Yıl 2017, Cilt 5 , Sayı 3, Sayfalar 851 - 863 2017-11-01

Kamu Yönetiminde Elektronik Belge Yönetim Sistemi
Electronic Record Management System in Public Administration

Erkan TAMTÜRK [1]


Bu çalışmanın amacı, Elektronik Belge Yönetim Sisteminin (EBYS) kamuya sağlayacağı faydaları incelemektir. Bu amaçla çalışmada Elektronik Devlet (e-Devlet) kavramı açıklanmaya çalışılmıştır. Sıkça karşılaşılan sorunlar ve sistemin geliştirilebilmesi için çözüm önerileri araştırılmıştır. EBYS’nin yaygınlaştırılması, donanım ve yazılımda altyapının sürekli güncellenmesi, kamu görevlilerine düzenli eğitim verilmesinin kamu hizmetlerinin sunumunda niteliği artıracağı sonucuna varılmıştır.

The purpose of this article is to examine the benefits of Electronic Document Management System which will be provided to the public. For this purpose, the concept of e-government has been tried to be explained in the study. Frequently encountered problems and solutions for system development were investigated.  It was concluded that expanding EBYS, continuous updating of the infrastructure hard ware and software and giving regular training to public staffs improve the quality of provision of public services.

 • Alır, G. (2008). E-Türkiye Uygulamaları: Elektronik Belge Yönetimi ve Üst Veri. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Arslan, M., Akıncı S. K., & Karapınar, P. B. (2007). E-İş, E-Devlet Etik. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Aydın, C. (2010). Elektronik Belgelerin Arşivlenmesi ve Erişim. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bensghir, T. K., & Topcan, F. (2010). E-İmza: Türkiye’de Kamu Kurumlarında Uygulanması. Ankara: TODAİE.
 • DPT. (2004). E-Devlet Proje ve Uygulamaları. Ankara: DPT Bilgi Toplumu Dairesi.
 • E-Devlet Portalı (2016). e-Hizmetler. (Erişim: 10.09.2016), www.türkiye.gov.tr
 • Mevzuat (2004). 23/1/2004 tarih ve 25355 sayılı Elektronik İmza Kanunu. (Erişim: 10.09.2016), http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5070.pdf
 • Ertem, C. (2014). Yatağını Bulan Nehir Erdoğan Dönemi Ekonomi-Politiği. İstanbul: Selis Kitaplar.
 • Eryılmaz, B. (2008). Kamu Yönetimi Düşünceler Yapılar Fonksiyonlar. Ankara: Okutman Yayıncılık.
 • Gül, H. (2002). Kamu Kuruluşlarında Elektronik Hizmetlerin Yaygınlaştırılması (E-Devlet). Maliye Dergisi, (140), 1-33.
 • İnce, N. M. (2001). Elektronik Devlet Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında Yeni İmkanlar. Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.
 • Kandur, H. (2005). Elektronik Belge Yönetimi Sistem Kriterleri Referans Modeli. (Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü: v.1.0). İstanbul: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü. (Erişim: 26.12.2014), http://www.devletarsivleri.gov.tr
 • Naralan, A. (2008). E-Devlet ve Algılanışı Üzerine Bir Araştırma. Ankara: İmaj Yayınevi.
 • Odabaş, H. (2007). Elektronik Belge Yönetimi ve Kamu Kurum ve Kuruluşları. (Yayımlanmış Doktora Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Odabaş, H. (2008). “Elektronik Belge Düzenleme Yaklaşımları ve Türkiye’de E-Devlet Uygulamalarında Elektronik Belge Yönetimi”. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (2), 127-128.
 • Odabaş, H. (2009). E-Devlet Sürecinde Elektronik Belge Yönetimi. İstanbul: Hiperlink Yayınları.
 • Sobacı, M.Z., & Yıldız, M.(2012). E-Devlet Kamu Yönetimi ve Teknoloji İlişkisinde Güncel Gelişmeler. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Tamtürk, E. (2015). Kamu Yönetiminde Elektronik Belge Yönetim Sistemi: Türkiye İş Kurumu Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi.
 • Temür, N. (2011). E-Devlet: Kamu Hizmetlerinde Vatandaş Memnuniyeti. Ankara: Türkiye Noterler Birliği.
 • Yıldırım, H., Kaplan, V., Çakmak, T., & Üstün, C.C. (2003). Her Şeyi E-leştirdik. Ankara: Macar Yayınları.
 • Yıldırım, H., Kaplan, V., Çakmak, T., & Üstün, C.C. (2006). E-Devlet Başa. Ankara: Macar Yayıncılık.
 • Yıldırım, M. (2014). E-Devlet ve Yurttaş Odaklı Kamu Yönetimi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Yıldız, M. (2011). Bilgi Toplumu ve Kamu Yönetimi: E-Devlet. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi Ulusal Açık Ders Malzemeleri. (Erişim: 26.12.2014), http://www.acikders.org.tr/course/view.php?id=67
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Kasım 2017
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Erkan TAMTÜRK
Kurum: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Muş İl Koordinatörlüğü
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Kasım 2017

Bibtex @araştırma makalesi { anemon288221, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {5}, pages = {851 - 863}, doi = {10.18506/anemon.288221}, title = {Kamu Yönetiminde Elektronik Belge Yönetim Sistemi}, key = {cite}, author = {TAMTÜRK, Erkan} }
APA TAMTÜRK, E . (2017). Kamu Yönetiminde Elektronik Belge Yönetim Sistemi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (3) , 851-863 . DOI: 10.18506/anemon.288221
MLA TAMTÜRK, E . "Kamu Yönetiminde Elektronik Belge Yönetim Sistemi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2017 ): 851-863 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/30429/288221>
Chicago TAMTÜRK, E . "Kamu Yönetiminde Elektronik Belge Yönetim Sistemi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2017 ): 851-863
RIS TY - JOUR T1 - Kamu Yönetiminde Elektronik Belge Yönetim Sistemi AU - Erkan TAMTÜRK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18506/anemon.288221 DO - 10.18506/anemon.288221 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 851 EP - 863 VL - 5 IS - 3 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.288221 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.288221 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Kamu Yönetiminde Elektronik Belge Yönetim Sistemi %A Erkan TAMTÜRK %T Kamu Yönetiminde Elektronik Belge Yönetim Sistemi %D 2017 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 5 %N 3 %R doi: 10.18506/anemon.288221 %U 10.18506/anemon.288221
ISNAD TAMTÜRK, Erkan . "Kamu Yönetiminde Elektronik Belge Yönetim Sistemi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 / 3 (Kasım 2017): 851-863 . https://doi.org/10.18506/anemon.288221
AMA TAMTÜRK E . Kamu Yönetiminde Elektronik Belge Yönetim Sistemi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 5(3): 851-863.
Vancouver TAMTÜRK E . Kamu Yönetiminde Elektronik Belge Yönetim Sistemi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 5(3): 863-851.