PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

YALIN LOJİSTİK AÇISINDAN KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN TEDARİK ZİNCİRİ YAPISI VE KARŞILAŞTIRMALI BİR MALİYET ANALİZİ

Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 1, 191 - 220, 16.03.2015

Öz

Günümüzde işletmelerin tedarik zinciri yapısının etkin olarak işletilmesine olan ihtiyaç, artan tedarik zinciri ve lojistik faaliyetlerine paralel olarak her geçen gün artmaktadır. Diğer yandan, rekabetin şiddetini gittikçe artırması ve piyasaların bu konudaki katı tutumu işletmelerin maliyetler üzerine odaklanmasına yol açmaktadır. Bu noktada, tedarik zincirinin yapısı ve lojistik faaliyetlerinin analiz edilerek, katma değer yaratmayan faaliyetlerden ve her türlü israflardan arındırılmış yalın bir tedarik zinciri ve lojistik yönetiminin oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada; yalın lojistik çerçevesinde tedarik zincirinin yapısı, bileşenleri, lojistik ve lojistik yönetimiyle yalın lojistik ilkeleri üzerinde durularak, seçilen iki farklı büyüklükteki konaklama işletmesinin tedarik zinciri yapısı analiz edilmiş ve bu iki konaklama işletmesinin çamaşır yıkama maliyetleri karşılaştırılmıştır. Yıkama hizmetinin otel içinde verilmesi yaklaşık % 10 maliyet tasarrufu sağlamaktadır. Otel işletmesinin bu hizmet alımını büyük oteller ölçeğinde gerçekleştirebilmesi durumunda ise, mevcut dışarıdan hizmet alma teklifine göre maliyet tasarrufu % 50’leri bulmaktadır.

Kaynakça

 • Ashish B. (2009). “Textbook of Supply Chain Management” – Global Media, Lucknow, IND. 195 p.
 • Farahani R. Z., Rezapour S., Kardar L. (2011). “Logistics Operations and Management” – Elsevier Inc., 475p.
 • Heizer J., Render B. (2008). “Operations Management” – Ninth Edition, Pearson Inter- national Ed., NewYork, 816 p.
 • Hugos M. (2006). “Essentials of Supply Chain Management” – Wiley.
 • Quayle M. (2006). “Purchasing and Supply Chain Management: Strategies and Realities” – Published in the United States of America by IRM Press, 377 p.
 • Öztürk, G.C., (2008) Tedarik Zincirinde Milk-Run Sistemi ile Cross Docking Sistem- lerinin Maliyetlerinin Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı En- düstri Mühendisliği Programı.
 • Stevenson W.J., (2009). “Operations Management” – Tenth Edition, McGraw-Hill Inter- national Ed., NewYork, 906 p.
 • Türker M., Balyemez F., Biçer A.A., (2005) “Üretim Sürecinde tedarik Zincirinin Önemi ve Maliyet Yönetimi”, V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ti- caret Üniversitesi, 25-27 Kasım, ss.459-465.
 • Waters D. (2009). “Logistics: An Introduction to Supply Chain Management” – published by Palgrave Macmillan Houndmills, New York, 369 p.
 • The Lean Fulfillment Stream, http://www.lean.org/downloads/BLFS_Part1.pdf, Erişim- Tarihi: 02.06.2013.

Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 1, 191 - 220, 16.03.2015

Öz

Kaynakça

 • Ashish B. (2009). “Textbook of Supply Chain Management” – Global Media, Lucknow, IND. 195 p.
 • Farahani R. Z., Rezapour S., Kardar L. (2011). “Logistics Operations and Management” – Elsevier Inc., 475p.
 • Heizer J., Render B. (2008). “Operations Management” – Ninth Edition, Pearson Inter- national Ed., NewYork, 816 p.
 • Hugos M. (2006). “Essentials of Supply Chain Management” – Wiley.
 • Quayle M. (2006). “Purchasing and Supply Chain Management: Strategies and Realities” – Published in the United States of America by IRM Press, 377 p.
 • Öztürk, G.C., (2008) Tedarik Zincirinde Milk-Run Sistemi ile Cross Docking Sistem- lerinin Maliyetlerinin Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı En- düstri Mühendisliği Programı.
 • Stevenson W.J., (2009). “Operations Management” – Tenth Edition, McGraw-Hill Inter- national Ed., NewYork, 906 p.
 • Türker M., Balyemez F., Biçer A.A., (2005) “Üretim Sürecinde tedarik Zincirinin Önemi ve Maliyet Yönetimi”, V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ti- caret Üniversitesi, 25-27 Kasım, ss.459-465.
 • Waters D. (2009). “Logistics: An Introduction to Supply Chain Management” – published by Palgrave Macmillan Houndmills, New York, 369 p.
 • The Lean Fulfillment Stream, http://www.lean.org/downloads/BLFS_Part1.pdf, Erişim- Tarihi: 02.06.2013.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Halil SAVAŞ
0000-0001-7942-5527


İsmail KILIÇ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 16 Mart 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Savaş, H. & Kılıç, İ. (2015). YALIN LOJİSTİK AÇISINDAN KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN TEDARİK ZİNCİRİ YAPISI VE KARŞILAŞTIRMALI BİR MALİYET ANALİZİ . Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 1 (1) , 191-220 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/1835/22371