Yıl 2017, Cilt 5 , Sayı 3, Sayfalar 779 - 796 2017-11-01

Visual Reading in Turkish Teaching
Türkçe Öğretiminde Görsel Okuma

Bünyamin SARIKAYA [1]


Visual reading is one of the basic language skills such as reading, writing, reading, listening and speaking involved in Turkish teaching. Having been addressed as a separate learning area for the first time in the 2005 Turkish Language Teaching Program (grades 1-5), visual reading education included achievements and activities which targeted students. In addition, visual reading education was based on the constructivist approach and aimed at the acquisition of high level thinking skills by students. With the advances in technology in our age, visual reading is becoming more and more important. Within this context, this study investigates the place and importance of visual reading in Turkish teaching and addresses the activities focused on visual reading skills and materials used in visual reading skills.

Görsel okuma; yazma, okuma, dinleme ve konuşma becerisi gibi Türkçe eğitiminde yer alan temel dil becerilerinden biridir. İlk kez 2005 Türkçe Öğretim Programında (1-5. sınıflar) ayrı bir öğrenme alanı olarak ele alınan bu beceride öğrencilere kazandırılması hedeflenen kazanım ve etkinliklere yer verilmiştir. Bunun yanı sıra görsel okuma eğitiminin öğrencilere verilmesinde yapılandırmacı yaklaşım temel alınmış ve öğrencilerin üst düzey düşünme becerileri edinmeleri amaçlanmıştır. Teknolojinin her geçen gün ilerlediği çağımızda görsel okumanın önemi de bu bağlamda giderek artmaktadır. Bu amaçla bu çalışmada görsel okumanın Türkçe öğretimindeki yeri ve önemine bunun yanı sıra görsel okuma becerisine yönelik etkinliklere ve görsel okuma becerisinde kullanılan materyallere değinilmiştir.
 • Akyol, H. (2006). Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Kök.
 • Artut, K. ( 2001 ). Sanat eğitimi kuramları ve yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Aşılıoğlu, B. (1993). Ortaokullarda Türkçe Öğretimi. Doktora Tezi: Ankara Üniversitesi.
 • Başaran, M. (2013). Türkçe Öğretimi El Kitabı. Abdurrahman Güzel & Halit Karatay. (ed.), Görsel Okuryazarlığı (birinci baskı) içinde (s. 351-378). Ankara. PegemA Yayınları.
 • Çam, B. (2006). İlköğretim Öğrencilerinin Görsel Okuma Düzeyleri ile Okuduğunu Anlama Eleştirel Okuma ve Türkçe Dersi Akademik Başarıları Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi. Osmangazi Üniversitesi.
 • Demirel, Ö., & Altun, E. (Ed.) (2001). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: PegemA Yayınları.
 • Güldaş, G. (2012). İlköğretim Birinci Sınıf Türkçe Kitaplarındaki Görsel Okuma Etkinlikleri ile İlgili Öğretmen Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Uşak Üniversitesi.
 • Güleryüz, H. (2004). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: PegemA Yayınları
 • Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Güneş, F. (2013). Görsel Okuma Eğitimi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 1-17.
 • Karatekin, N., Durmuş A. & Işılak H. (2005). Oyun ve etkinliklerle Türkçe. Ankara: Bilgitek Yayınları.
 • Köksal, K., Temur, T., Akçam, H. (2006). İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Görsel Okuma Becerileri Üzerine Bir Araştırma. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi sunulan bildiri, Ankara.
 • Kuru, A. (2008). İlköğretim Beşinci Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programında Yer Alan Görsel Okuma ve Görsel Sunu Becerilerinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi.
 • Küçükahmet, L., Borçbakan, H. & Karamanoğlu, S. (2001). İlköğretimde drama. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Maden, S., & Karadağ, Ö. (2013). Türkçe Öğretimi El Kitabı. Abdurrahman Güzel & Halit Karatay (Ed.), Yazma Eğitimi: Kuram, Uygulama, Ölçme ve Değerlendirme (birinci baskı) içinde (s. 221-260). Ankara. PegemA Yayınları.
 • Özbay, M. (2011). Türkçe özel öğretim yöntemleri 1 (4. baskı). Ankara: Öncü Kitap.
 • Sönmez, Ö. (2005). L’Enseignement de la culture-civilisation française dans les manuels scolaires utilisés en Turquie. Yüksek Lisans Tezi. Nantes: Université de Nantes (France).
 • Söylemez, Y. (2016). İçerik Analizi: Eleştirel Düşünme. Ekev Akademi Dergisi, 20 (66), 671-696.
 • Stokes, S. (2005). Visual Literacy in Teaching and Learning: A Literature Perspective. Electronic Journal for the Integration of Technology in Education. 1(1),10-18
 • Ünalan, Ş. (2006). Türkçe öğretimi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Yalın, H. İ. (2010). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: PegemA Yayınları.
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Kasım 2017
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Bünyamin SARIKAYA
Kurum: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Kasım 2017

Bibtex @araştırma makalesi { anemon298912, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {5}, pages = {779 - 796}, doi = {10.18506/anemon.298912}, title = {Türkçe Öğretiminde Görsel Okuma}, key = {cite}, author = {SARIKAYA, Bünyamin} }
APA SARIKAYA, B . (2017). Türkçe Öğretiminde Görsel Okuma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (3) , 779-796 . DOI: 10.18506/anemon.298912
MLA SARIKAYA, B . "Türkçe Öğretiminde Görsel Okuma". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2017 ): 779-796 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/30429/298912>
Chicago SARIKAYA, B . "Türkçe Öğretiminde Görsel Okuma". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2017 ): 779-796
RIS TY - JOUR T1 - Türkçe Öğretiminde Görsel Okuma AU - Bünyamin SARIKAYA Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18506/anemon.298912 DO - 10.18506/anemon.298912 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 779 EP - 796 VL - 5 IS - 3 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.298912 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.298912 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Türkçe Öğretiminde Görsel Okuma %A Bünyamin SARIKAYA %T Türkçe Öğretiminde Görsel Okuma %D 2017 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 5 %N 3 %R doi: 10.18506/anemon.298912 %U 10.18506/anemon.298912
ISNAD SARIKAYA, Bünyamin . "Türkçe Öğretiminde Görsel Okuma". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 / 3 (Kasım 2017): 779-796 . https://doi.org/10.18506/anemon.298912
AMA SARIKAYA B . Türkçe Öğretiminde Görsel Okuma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 5(3): 779-796.
Vancouver SARIKAYA B . Türkçe Öğretiminde Görsel Okuma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 5(3): 796-779.