470, Eskişehir, 1995.
 • GÜVEN Esen,. Bireysel İş Hukukunda Temel Kavramlar, İşletmelerde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İnsangücü Yönetimi, C. 1, Kitap 1, Kazancı Ya.No:32, 1985.
 • GÜZEL Ali - OKUR Ali Rıza, Sosyal Güvenlik Hukuku, B.4, İstanbul, 1994.
 • İNAN Ali Naim,Borçlar Hukuku Genel Hükümler,B.3,Ankara, 1984. Lebib Yalkın Yayınları, C.DD. 12.
 • NARMANLIOĞLU Ünal, İş hukuku, Ferdi İş İlişkileri, İzmir, 1994.
 • OKAY S., Deniz Ticaret Hukuku, C.1, B.3, İstanbul, 1970.
 • ORHANER Baki, Türk İş Hukuku Emsal Kararları, Ankara, 1967.
 • ÖZ M. Turgut, Yönetim (management) Sözleşmesi, İstanbul, 1997.
 • REİSOĞLU Sefa, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul, 1995.
 • REİSOĞLU Sefa, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu Şerhi, Ankara, 1986.
 • SAYMEN Ferit Hakkı, Türk İş Hukuku, İstanbul, 1954.
 • SAYMEN Ferit Hakkı, EKONOMİ Münir, Sosyal Sigortalar Tatbikatı, İstanbul, 1966.
 • TUNCAY, Can, "İş Hukukunda İşveren Vekili Kavramı", TEMSİL VE VEKALETE İLİŞKİN SORUNLAR SEMPOZYUMU, Ü. Ya. No: 2290, İstanbul, 1977.
 • TUNCAY Can, Sosyal GÜvenlik Hukuku Dersleri, İstanbul, 1992.
 • TUNÇOMAĞ Kenan, İş Hukuku, C.1, B.2, İstanbul, 1975.
 • TUNÇOMAĞ Kenan, Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Gelişmeler, B.4, İstanbul, 1988.
 • ULUKAN Devrim, İHU, Deniz İş K. 2, No: 1.
 • YELEKÇİ MEMDUH, Sosyal Sigortalar Kanunu Şerhi, Ankara, 1993.

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA İŞVEREN VEKİLİ

Yıl 1998, Cilt: 14 Sayı: 1, 465 - 486, 01.12.1998

Öz

Türk iş ve sosyal güvenlik hukukunda önemli bir uygulama alanı bulunan işveren vekilliği, çalışma yaşamını düzenleyen başlıca kanunlarda farklı şekilllerde tanımlanmıştır. Bu farklılık ise uygulamada önemli güçlüklere yol açmaktadır. Öte yandan doktrin ve yargının belirtilen kavrama zaman zaman değişik anlamlar vermesi de yeni sorunlara yol açabilmektedir. Bu durum ise yerleşik bir uygulamaya olanak tanımamakta, özellikle tarafların yükümlülük ve sorumlulukları açısından duraksamalara neden olmaktadır.

Bu çalışmada çeşitli kanunlardaki farklılıklardan ortak noktalara ulaşılmaya, işveren vekili kavramı açısından net ve uygulanabilir esasların belirlenmesine çalışılmıştır. Ayrıca, işveren vekilinin çalışma yaşamında yer alan işverenve işçilerle olan ilişkileri de çalışmanın kapsamına dahil edilmiştir.

