Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı 4, Sayfalar 587 - 597 2018-04-12

Ortaokul Öğrencilerinin Dil Eğitim-Öğretim Sürecine İştirak Düzeyleri: Muş-Merkez Modeli
Language Teaching Process and the Level of Participation to the Process by Middle School Students: Muş-Merkez Model

Rabia Şenay ŞİŞMAN [1]


Ölçünlü dilin öğretimiyle ilgili karşılaşılan problemlerin, öğretmen görüşleriyle verildiği bu yazıda, dil kazanımları ortaokul düzeyinde incelenmiş; okuma-yazma ve sözlü iletişim becerilerinin edinilmesinde bu okullardaki Türkçe dersleri, tematik olarak sorgulanmış ve bu temaların rolü, sahanın aktif elemanları aracılığıyla yansıtılmak istenilmiştir. Dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma alanlarına yönelik becerilerin edinilmesi süreçlerinde karşılaşılan problemleri nedenleriyle birlikte irdeleme amacıyla, araştırma evreni olan Muş ili Merkez ilçesindeki otuz ortaokul arasından, üç ortaokulda görevli Türkçe öğretmenleri rastgele yöntemle seçilerek bir örneklem grubu oluşturulmuştur. Bulgularda ortaya çıkan ana dili farklılığı olgusu, öğretim sürecine etkisi dikkate alınarak belli tema ve bunlarla ilişkili olarak biçimlenmiş anketlerin sıklık/frekans (katılımcı sayısı) ve yüzde analizlerinden kurulu veriler sınıflandırılarak değerlendirilmiş; bu şekilde dil becerilerinin geliştirilmesinde hedeflenen kazanımlara dönük güncel bir katkı sağlanmak istenmiştir.

In this text it has been tried to explain the struggles experienced during the teaching of standardized language from the teachers’ perspectives. Turkish language classes in secondary schools are examined thematically on their competence in assessing the reading-writing and verbal communication skills and the effects of them on the educational areas are tried to be made clear. In order to determine the deficiencies caused in the language learning process while acquiring the listening/watching, speaking, reading and writing skills a target group is chosen within thirty middle schools in Muş province Merkez region. Turkish teachers from three middle schools are chosen randomly. The fact that some of the students have a different mother language than the taught curriculum is not neglected, but pointed out. Themes are determined with the classification of the coded data that are collected from the frequency (participant number) and percentage analysis of the surveys. By this means, a contemporary contribution to the development of language skill assessment has been aimed.   

  • 1. AÇEV (2002). Türkiye’de İlköğretim Okullarında Okulu Terk ve İzlenmesi ile Önlenmesine Yönelik Politikalar. Anne Çocuk Eğitim Vakfı Raporu. 2. Aksan, D. (1982). Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dil bilim. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. 3. Baker, C. (2002). Second language Acquisition and learning. Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. Clevedon (109-134). GBR: Multilingual Matters Ltd. 4. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu (1998). Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan Terör Nedeniyle Göç Eden Ailelerin Sorunları. Ankara: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları. 5. Başıbüyük, A. (2005). Doğu Anadolu Bölgesinde Ortalama Hane Halkı Büyüklüklerinin Dağılışı. s. 273-289, Doğu Coğrafya Dergisi 13. 6. Baytekin, Ç. (1992). Yurt Dışında Öğrenim Gören Öğrencilere Uygulanan Türk Dili Öğretimi. Doktora Tezi. Prof. Dr. Enise Kantemir (Danışman). Ankara: T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Ağustos 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4130-6298
Yazar: Rabia Şenay ŞİŞMAN (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 12 Nisan 2018

Bibtex @araştırma makalesi { anemon354050, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {587 - 597}, doi = {10.18506/anemon.354050}, title = {Ortaokul Öğrencilerinin Dil Eğitim-Öğretim Sürecine İştirak Düzeyleri: Muş-Merkez Modeli}, key = {cite}, author = {ŞİŞMAN, Rabia Şenay} }
APA ŞİŞMAN, R . (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Dil Eğitim-Öğretim Sürecine İştirak Düzeyleri: Muş-Merkez Modeli. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (4) , 587-597 . DOI: 10.18506/anemon.354050
MLA ŞİŞMAN, R . "Ortaokul Öğrencilerinin Dil Eğitim-Öğretim Sürecine İştirak Düzeyleri: Muş-Merkez Modeli". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 587-597 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/36490/354050>
Chicago ŞİŞMAN, R . "Ortaokul Öğrencilerinin Dil Eğitim-Öğretim Sürecine İştirak Düzeyleri: Muş-Merkez Modeli". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 587-597
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul Öğrencilerinin Dil Eğitim-Öğretim Sürecine İştirak Düzeyleri: Muş-Merkez Modeli AU - Rabia Şenay ŞİŞMAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18506/anemon.354050 DO - 10.18506/anemon.354050 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 587 EP - 597 VL - 6 IS - 4 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.354050 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.354050 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Ortaokul Öğrencilerinin Dil Eğitim-Öğretim Sürecine İştirak Düzeyleri: Muş-Merkez Modeli %A Rabia Şenay ŞİŞMAN %T Ortaokul Öğrencilerinin Dil Eğitim-Öğretim Sürecine İştirak Düzeyleri: Muş-Merkez Modeli %D 2018 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 6 %N 4 %R doi: 10.18506/anemon.354050 %U 10.18506/anemon.354050
ISNAD ŞİŞMAN, Rabia Şenay . "Ortaokul Öğrencilerinin Dil Eğitim-Öğretim Sürecine İştirak Düzeyleri: Muş-Merkez Modeli". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / 4 (Nisan 2018): 587-597 . https://doi.org/10.18506/anemon.354050
AMA ŞİŞMAN R . Ortaokul Öğrencilerinin Dil Eğitim-Öğretim Sürecine İştirak Düzeyleri: Muş-Merkez Modeli. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(4): 587-597.
Vancouver ŞİŞMAN R . Ortaokul Öğrencilerinin Dil Eğitim-Öğretim Sürecine İştirak Düzeyleri: Muş-Merkez Modeli. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(4): 597-587.