Yıl 2015, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 63 - 78 2015-03-23

THE RELATIONSHIP BETWEEN ENERGY IMPORT AND CURRENT ACCOUNT DEFICIT: THE CASE OF TURKEY
Enerji İthalatı ve Cari Açık İlişkisi: Türkiye Örneği

Doğan UYSAL [1] , Kubilay YILMAZ [2] , Taner TAŞ [3]


In recent years, the main macroeconomic problem of Turkey is current deficits. In order to realize sustainable growth, the balance of payment should be kept under control. This control system is directly depends on minimization of current deficits. One of the main reasons of Turkey’s current account deficits is energy imports. By applying the Johansen co-integrated analysis, this paper aims to identify the relationship between current account deficits, energy consumption and economic growth by using the data set between the years 1980-2012 with reference to VAR (Vector Auto Regression). Furthermore, impulse response analysis and variance decompositions had been applied to the variables. According to the results of the analysis, we reached that there is a strong relationship between energy consumption and current account deficits.

Keywords: Co-integration, Current Account Deficits, Energy Consumption, Growth

JEL Classifications: O40,Q43

 

Son yıllarda, Türkiye’nin makroekonomik sorunların başında cari açık gelmektedir. Sürdürülebilir ve istikrarlı bir büyüme için ödemeler dengesinin kontrol altında olması gerekir. Türkiye için bu kontrol mekanizması cari açığın azaltılmasından geçmektedir. Türkiye’nin cari açık vermesinin temel sebebini enerji ithalatıdır. Bu çalışmada 1980-2012 yıllarına ait büyüme, enerji tüketimi ve cari açık verileri kullanılarak kurulan VAR(vektör otoregresyon) modelinden hareketle, Johansen eşbütünleşme analizi uygulanmıştır. Ayrıca değişkenlere etki-tepki analizi ve varyans ayrıştırması yapılmıştır. Analiz sonucunda değişkenlerin uzun dönemde birlikte hareket ettiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Eşbütünleşme, Cari Açık, Enerji Tüketimi, Büyüme

 

JEL Sınıflandırması: O40, Q43

 
 • Akova, D. (2008), Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Nobel Yayınları, No:1229, Ankara.
 • BP (2014), Dünya Enerji İstatistikleri Raporu - 2013, http://www.bp.com/content/dam/ bp/pdf/Energy-economics/statistical-review-2014/BP-statistical-review-of-world-e- nergy-2014-full-report.pdf. (Erişim Tarihi: 26.12.2014)
 • Bahar, O. (2005), “Türkiye’de Enerji Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme”, Muğla Üni- versitesi SBE Dergisi, (14), 35-59.
 • Bayrak, M. ve Esen, Ö. (2014), “Türkiye’nin Enerji Açığı Sorunu ve Çözümüne Yönelik Arayışlar”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28(3), 139-158.
 • Damodar, G. (2004), Basic Econometrics, Newyork, The McGraw- Hill Companies.
 • Demir, M. (2013), “Enerji İthalatı Cari Açık İlişkisi, Var Analizi ile Türkiye Üzerine Bir İnceleme”, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5(9), 2-27.
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (2013), 2013 Yılı Enerji İstatistikleri Raporu. (19.12.2014), http://www.enerji.gov.tr/File/?path=ROOT/1/Documents/E%C4%- B0GM%20Periyodik%20Rapor/2013_Yili_Enerji_Istatistikleri_Raporu.pdf.
 • Erdal, G., Erdal, H. ve Esengün, K. (2008), “The Causality Between Energy Consump- tion and Economic Growth in Turkey”, Energy Policy, 36(10), 3838-3842. http:// dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2008.07.012
 • Hondroyiannis, G., Lolos, S. ve Papapetrou, E. (2002), “Energy Consumption and Eco- nomic Growth: Assessing The Evidence from Greece”, Energy Economics, 24(4), 319-336. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-9883(02)00006-3
 • Johansen, S. (1988), “Statistical Analysis of Cointegration Vectors”, Journal of Eco- nomic Dynamic and Control, 12(2-3), 231-254. http://dx.doi.org/10.1016/0165- 1889(88)90041-3
 • Kar, M. ve Kınık, E. (2008), “Türkiye’de Elektrik Tüketimi Çeşitleri ve Ekonomik Bü- yüme Ekonometrik Bir Analizi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 10(2), 333-353.
 • Kraft, J. ve Kraft, A. (1978), “On the Relationship Between Energy and GNP”, Journal of Energy and Development, 3, 401-403.
 • Lise, W. ve Montfort, K. V. (2007), “Energy Consumption and GDP in Turkey: Is There A Co-Integration Relationship?”, Energy Economics, 29(6), 1166-1178. http://dx. doi.org/10.1016/j.eneco.2006.08.010
 • Mucuk, M. ve Uysal, D. (2009), “Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme”, Maliye Dergisi, 157, 105-115.
 • Murray, D. A. ve Nan, G. D. (1992), “The Energy Consumption and Employment Relati- onship: A Clarification”, Journal of Energy and Development, 16, 121-231.
 • Paul, S. ve Bhattacharya, R. N. (2004), “Causality Between Energy Consumption and Economic Growth In India: A Note on Conflicting Results”, Energy Economics, 26(6), 977-983. http://dx.doi.org/10.1016/j.eneco.2004.07.002
 • Recep, T. (2005), Ekonometri, İstanbul: Avcı Ofset.
 • TCMB (2014), Elektronik Veri Dağıtım Sistemi. (19.12.2014), http://www.tcmb.gov.tr/
 • Telatar, Osman M. ve Terzi, Harun (2009), “Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Cari İş- lemler Dengesi İlişkisi”, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 2(23), 119-134.
 • Tsani, Z. S. (2010), “Energy Consumption and Economic Growth: A Causality Analysis for Greece”, Energy Economics, 32(3), 582-590. http://dx.doi.org/10.1016/j.ene- co.2009.09.007
 • TÜİK (2014), İstatistikler. (29.11.2014), http://www.tuik.gov.tr
 • Uysal, Özge (2009), “Türkiye’de Mali Disiplinin Uzun Dönem Makroekonomik Etkile- ri”, Basılmamış Tez, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensti- tüsü.
 • Yanar, R. ve Kerimoğlu, G. (2011), “Energy Consumption, Economic Growth and Current Account Deficit Relations in Turkey” Ekonomi Bilimleri Dergisi, 3 (2), 191–201.
 • Yüksel, D. ve Kaygusuz, K. (2011), “Renewable energy sources for clean and sustainab- le energy policies in Turkey”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15(8), 4132-4144. http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2011.07.007
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Doğan UYSAL

