Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı 5, Sayfalar 647 - 654 2018-04-13

Yazım Kuralları Öğretiminde Duvar Yazılarından Yararlanma
Use of Graffiti in Teaching of Writing Rules

Rezan KARAKAŞ [1] , Erhan AKIN [2]


Yazma eğimi, diğer temel dil becerileri ile ilişkili ve çok yönlü bir süreçtir. Yazım kuralları konusu ise yazma eğitimi sürecindeki önemli unsurlardan biridir. Bir yazıda kullanılan dilin yazım kurallarına uygunluğu, yazının bütünlüğü ve estetiği açısından önem taşır. Bu araştırmada eğitim sürecinin hemen her basamağında ve sonraki dönemlerde bireylerin sıklıkla yaşadığı problemlerden biri olan yazım yanlışlıkları üzerinde durulmuştur. Büyük/küçük harflerin, birleşik kelimelerin, ki ve de bağlaçlarının, eklerin yazımında yapılan yanlışlıklar, yazının gerek içeriğini gerekse biçimsel yönünü olumsuz yönde etkilemektedir. Bu makalede duvar yazılarının imla hatalarının önlenmesine yönelik katkı sunacağı düşüncesinden yola çıkılarak niteliksel bir çalışma yapılmıştır. Çalışmada duvar yazılarının eğitim-öğretim sürecinin hemen her basamağında, bilhassa ortaokul ve lise döneminde yazım kurallarının öğretilmesi amacıyla kullanılabileceğine vurgu yapılmaktadır.
Writing education is a multifaceted process that is associated with reading, listening and observation skills.  The rules of writing, on the other hand, is one of the componets of the writing education.  The language used in a writing is of great importance for the integrity and esthetics of a writing. In this study, writing mistakes that individuals make during or after their education will be examined. The mistakes done in writing the capital and small letters, compund words and conjuctions have a negative impact on both the content and style of a writing.  In this article, the role of grafiti in the avoidance of the spelling errors has been analysed qualitatively. It has been concluded that grafitti can be used for teaching of the writing rules during education process, particulary during the education at secondary and high school.   
 • KAYNAKÇA Bağcı, H. (2011). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Noktalama İşaretleri ile Yazım Kurallarını Uygulayabilme Düzeyi, TurkishStudies - International
 • PeriodicalForTheLanguages, LiteratureandHistory of TurkishorTurkic Volume 6/1 Winter, p. 693-706, TURKEY
 • Sarıkaya, B (2017). Türkçe Öğretiminde Görsel Okuma. (anemon) Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 5(3).
 • Carter, J. (2013). CreatingWriters A Creative Writing Manual For Schools, Routledge, New York.
 • Balyemez, S. (2017). “Eğer ki ve İllaki Kelimelerinin Yazımı Hakkında” Littera Turca Journal of Turkish L anguage and Literature Volume:3, Issue:2, Spring 2017, (55-68).
 • Coşkun, E. (2007). Türkçe Öğretimi, (Ahmet Kırkkılıç, Hayati Akyol (Ed.), Yazma Becerisi içinde (sayfa: 49-91). Pegem Akademi Yayınları, Ankara.
 • Demir, A. T. (2014). Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi, (M. D. Erdem, A. Akkaya (Ed.), Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi Temel Kavram ve Terimleri içinde (s: 1-56). Pegem Akademi Yayınları, Ankara.
 • Fındık Dönmez, A. (20l3). İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Öğretiminde Okuduğunu Anlama ve Yazma Becerilerinin Gelişmesinde Karikatürün Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Kellogg, R. T. (2008). “Training writing skills: A cognitive developmentalperspective”, Journal of writingresearch, 1(1), 1-26.
 • Korkmaz, Z. vd. (2001). Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Yargı yayınevi, Ankara.
 • Kurudayıoğlu. M. ve Tüzel, M. S. (2010). 21. Yüzyıl Okuryazarlık Türleri, Değişen Metin Algısı ve Türkçe Eğitimi. TÜBAR, XXVIII, 283-298.
 • MEB, (2006). Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu, Ankara.
 • Özbay, M. (2013). Özel Öğretim Yöntemleri 1, Öncü Kitap, Ankara.
 • Özbay, M. (2013). Yazma Eğitimi, M. Özbay (Ed.) Yazma Eğitiminde Noktalama ve İmla içinde (s: 181- 196), Pegem Akademi Yayınları, Ankara.
 • Özsoy, V. (2007). Görsel Sanatlar Eğitimi, Resim-İş Eğitimi Tarihsel ve Düşünsel Temelleri. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Raimes A. (1983): Techniques in TeachingWriting Oxford UniversityPress, Oxford.
 • Sezer, A.;Erdost Ö. (2011). Dil ve Anlatım Sanatları, Pulat Basımevi, Ankara.
 • Temizkan M., Ünlüoğlu C. (2017). “Görsel Destekli Yazma Etkinliklerinin Öğrencilerin Yazma Başarılarına ve Yazmaya Yöne lik Görüşlerine Etkisi” Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 30, Sayfa: (437- 448)
 • Uludağ, E. (2002). “İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Yazım ve Noktalama Kurallarını uygulama Beceri Düzeyleri”, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 4-1 Sayfa: (97-114)
 • Yalın, H. İ. (2010). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Yazım Kılavuzu (2012). Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
 • Yıldırım A., Şimşek H. (2011) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınları, Ankara.
 • Yıldız, S. (2009). İlkokuma Yazma Öğretiminde Çoklu Ortam Uygulamalarının Etkililiği. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • İnternet Kaynakları URL 1: http://www.kimkimdir.gen.tr/kimkimdir.php?id=3972
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Ekim 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9138-3825
Yazar: Rezan KARAKAŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2372-9331
Yazar: Erhan AKIN
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 13 Nisan 2018

