Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı 1, Sayfalar 105 - 113 2018-04-10

Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği İçin Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine ve Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Algıları
The Perceptions Related to the Teaching Profession and Pedagogical Formation Education of the Students Who Are Taking Pedagogical Formation for Accounting and Finance Teaching

Cuma Ercan [1]


Bu çalışmanın amacı, muhasebe ve finansman öğretmeni olmak için pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin öğretmenlik mesleğine ve pedagojik formasyon eğitimine ilişkin algı düzeylerini belirlemektir. Çalışma evrenini, 2016-2017 eğitim - öğretim yılında Kilis 7 Aralık Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde pedagojik formasyon eğitimi alan 101 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarının değerlendirilmesinde SPSS istatistik programından yararlanılmıştır. Toplanan veriler; yüzde, frekans, aritmetik ortalama ve ki-kare testlerine tabi tutularak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, muhasebe ve finansman öğretmenliği için pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin öğretmenlik mesleğine ve formasyon eğitimine ilişkin pozitif algıya sahip oldukları tespit edilmiştir. Bunun yanında öğrencilerin formasyon eğitimi ve öğretmenlik mesleğine ilişkin algı düzeylerinde cinsiyet, yaş ve bölüm değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

The purpose of this study is to determine the level of perceptions related to the teaching profession and pedagogical formation education of the students who took pedagogical formation to become accounting and finance teachers. The study universe covers 101 students who receive pedagogical training at the Faculty of Education of Kilis 7 Aralık University during the 2016-2017 academic year. Survey data were obtained through questionnaires. The SPSS statistical program was used in the evaluation of the research results. The collected data were analyzed by applying percentage, frequency, arithmetic mean, and chi-square tests. According to the results of the research, it was found that the students who had pedagogical formation training to become accounting and finance instructors had a positive perception about teaching profession and formation education. In addition, it was determined that there was a meaningful difference in perception level of students about formation education and teaching profession according to gender, age and department variables.   

 • Altınkurt, Y., Yılmaz, K., & Erol, E. (2014). Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Motivasyonları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 48-62.
 • Çetinkaya, S., & Hatay, F. (2016). Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum ve Aidiyet Duygularının Gelişmesinde Formasyon Eğitiminin ve Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Etkisi. II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Nizip.
 • Dadandı, İ., Kalyon, A., & Yazıcı, H. (2016). Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören ve Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnançları. Kaygı Düzeyleri ve Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 253-269.
 • İlğan, A., & Sevinç, Ö. Ş. (2013). Pedagojik Formasyon Programı Öğretmen Adaylarının Mesleki Tutum ve Çağdaş Öğretmen Algıları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2), 175-195.
 • Kartal, T., & Afacan, Ö. (2012). Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(24), 76-96.
 • MEB (2014), Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları. (Erişim: 01.03.2017), http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_08/08032940_9_cizelgeveesaslar.pdf
 • Özer, E. (2016). Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinde Temel Benlik Değerlendirmesi, Başa Çıkma Stratejileri ve Yaşam Doyumu. The Journal of Academic Social Science Studies, II.125-139.
 • Özkan, H. H. (2012). Öğretmenlik Formasyon Programındaki Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi (SDÜ Örneği). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 13(2), 29-48.
 • Polat, S. (2013). Pedagojik Formasyon Sertifika Programı ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. E- International Journal of Educational Research,4(2), 48-60.
 • Taneri, P. O. (2016). Öğretmen Adaylarının Pedagojik Formasyon Sertifika Programının Niteliği Hakkındaki Görüşleri (Çankırı İli Örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(3).
 • Weiers, R. M. (2008). Introduction to Business Statistics. USA: South Western Cenage Learning.
 • Yalçın İ. E., & Akay, C. (2015). Eğitim Fakültesi ve Pedagojik Formasyon Sertifika Programlarında Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Yeterliklerine Yönelik Görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (2), 179-197.
 • Yıldırım, İ., & Vural, Ö. F. (2013). Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme ve Pedagojik Formasyon Sorunu. Journal of Teacher Education and Educators, 3(1), 2014, 73-90.
 • Yıldız, S. (2016). Pedogojik Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumları. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 301-329.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Şubat 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7440-740X
Yazar: Cuma Ercan (Sorumlu Yazar)
Kurum: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 10 Nisan 2018

Bibtex @araştırma makalesi { anemon315016, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {105 - 113}, doi = {10.18506/anemon.315016}, title = {Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği İçin Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine ve Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Algıları}, key = {cite}, author = {Ercan, Cuma} }
APA Ercan, C . (2018). Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği İçin Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine ve Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Algıları. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (1) , 105-113 . DOI: 10.18506/anemon.315016
MLA Ercan, C . "Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği İçin Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine ve Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Algıları". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 105-113 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/36486/315016>
Chicago Ercan, C . "Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği İçin Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine ve Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Algıları". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 105-113
RIS TY - JOUR T1 - Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği İçin Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine ve Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Algıları AU - Cuma Ercan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18506/anemon.315016 DO - 10.18506/anemon.315016 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 105 EP - 113 VL - 6 IS - 1 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.315016 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.315016 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği İçin Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine ve Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Algıları %A Cuma Ercan %T Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği İçin Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine ve Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Algıları %D 2018 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 6 %N 1 %R doi: 10.18506/anemon.315016 %U 10.18506/anemon.315016
ISNAD Ercan, Cuma . "Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği İçin Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine ve Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Algıları". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / 1 (Nisan 2018): 105-113 . https://doi.org/10.18506/anemon.315016
AMA Ercan C . Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği İçin Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine ve Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Algıları. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(1): 105-113.
Vancouver Ercan C . Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği İçin Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine ve Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Algıları. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(1): 113-105.