Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı 3, Sayfalar 421 - 429 2018-04-11

Uzaktan Eğitim İle Verilen İngilizce Dersine Yönelik Öğrenci Görüşleri: Muş Alparslan Üniversitesi Örneği
Students’ Views On English Lesson Taught Through Distance Education: Muş Alparslan University Sample

Ezlam PEPELER [1] , Ramazan ÖZBEK [2] , Yahya ADANIR [3]


Bu araştırma, Muş Alparslan Üniversitesinde uzaktan eğitim ile verilen İngilizce dersine yönelik öğrenci görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Muş Alparslan Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görmekte olup, 2016-2017 güz döneminde İngilizce dersini uzaktan eğitim yoluyla alan 2411 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 420 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verilerini toplamak amacıyla 36 maddeden oluşan beşli Likert türünde Uzaktan Eğitimle Yürütülen Yabancı Dil I (İngilizce) Dersi Öğretim Programını Değerlendirme Ölçeği (İÖPDÖ) kullanılmıştır. Öğrencilerin uzaktan eğitim ile verilen İngilizce dersine yönelik görüşlerinin genel anlamda olumsuz olduğu ve en olumsuz boyutun ise ürün boyutu olduğu görülmüştür. Ayrıca, öğrencilerin Yabancı Dil I dersinin uzaktan eğitimle verilmesinin İngilizce bilgilerini geliştirmede etkili olmadığı görüşüne sahip oldukları görülmüştür.
The aim of this study is to investigate the views of the students about English lesson which is taught through distance education at Muş Alparslan University. Descriptive survey model which is a quantitative research model has been used in the study. The universe of the research is composed of 2411 students who took English lesson through distance education at Muş Alparslan University during the autumn semester of 2016-2017 academic year. In order to collect the data of the study, a 5 Likert type scale of 36 items with the name of The Scale of Evaluating the Curriculum of Foreign Language 1 (English) Lesson Taught Through Distance Education (SECFL) has been used. Students’ views about the English lesson taught through distance education are generally negative and the most negative component is the product component. Moreover, the students are of the opinion that the English lesson taught through distance education isn’t effective in developing their English language level.   
 • Al, U., & Madran, R. O. (2004). Web tabanlı uzaktan eğitim sistemleri: Sahip olması gereken özellikler ve standartlar. Bilgi Dünyası, 5(2), 259-271.
 • Alpar, R. (2016). Uygulamalı istatistik ve geçerlik-güvenirlik. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Can, A. (2017). Spss ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Clark, T. A., & Verduin Jr, J. R. (1989). Distance Education: Its Effectiveness and Potential Use in Lifelong Learning. Lifelong Learning, 12(4), 24-27.
 • Demir, E. (2014). Uzaktan Eğitime Genel Bir Bakış. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 39, 203-212.
 • Ersoy, N.Ş. (2015). Uzaktan ingilizce dersinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(3), 95-106.
 • Farooq, M. U., Al Asmari, A., & Javid, C. Z. (2012). A study of online English language teacher education programmes in distance education context in Pakistan. English Language Teaching, 5(11), 91-103.
 • Helvacı, M. A. (2010). Okullarımız değişime/yeniliğe ne kadar hazır? Eğitime Bakış Dergisi, 6(17), 47-53.
 • İşman, A. (2011). Uzaktan eğitim. Ankara: Pegem Akademi.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Keegan, D. (1996). Foundations of distance education. London: Routledge.
 • Kutluca, T., & Ekici, G. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutum ve öz-yeterlik algılarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(38), 177-188.
 • Orhan, A. (2016). Uzaktan eğitimle yürütülen yabancı dil dersi öğretim programının bağlam, girdi, süreç ve ürün (cipp) modeli ile değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Düzce: Düzce Üniversitesi.
 • Orhan, A., & Ay, Ş. Ç. (2017). Investigating Students’ Perspectives of Foreign Language Distance Education Curriculum According to Some Variables. Journal of Education and Training Studies, 5(4), 190-203.
 • Şirin, R. (2015). İngilizce dersinin uzaktan eğitimine yönelik öğrenci görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi.
 • Ural, A., & Kılıç, İ. (2010). Bilimsel araştırma süreci ve spss ile veri analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Uzaktan Eğitim (2014). Uzaktan eğitimin geleneksel eğitimle karşılaştırılması. (Erişim: 01/06/2017), https:// www.uzaktanegitim.com/haberler/uzaktan-egitimin-gele neksel-egitimle-karsilastirilmasi-/102
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • YÖK (2013). Yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretime ilişkin usul ve esaslar. (Erişim: 01/06/2017), https://www.yok.gov.tr/documents/10279/34559/uzaktan _ogretim_esas_usul.pdf/
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Haziran 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8942-7590
Yazar: Ezlam PEPELER
Kurum: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6228-1624
Yazar: Ramazan ÖZBEK
Kurum: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2915-2334
Yazar: Yahya ADANIR (Sorumlu Yazar)
Kurum: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 11 Nisan 2018