Bibtex @araştırma makalesi { anemon379413, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {647 - 654}, doi = {10.18506/anemon.379413}, title = {Yazım Kuralları Öğretiminde Duvar Yazılarından Yararlanma}, key = {cite}, author = {KARAKAŞ, Rezan and AKIN, Erhan} }
APA KARAKAŞ, R , AKIN, E . (2018). Yazım Kuralları Öğretiminde Duvar Yazılarından Yararlanma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (5) , 647-654 . DOI: 10.18506/anemon.379413
MLA KARAKAŞ, R , AKIN, E . "Yazım Kuralları Öğretiminde Duvar Yazılarından Yararlanma". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 647-654 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/36491/379413>
Chicago KARAKAŞ, R , AKIN, E . "Yazım Kuralları Öğretiminde Duvar Yazılarından Yararlanma". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 647-654
RIS TY - JOUR T1 - Yazım Kuralları Öğretiminde Duvar Yazılarından Yararlanma AU - Rezan KARAKAŞ , Erhan AKIN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18506/anemon.379413 DO - 10.18506/anemon.379413 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 647 EP - 654 VL - 6 IS - 5 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.379413 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.379413 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yazım Kuralları Öğretiminde Duvar Yazılarından Yararlanma %A Rezan KARAKAŞ , Erhan AKIN %T Yazım Kuralları Öğretiminde Duvar Yazılarından Yararlanma %D 2018 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 6 %N 5 %R doi: 10.18506/anemon.379413 %U 10.18506/anemon.379413
ISNAD KARAKAŞ, Rezan , AKIN, Erhan . "Yazım Kuralları Öğretiminde Duvar Yazılarından Yararlanma". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / 5 (Nisan 2018): 647-654 . https://doi.org/10.18506/anemon.379413
AMA KARAKAŞ R , AKIN E . Yazım Kuralları Öğretiminde Duvar Yazılarından Yararlanma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(5): 647-654.
Vancouver KARAKAŞ R , AKIN E . Yazım Kuralları Öğretiminde Duvar Yazılarından Yararlanma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(5): 654-647.