Yıl 2015, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 97 - 104 2015-08-14

Duygusal Bulaşma Ölçeği'nin Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirliği

Ahmet AKIN [1] , Recep UYSAL [2] , Ümran AKIN [3]


Bu araştırmanın amacı Duygusal Bulaşma Ölçeği'ni (Doherty, 1997) Türkçeye uyarlamak ve ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmaktır. Araştırma, yaşları 18 ile 26 arasında değişen 294 üniversite öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Öğrencilerin 143’ü erkek, 151’i kadındır. Yapı geçerliği için uygulanan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin 15 maddesinin orijinal formuna uygun olarak tek boyutta uyum verdiği bulunmuştur (x²= 297.28, sd= 88, RMSEA= .089, CFI= .83, GFI= .88, AGFI= .84, SRMR= .084). Ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .75 olarak bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyonları .27 ile .51 arasında sıralanmaktadır. Bu sonuçlara göre Duygusal Bulaşma Ölçeği'nin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Duygusal Bulaşma, Geçerlik, Güvenirlik, Doğrulayıcı Faktör Analizi
 • Barsade, S. G. (2002), “The ripple effect: Emotional contagion and its influence on group behavior”, Administrative Science Quarterly, 47, 644-675
 • Cardena, E., Terhune, D., Lööf, A., ve Buratti, S. (2009), “Hypnotic experience is rela-ted to emotional contagion”, International Journal of Clinical and Experimen-tal Hypnosis, 57, 33-46.
 • Coplan, A. (2006), “Catching characters’ emotions: Emotional contagion responses to narrative fiction film”, Film Studies, 8, 26-38.
 • Doherty, R. W. (1997), “The Emotional Contagion Scale: A measure of individual dif-ferences”, Journal of Nonverbal Behavior, 21, 131-154.
 • Doherty, R. W., Orimoto, L., Singelis, T. M., Hebb, J., ve Hatfield, E. (1995), “Emotional contagion: Gender and occupational differences”, Women's Psychology Quar-terly, 18, 355-371.
 • Goleman, D., (2002), Duygusal zeka (Neden IQ’ dan daha önemlidir?), (Çev. Banu Seçkin Yücel), İstanbul: Varlık /Bilim.
 • Enç, M. (1990), Ruh bilim terimleri sözlüğü, Ankara: Karatepe.
 • Hancock, J. T., Gee, K., Cicaccio, K., ve Lin, J. M. H. (2008), I’m sad you’re sad: Emo-tional contagion in CMC, In Proceedings of the 2008 ACM conference on Com-puter supported cooperative work (pp. 295-298). ACM
 • Hatfield, E., Cacioppo, J. T., ve Rapson, R. (1992), Primitive emotional contagion. In M.S. Clark (Ed.), Emotion and social behavior. Review of personality and so-cial psychology, 14, 151–177, Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Hatfield, E., Cacioppo, J., ve Rapson, R. L. (1994), Emotional contagion, New York: Cambridge University Press.
 • Hu, L. T., ve Bentler, P. M. (1999), “Cutoff criteria for fit indexes in covariance structu-ral analy¬sis: Conventional criteria versus new alternatives”, Structural Equation Modeling, 6, 1-55.
 • Joreskog, K. G., ve Sorbom, D. (1996), LISREL 8 reference guide, Lincolnwood, IL: Scien¬tific Software International.
 • Kervancı, F. (2008), Büro çalışanlarının duygu yönetimi yeterlilik düzeylerinin gelişti-rilmesinde duygu yönetimi eğitimi programının etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • Kevrekidis, P., Skapinakis, P., Damigos, D., ve Mavreas, V. (2008), “Adaptation of the Emotional Contagion Scale (ECS) and gender differences within the Greek cul-tural context”, Annuals of General Psychiatry, 7(14), 1-6.
 • Özdamar, K. (2004), Paket programlar ile istatistik veri analizi 1, Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Sipahi, B., Yurtkoru, E. S., ve Çinko, M. (2008). Sosyal bilimlerde SPSS’le veri analizi. İstan¬bul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Tabachnick, B. G., ve Fidell, L. S. (2007), Using multivariate statistics, Boston: Allyn and Bacon.
 • Tarhan, N. (2009), Duyguların dili, İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Tekin B. M., (2006), Resim-iş eğitimi öğrencilerinde duygusal zeka ve yaratıcılık ilişki-leri, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Wild, B., Erb, M., ve Bartels, M. (2001), “Are emotions contagious? Evoked emotions while viewing emotionally expressive faces: Quality, quantity, time course and gender differences”, Psychiatry Research, 109-124.
 • Wispe, L. (1991), The psychology of sympathy, New York: Plenum Press.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Ahmet AKIN

Yazar: Recep UYSAL

Yazar: Ümran AKIN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 14 Ağustos 2015

Bibtex @ { anemon22407, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {3}, pages = {97 - 104}, doi = {10.18506/anemon.28290}, title = {Duygusal Bulaşma Ölçeği'nin Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirliği}, key = {cite}, author = {AKIN, Ahmet and UYSAL, Recep and AKIN, Ümran} }
APA AKIN, A , UYSAL, R , AKIN, Ü . (2015). Duygusal Bulaşma Ölçeği'nin Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirliği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 3 (2) , 97-104 . DOI: 10.18506/anemon.28290
MLA AKIN, A , UYSAL, R , AKIN, Ü . "Duygusal Bulaşma Ölçeği'nin Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirliği". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2015 ): 97-104 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/1837/22407>
Chicago AKIN, A , UYSAL, R , AKIN, Ü . "Duygusal Bulaşma Ölçeği'nin Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirliği". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2015 ): 97-104
RIS TY - JOUR T1 - Duygusal Bulaşma Ölçeği'nin Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirliği AU - Ahmet AKIN , Recep UYSAL , Ümran AKIN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.18506/anemon.28290 DO - 10.18506/anemon.28290 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 97 EP - 104 VL - 3 IS - 2 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.28290 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.28290 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Duygusal Bulaşma Ölçeği'nin Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirliği %A Ahmet AKIN , Recep UYSAL , Ümran AKIN %T Duygusal Bulaşma Ölçeği'nin Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirliği %D 2015 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 3 %N 2 %R doi: 10.18506/anemon.28290 %U 10.18506/anemon.28290
ISNAD AKIN, Ahmet , UYSAL, Recep , AKIN, Ümran . "Duygusal Bulaşma Ölçeği'nin Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirliği". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 / 2 (Ağustos 2015): 97-104 . https://doi.org/10.18506/anemon.28290
AMA AKIN A , UYSAL R , AKIN Ü . Duygusal Bulaşma Ölçeği'nin Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirliği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 3(2): 97-104.
Vancouver AKIN A , UYSAL R , AKIN Ü . Duygusal Bulaşma Ölçeği'nin Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirliği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 3(2): 104-97.