Kaynakça

 • BERKSUN Abdullah - EŞMELİOGLU İbrahim, Açıklamalı, Gerekçeli, İçtihatlı Sendikalar Kanunu, Ankara, 1989.
 • BERKSUN Abdullah - EŞMELİOGLlJ İbrahim, Açıklamalı, Gerekçeli, İçtihatlı 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu Şerhi, Ankara, 1988.
 • CAN Mehmet, Açıklamalı, İçtihatlı Sosyal Sigortalar Kanunu ve Uygulaması, Ankara, l 990.
 • ÇELİK Nuri, İş Hukuku Dersleri, B.12, istanbul, 1994.
 • ÇENBERCİ Mustafa, İş Kanunu Şerhi, B.6, Ankara, 1986.
 • ÇENBERCİ Mustafa,Sosyal Sigortalar Kanunu Şerhi, Ankara, 1977.
 • EKONOMİ Münir, İş Hukuku, Ferdi İş Hukuku, C.l, İTÜ Ya.Na: 1295, İstanbul, 1984.
 • ELBİR Halit Kemal, İş Hukuku, B.9, İstanbul, 1987.
 • EREN Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümlcr,C.2, Ankara, 1986.
 • ERKUL İhsan, Uygulamalı Sosyal Politika Dersleri, Türk İş Hukuku, 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Uygulaması, C.2, 8.2, Eskişehir, 1991.
 • ERNAM A.Nuri, Açıklamalı, Uygulamalı Sosyal Sigortalar Mevzuatı, Ankara, 1990.
 • ESENER Turhan,İş Hukuku,Ank.Ü.H.F.Ya.No:374,Ankara, 1975.
 • GÖZÜBÜYÜK A.Şeref -· AKlLLlOGUJ Tekin, Yönetim Hukuku, B.6, Ankara, 1993.
 • GÜVEN Ercan - AYDIN Ufuk, İş Hukuku Dersleri, Anadolu Üniversitesi Ya.No:897, B.2, Eskişehir, 1997.
 • GÜVEN Ercan - CJEREK Nüvit, Sosyal Güvenlik Hukuku, A.Ü.Ya.No: 882, AÖF Ya.Na: 470, Eskişehir, 1995.
 • GÜVEN Esen,. Bireysel İş Hukukunda Temel Kavramlar, İşletmelerde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İnsangücü Yönetimi, C. 1, Kitap 1, Kazancı Ya.No:32, 1985.
 • GÜZEL Ali - OKUR Ali Rıza, Sosyal Güvenlik Hukuku, B.4, İstanbul, 1994.
 • İNAN Ali Naim,Borçlar Hukuku Genel Hükümler,B.3,Ankara, 1984. Lebib Yalkın Yayınları, C.DD. 12.
 • NARMANLIOĞLU Ünal, İş hukuku, Ferdi İş İlişkileri, İzmir, 1994.
 • OKAY S., Deniz Ticaret Hukuku, C.1, B.3, İstanbul, 1970.
 • ORHANER Baki, Türk İş Hukuku Emsal Kararları, Ankara, 1967.
 • ÖZ M. Turgut, Yönetim (management) Sözleşmesi, İstanbul, 1997.
 • REİSOĞLU Sefa, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul, 1995.
 • REİSOĞLU Sefa, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu Şerhi, Ankara, 1986.
 • SAYMEN Ferit Hakkı, Türk İş Hukuku, İstanbul, 1954.
 • SAYMEN Ferit Hakkı, EKONOMİ Münir, Sosyal Sigortalar Tatbikatı, İstanbul, 1966.
 • TUNCAY, Can, "İş Hukukunda İşveren Vekili Kavramı", TEMSİL VE VEKALETE İLİŞKİN SORUNLAR SEMPOZYUMU, Ü. Ya. No: 2290, İstanbul, 1977.
 • TUNCAY Can, Sosyal GÜvenlik Hukuku Dersleri, İstanbul, 1992.
 • TUNÇOMAĞ Kenan, İş Hukuku, C.1, B.2, İstanbul, 1975.
 • TUNÇOMAĞ Kenan, Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Gelişmeler, B.4, İstanbul, 1988.
 • ULUKAN Devrim, İHU, Deniz İş K. 2, No: 1.
 • YELEKÇİ MEMDUH, Sosyal Sigortalar Kanunu Şerhi, Ankara, 1993.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ercan GÜVEN Bu kişi benim
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ


Ufuk AYDIN
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 1998
Gönderilme Tarihi 31 Ocak 1998
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 1998 Cilt: 14 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Güven, E. & Aydın, U. (1998). İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA İŞVEREN VEKİLİ . Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 14 (1) , 465-486 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/anadoluibfd/issue/49329/630827