Yazar: Kubilay YILMAZ

Yazar: Taner TAŞ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Mart 2015

Bibtex @ { anemon22374, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {3}, pages = {63 - 78}, doi = {10.18506/anemon.22254}, title = {Enerji İthalatı ve Cari Açık İlişkisi: Türkiye Örneği}, key = {cite}, author = {UYSAL, Doğan and YILMAZ, Kubilay and TAŞ, Taner} }
APA UYSAL, D , YILMAZ, K , TAŞ, T . (2015). Enerji İthalatı ve Cari Açık İlişkisi: Türkiye Örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 3 (1) , 63-78 . DOI: 10.18506/anemon.22254
MLA UYSAL, D , YILMAZ, K , TAŞ, T . "Enerji İthalatı ve Cari Açık İlişkisi: Türkiye Örneği". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2015 ): 63-78 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/1836/22374>
Chicago UYSAL, D , YILMAZ, K , TAŞ, T . "Enerji İthalatı ve Cari Açık İlişkisi: Türkiye Örneği". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2015 ): 63-78
RIS TY - JOUR T1 - Enerji İthalatı ve Cari Açık İlişkisi: Türkiye Örneği AU - Doğan UYSAL , Kubilay YILMAZ , Taner TAŞ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.18506/anemon.22254 DO - 10.18506/anemon.22254 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 78 VL - 3 IS - 1 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.22254 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.22254 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Enerji İthalatı ve Cari Açık İlişkisi: Türkiye Örneği %A Doğan UYSAL , Kubilay YILMAZ , Taner TAŞ %T Enerji İthalatı ve Cari Açık İlişkisi: Türkiye Örneği %D 2015 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 3 %N 1 %R doi: 10.18506/anemon.22254 %U 10.18506/anemon.22254
ISNAD UYSAL, Doğan , YILMAZ, Kubilay , TAŞ, Taner . "Enerji İthalatı ve Cari Açık İlişkisi: Türkiye Örneği". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 / 1 (Mart 2015): 63-78 . https://doi.org/10.18506/anemon.22254
AMA UYSAL D , YILMAZ K , TAŞ T . Enerji İthalatı ve Cari Açık İlişkisi: Türkiye Örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 3(1): 63-78.
Vancouver UYSAL D , YILMAZ K , TAŞ T . Enerji İthalatı ve Cari Açık İlişkisi: Türkiye Örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 3(1): 78-63.