Yıl 2017, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 119 - 146 2017-03-01

Üniversiteler Kendini Nasıl Tanımlıyor? Üniversite Tanıtım Filmleri Üzerine Söylem Analizi

Doğan AYDOĞAN [1] , Mustafa Halid KARAARSLAN [2]


Küreselleşen dünyada bilgi ve üniversite kavramları da hızla küreselleşmekte ve üniversiteler bu etkileşime uyum sağlamak durumunda kalmaktadır. Bu durum öğrenci hareketliliğine de yansımakta ve küresel bir rekabete dönüşmektedir. Türkiye’de son yıllarda birçok üniversitenin açılmış olması bu çerçevede daha fazla çaba harcanması gerekliliğini göstermektedir. 2000 yılında 73 olan üniversite sayısı süreç içinde hızla artmıştır. Bu durum ulusal ve küresel rekabete yansımakta, üniversitelerin tanıtım faaliyetlerini daha rekabetçi bir yapıya sokmaktadır. Bu çalışmada toplam 6 üniversite seçilerek üniversitelerin hazırladıkları ve kurumsal hesaplarında yayınladıkları tanıtım filmleri üzerine söylem analizi yapılmıştır. Üniversiteler 2000 yılı öncesinde/sonrasında kurulan; büyükşehirde/büyükşehir haricinde kurulu ve devlet/vakıf üniversitesi şeklinde sınıflandırılmıştır. Sonuç olarak üniversiteler için belirlenen ayrımların, onların mesajlarının farklılaşması üzerine anlamlı sonuçları olduğu görülmüştür. Araştırma sonuçları ile ilgili üniversitelere pazarlama önerilerinde bulunulmuştur.

Üniversite, Pazarlama, Göstergebilim, Söylem Analizi, Kurumsal Kimlik
 • Altunışık, R., Özdemir, Ş., & Torlak, M. (2016). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Babacan, M. (2015). Nedir Bu Reklam. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Binbaşıoğlu, H. (2011). Yükseköğretimde Eğitim Hizmetlerinin Pazarlanması: Bir Pilot Araştırma. Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar. 27-29 Mayıs 2011. İstanbul 3(16), 2465-2474
 • BTÜ (2015). Tanıtım Videosu–2015. (Erişim: 10.06.2016) https://www.youtube.com/watch?v=l8yLmgY2rJA
 • Cumhuriyet Üniversitesi (2016). Tanıtım Videosu-2016. (Erişim: 10.06.2016) https://www.youtube.com/watch?v=F727DyxHxGU
 • Dijk, T. V. (2015). Söylem ve İdeoloji: Çokalanlı Bir Yaklaşım. B. Çoban, & Z. Özarslan içinde, Söylem ve İdeoloji (s. 15-100). İstanbul: Su Yayınları.
 • El-Nawawy, M., & Elmesry, M. H. (2016). The Signs of a Strongman: A Semiotic and Discourse Analysis of Abdelfattah Al-Sisi’s Egyptian Presidential Campaign. International Journal of Communication, (10), 2275-2296.
 • Fiske, J. (2015). İletişim Çalışmalarına Giriş. (çev. S. İrvan) Ankara: Pharmakon Yayınları.
 • Günay D., & Günay A. (2011). 1933’den Günümüze Türk Yükseköğretiminde Niceliksel Gelişmeler. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(1), 1-22
 • Hasan Kalyoncu Üniversitesi (2015). Tanıtım Videosu-2015. (Erişim: 10.06.2016) http://www.hku.edu.tr/TanitimFilmleri/Tanitim-Filmleri/3/0/
 • Hemsley-Brown, J., & Oplatka, I. (2006). Universities in a competitive global marketplace: A systematic review of the literature on higher education marketing. International Journal of Public Sector Management, 19(4), 316-338.
 • Kavak, Y. (2011). Türkiye'de Yükseköğretimde Büyüme: Yakın Geçmişe Bakış ve Uzun Vadeli (2010-2050) Büyüme Projeksiyonları. Yükseköğretim Dergisi, 1(2), 95-102.
 • Koç Üniversitesi (2013). Tanıtım Videosu-2013. (Erişim: 10.06.2016) https://www.youtube.com/watch?v=ApOT-qnyzVo
 • Kotler, P., & Keller, K. L., (2009). Marketing Management. (13th edition). Pearson.
 • Marangoz, A. Y., & Arslan, F. M. (2015). Üniversitelerin Pazarlanmasında Tutundurma Boyutu: Kavramsal Bir İrdeleme. Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4).
 • Newman, S., & Jahdi, K. (2009). Marketisation of education: Marketing, rhetoric and reality. Journal of Further and Higher Education, 33(1), 1-11.
 • ODTÜ (2014). Tanıtım Videosu – 2014. (Erişim: 10.06.2016) https://www.youtube.com/watch?v=PhloPGb1vO4
 • Okumuş, A., & Duygun, A. (2008). Eğitim hizmetlerinin pazarlanmasında hizmet kalitesinin ölçümü ve algılanan hizmet kalitesi ile öğrenci memnuniyeti arasındaki ilişki. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 17-38.
 • Sakınç, S., & Bursalıoğlu, S. A. (2012). Yükseköğretimde küresel bir değişim: Girişimci üniversite modeli. Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 2(2), 92-99.
 • Sözen, M. F. (2013). Yapısalcı Yöntem ve Bir Film Çözümlemesi. International Journal of Social Science, 6(9), 609-629.
 • Vural, Z. B., & Bat, M. (2013). Kurumsal İletişim. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Yalova Üniversitesi (2015). Tanıtım Videosu – 2015. (Erişim: 10.06.2016) https://www.youtube.com/watch?v=Nu-OIeWUVsQ
 • Yenen, V. Z., & Gözlü, S. (2003). Yüksek öğretimde müşteri beklentileri: Türkiye'den örnekler. İTÜDERGİSİ/d, 2(2), 28-38.
 • Yıldız, S. (2014). Üniversiteler Ne Vaat Ediyor? Türkiye'deki Üniversitelerin Basın İlanları Üzerine Bir İçerik Analizi. Anadolu University Journal of Social Sciences, 14(2), 155-170.
 • YÖK (2016). Yükseköğretim Kurumu İstatistikleri. (Erişim: 08.04.2016), https://istatistik.yok.gov.tr/
 • Yücebaş, M. (2011). İdeolojik Bir Süreç Olarak Operasyonel Üniversiteden Girişimci Üniversiteye: Yeni Üniversitenin Reklam İmgeleri. İletişim: Araştırmaları, 5(1), 39-74.
 • Tekin, M., & Çiçek, E. (2005). İşletmelerde Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Farklı Bir Yaklaşım: Değer Temelli Pazarlama. V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi. 63-68.
 • Trout, J., (2005). Geleceğin Pazarlamacısı İçin Konumlandırma Stratejileri. (çev. Ümit Şensoy). İstanbul: Optimist Kitap.
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Doğan AYDOĞAN

