Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı 1, Sayfalar 43 - 49 2018-04-10

Orta Okul Fen Bilimleri Dersi Sınav Sorularının Bloom’un Bilişsel Alan Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi: Muş İli Örneği
The Evaluation of Middle School Science Examination Questions According to Bloom's Cognitive Domain Taxonomy

Hasan Güleryüz [1] , İbrahim Erdoğan [2]


Araştırmanın amacı, ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf Fen Bilimleri dersi sınav sorularının Bloom’un Bilişsel Alan Taksonomisine göre analizini yapıp, soruların nasıl bir dağılım gösterdiğini bulmaya çalışmaktır. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla, 2013–2014 eğitim öğretim yılında Muş merkezde bulunan toplam 29 Fen Bilimleri öğretmeninden, Fen Bilimleri dersine ait 4868 adet yazılı sınav sorusu elde edilmiştir. 1. ve 2. döneme ait yazılı sınav sorusu alınmıştır. Bu soruların analizleri uzman görüşleri doğrultusunda yapılmıştır. 29 Fen Bilimleri öğretmeninden 21 öğretmenle mülakat yapılıp çıkan sonuçların sebepleri araştırılmıştır. Bloom’un Bilişsel Alan Taksonomisine göre yapılan analizler neticesinde toplam soruların %59,5’i bilgi, %20,4’ü kavrama, %13,4’ü uygulama, %5,2’i analiz, %1,5’i sentez ve %0’ı değerlendirme düzeyinde olduğu saptanmıştır.

The purpose of the study is to analyze 5, 6, 7 and 8th grade science and technology course exam questions of secondary schools according to Bloom's Taxonomy of the Cognitive Domain and question forms and to try to find out how a distribution the questions have. In the research, document analysis method was used in the framework of the qualitative research approach. For this purpose, 4868 science and technology questions were received from 29 teachers in the center of Muş in 2013 – 2014 education year.  First and second term period exam questions obtained from these exam questions were written. Analysis of these questions was conducted in accordance with expert opinion. As a result of the analysis carried out according to Bloom's Cognitive Domain Taxonomy, it was determined that  total questions’ 59.5% were information, 20.4% were understanding, 13.4% were  application, 5.2%  were analysis, 1,5%  were synthesis and 0%  was assessment level.

  • KAYNAKÇA Akpınar, E., (2003). Ortaöğretim Coğrafya Dersleri Yazılı Sınav Sorularının Bilişsel Düzeyleri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi. 5 (1). 13-21 Arı, A., Aypay, A., Gökler, Z.S., (2012). İlköğetim İngilizce Dersi Hedefleri Kazanımları SBS Soruları ve Yazılı Sınav Sorularının Yeni Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. Eğitimde Politika Analiz Dergisi.(Journal of Policy Analysis in Education). (1) 2. 114-133 Baki, A., Köğce, D., (2009). Farklı Türdeki Liselerin Matematik Sınavlarında Sorulan Soruların Bloom Taksonomisine Göre Karşılaştırılması. Kastamonu Eğitim Dergisi. (17) 2. 557-574 Baysen, E., (2006). Öğretmenlerin Sınıfta Sordukları Sorular ile Öğrencilerin Bu Sorulara Verdikleri Cevapların Düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi. ( 14) 1.21-28. Erman, E., (2008). 2003-2006 Yılları Arasında Yapılan Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci Seçme Sınavında Yer Alan Tarih Bilimi Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye. Dindar, H. ve Demir, M. (2006). Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilgisi Dersi Sınav Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 26 (3). 87-96 Dursun, A., (2014). YGS 2013 Matematik Soruları ile Orta Öğretim 9. Sınıf Matematik Sınav Sorularının Bloom Taksonomisi ve Öğretim Programına Göre Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Aydın Üniversitesi-Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. Gündüz, Y., (2009). İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Sorularının Ölçme Araçlarına ve Bloom’un Bilişsel Alan Taksonomisine göre Analizi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Aralık 2009. Cilt: 6. Sayı:2. 150-165 Kaptan. F., (1998). Fen Bilgisi Öğretimi. Anı Yayıncılık. Ankara. Koray, Ö., Altunçekiç, A., Yaman, S., (2002). Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Soru Sorma Becerilerinin Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. (10) 2. 317-324 Ocak, G., (2010). Yapılandırmacı öğrenme Uygulamalarına Yönelik Öğretmen Tutumları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. (30). 835-857.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Şubat 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0941-4969
Yazar: Hasan Güleryüz
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5522-9871
Yazar: İbrahim Erdoğan

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 10 Nisan 2018

Bibtex @araştırma makalesi { anemon354846, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {43 - 49}, doi = {10.18506/anemon.354846}, title = {Orta Okul Fen Bilimleri Dersi Sınav Sorularının Bloom’un Bilişsel Alan Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi: Muş İli Örneği}, key = {cite}, author = {Güleryüz, Hasan and Erdoğan, İbrahim} }
APA Güleryüz, H , Erdoğan, İ . (2018). Orta Okul Fen Bilimleri Dersi Sınav Sorularının Bloom’un Bilişsel Alan Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi: Muş İli Örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (1) , 43-49 . DOI: 10.18506/anemon.354846
MLA Güleryüz, H , Erdoğan, İ . "Orta Okul Fen Bilimleri Dersi Sınav Sorularının Bloom’un Bilişsel Alan Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi: Muş İli Örneği". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 43-49 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/36486/354846>
Chicago Güleryüz, H , Erdoğan, İ . "Orta Okul Fen Bilimleri Dersi Sınav Sorularının Bloom’un Bilişsel Alan Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi: Muş İli Örneği". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 43-49
RIS TY - JOUR T1 - Orta Okul Fen Bilimleri Dersi Sınav Sorularının Bloom’un Bilişsel Alan Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi: Muş İli Örneği AU - Hasan Güleryüz , İbrahim Erdoğan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18506/anemon.354846 DO - 10.18506/anemon.354846 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 49 VL - 6 IS - 1 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.354846 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.354846 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Orta Okul Fen Bilimleri Dersi Sınav Sorularının Bloom’un Bilişsel Alan Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi: Muş İli Örneği %A Hasan Güleryüz , İbrahim Erdoğan %T Orta Okul Fen Bilimleri Dersi Sınav Sorularının Bloom’un Bilişsel Alan Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi: Muş İli Örneği %D 2018 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 6 %N 1 %R doi: 10.18506/anemon.354846 %U 10.18506/anemon.354846
ISNAD Güleryüz, Hasan , Erdoğan, İbrahim . "Orta Okul Fen Bilimleri Dersi Sınav Sorularının Bloom’un Bilişsel Alan Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi: Muş İli Örneği". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / 1 (Nisan 2018): 43-49 . https://doi.org/10.18506/anemon.354846
AMA Güleryüz H , Erdoğan İ . Orta Okul Fen Bilimleri Dersi Sınav Sorularının Bloom’un Bilişsel Alan Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi: Muş İli Örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(1): 43-49.
Vancouver Güleryüz H , Erdoğan İ . Orta Okul Fen Bilimleri Dersi Sınav Sorularının Bloom’un Bilişsel Alan Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi: Muş İli Örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(1): 49-43.