Bibtex @araştırma makalesi { anemon345152, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {421 - 429}, doi = {10.18506/anemon.345152}, title = {Uzaktan Eğitim İle Verilen İngilizce Dersine Yönelik Öğrenci Görüşleri: Muş Alparslan Üniversitesi Örneği}, key = {cite}, author = {PEPELER, Ezlam and ÖZBEK, Ramazan and ADANIR, Yahya} }
APA PEPELER, E , ÖZBEK, R , ADANIR, Y . (2018). Uzaktan Eğitim İle Verilen İngilizce Dersine Yönelik Öğrenci Görüşleri: Muş Alparslan Üniversitesi Örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (3) , 421-429 . DOI: 10.18506/anemon.345152
MLA PEPELER, E , ÖZBEK, R , ADANIR, Y . "Uzaktan Eğitim İle Verilen İngilizce Dersine Yönelik Öğrenci Görüşleri: Muş Alparslan Üniversitesi Örneği". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 421-429 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/36489/345152>
Chicago PEPELER, E , ÖZBEK, R , ADANIR, Y . "Uzaktan Eğitim İle Verilen İngilizce Dersine Yönelik Öğrenci Görüşleri: Muş Alparslan Üniversitesi Örneği". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 421-429
RIS TY - JOUR T1 - Uzaktan Eğitim İle Verilen İngilizce Dersine Yönelik Öğrenci Görüşleri: Muş Alparslan Üniversitesi Örneği AU - Ezlam PEPELER , Ramazan ÖZBEK , Yahya ADANIR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18506/anemon.345152 DO - 10.18506/anemon.345152 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 421 EP - 429 VL - 6 IS - 3 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.345152 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.345152 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Uzaktan Eğitim İle Verilen İngilizce Dersine Yönelik Öğrenci Görüşleri: Muş Alparslan Üniversitesi Örneği %A Ezlam PEPELER , Ramazan ÖZBEK , Yahya ADANIR %T Uzaktan Eğitim İle Verilen İngilizce Dersine Yönelik Öğrenci Görüşleri: Muş Alparslan Üniversitesi Örneği %D 2018 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 6 %N 3 %R doi: 10.18506/anemon.345152 %U 10.18506/anemon.345152
ISNAD PEPELER, Ezlam , ÖZBEK, Ramazan , ADANIR, Yahya . "Uzaktan Eğitim İle Verilen İngilizce Dersine Yönelik Öğrenci Görüşleri: Muş Alparslan Üniversitesi Örneği". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / 3 (Nisan 2018): 421-429 . https://doi.org/10.18506/anemon.345152
AMA PEPELER E , ÖZBEK R , ADANIR Y . Uzaktan Eğitim İle Verilen İngilizce Dersine Yönelik Öğrenci Görüşleri: Muş Alparslan Üniversitesi Örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(3): 421-429.
Vancouver PEPELER E , ÖZBEK R , ADANIR Y . Uzaktan Eğitim İle Verilen İngilizce Dersine Yönelik Öğrenci Görüşleri: Muş Alparslan Üniversitesi Örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(3): 429-421.