Yazar: Mustafa Halid KARAARSLAN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2017

Bibtex @araştırma makalesi { anemon295496, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {5}, pages = {119 - 146}, doi = {10.18506/anemon.295496}, title = {Üniversiteler Kendini Nasıl Tanımlıyor? Üniversite Tanıtım Filmleri Üzerine Söylem Analizi}, key = {cite}, author = {AYDOĞAN, Doğan and KARAARSLAN, Mustafa Halid} }
APA AYDOĞAN, D , KARAARSLAN, M . (2017). Üniversiteler Kendini Nasıl Tanımlıyor? Üniversite Tanıtım Filmleri Üzerine Söylem Analizi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (1) , 119-146 . DOI: 10.18506/anemon.295496
MLA AYDOĞAN, D , KARAARSLAN, M . "Üniversiteler Kendini Nasıl Tanımlıyor? Üniversite Tanıtım Filmleri Üzerine Söylem Analizi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2017 ): 119-146 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/27858/295496>
Chicago AYDOĞAN, D , KARAARSLAN, M . "Üniversiteler Kendini Nasıl Tanımlıyor? Üniversite Tanıtım Filmleri Üzerine Söylem Analizi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2017 ): 119-146
RIS TY - JOUR T1 - Üniversiteler Kendini Nasıl Tanımlıyor? Üniversite Tanıtım Filmleri Üzerine Söylem Analizi AU - Doğan AYDOĞAN , Mustafa Halid KARAARSLAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18506/anemon.295496 DO - 10.18506/anemon.295496 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 119 EP - 146 VL - 5 IS - 1 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.295496 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.295496 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Üniversiteler Kendini Nasıl Tanımlıyor? Üniversite Tanıtım Filmleri Üzerine Söylem Analizi %A Doğan AYDOĞAN , Mustafa Halid KARAARSLAN %T Üniversiteler Kendini Nasıl Tanımlıyor? Üniversite Tanıtım Filmleri Üzerine Söylem Analizi %D 2017 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 5 %N 1 %R doi: 10.18506/anemon.295496 %U 10.18506/anemon.295496
ISNAD AYDOĞAN, Doğan , KARAARSLAN, Mustafa Halid . "Üniversiteler Kendini Nasıl Tanımlıyor? Üniversite Tanıtım Filmleri Üzerine Söylem Analizi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 / 1 (Mart 2017): 119-146 . https://doi.org/10.18506/anemon.295496
AMA AYDOĞAN D , KARAARSLAN M . Üniversiteler Kendini Nasıl Tanımlıyor? Üniversite Tanıtım Filmleri Üzerine Söylem Analizi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 5(1): 119-146.
Vancouver AYDOĞAN D , KARAARSLAN M . Üniversiteler Kendini Nasıl Tanımlıyor? Üniversite Tanıtım Filmleri Üzerine Söylem Analizi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 5(1): 146-119.