Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı 5, Sayfalar 661 - 670 2018-04-13

A Panel Data Analysis on the Relationship between Research & Development Expenditure and Economic Growth
Araştırma Geliştirme Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Bir Panel Veri Analizi

Durmuş Çağrı Yıldırım [1] , Tuğba Kantarcı [2]


Innovation is the most important way to make a difference and values in a globalizing competitive environment. For this reason, innovation is shown as the driving force for growth by creating added value in the economy. R&D is expressed as systematic studies that play an important role in the emergence of innovations. The aim of this study is to investigate the effects of R&D and innovation on the economic growth in the developing countries. In this study, the impact of R&D expenditure on economic growth using annual data for 1998- 2013 period was analyzed by panel data analysis for 15 developing countries. According to the results, it was seen R&D expenditures did not have a statistically significant effect on economic growth.   

Yenilik, küreselleşen rekabet ortamında fark ve değer yaratabilmenin en önemli yoludur. Bu nedenle yenilik, ekonomide katma değer yaratarak büyümenin itici gücü olan bir etken olarak gösterilmektedir. Ar-Ge ise söz konusu yeniliklerin ortaya çıkmasında önemli rol oynayan sistemli çalışmalar bütünü olarak ifade edilmektedir. Bu çalışmanın amacı gelişmekte olan ülkelerde Ar-Ge’nin ekonomik büyüme üzerine etkilerinin araştırılmasıdır. Çalışmada, 1998-2013 dönemi yıllık verileri kullanılarak Ar-Ge harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi 15 gelişmekte olan ülke için panel veri analizi ile incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre Ar-Ge harcamalarının ekonomik büyüme üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olmadığı görülmüştür.
 • Aghion, P., & Howitt, P. (1992). “A Model of Growth Through Creative Destruction”, The Econometric Society, (60)2.
 • Arrow, K. J. (1962). The Economic Implications of Learning by Doing. The Review of Economic Studies, 29(3).
 • Altın, O., & Kaya, A. (2009) “Türkiye’de Ar-Ge Harcamaları ve Nedensel İlişkinin Analizi” Ege Akademik Bakış, (9)1.
 • Altıntaş, H., & Mercan, M. (2015). “Ar-Ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Panel Eşbütünleşme Analizi” Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, (70)2.
 • Barutçugil, İ. (2009). ARGE Yönetimi, 1. Baskı, Kariyer Yayınları, İstanbul.
 • Falk, M. (2007). “R&D Spending in the High-Tech Sector and Economic Growth” Research in Economics, (61)3.
 • Feki, C., & Mnif, S. (2016). “Entrepreneurship, Technological Innovation, and Economic Growth: Empirical Analysis of Panel Data”, Journal of the Knowledge Economy, (7)4.
 • Freeman, C., & Soete, L. (2004). Yenilik İktisadı, Çeviren: Ergun Türkcan, 5. Baskı, Tübitak Yayınları, Ankara.
 • Freimane, R., & Bāliņa, S. (2016). "Research and Development Expenditures and Economic Growth in the EU: A Panel Data Analysis" Economics and Business, (29)1.
 • Grossman, G., M., & Helpman, E. (1990). “Trade, Innovation, and Growth”, American Economic Association, 80(2).
 • Gürak, H.(2006). Ekonomik Büyüme ve Küresel Ekonomi, Ekin Kitabevi, Bursa.
 • Hall, B., H., (2004). “Innovation and Diffusion”, National Bureau of Economic Resarch, http://www.nber.org/papers/w10212, 2, (09.02.2017).
 • Inekwe, J., N. (2015). "The Contribution of R&D Expenditure to Economic Growth in Developing Economies", Social Indicators Research, (124)3.
 • Kibritçioğlu, A. (1998). “İktisadi Büyümenin Belirleyicileri ve Yeni Büyüme Modellerinde Beşeri Sermayenin Yeri” Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, (53)10.
 • Korkmaz, S. (2010). “Türkiye’de Ar‐Ge Yatırımları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin VAR Modeli ile Analizi” Yaşar Üniversitesi Dergisi, (20)5.
 • Lucas, R. E. (1988). On The Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics, 22, 3-42.
 • MÜSİAD, (2012). “Küresel Rekabet İçin Ar-Ge ve İnovasyon”, İstanbul.
 • OECD, & Eurostat, Oslo Kılavuzu. (2005). Yenilik Verilerinin Toplanması İçin İlkeler, 3. Baskı. Tübitak.
 • OECD, Frascati Kılavuzu. (2002). Araştırma ve Deneysel Geliştirme Taramaları İçin Önerilen Standart Uygulama, Tübitak.
 • Orhan, O., Z., & Erdoğan, S. (2016). İktisada Giriş, 7. Baskı, Umuttepe Yayınları, İstanbul.
 • Özcan, B., & Arı, A. (2014). “Araştırma-Geliştirme Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi”, Maliye Dergisi, (166).
 • Parasız, İ. (2008). Ekonomik Büyüme Teorileri, 3. Baskı, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa.
 • Pece, A. M., Simona, O. E. O., & Salisteanu, F. (2015). Innovation and economic growth: An empirical analysis for CEE countries. Procedia Economics and Finance, (26).
 • Petrariu, I.R, Bumbac, R., & Ciobanu, R. (2013). Innovation: a path to competitiveness and economic growth. The case of CEE countries, Theoretical and Applied Economics, Vol. XX, No. 5 (582).
 • Rogers, E. M. (1983). Diffusion of Innovations, 3nd ed., The Free Press A Division of Macmillan Publishing Co., Inc. 866 Third Avenue, New York, N. Y. 10022.
 • Romer, P. M. (1986). Increasing Returns and Long-Run Growth. The Journal of Political Economy, 95(5).
 • Romer, P. M. (1990). Endogenous Technological Change. The Journal of Political Economy, 98(5).
 • Samimi, A. J., & Alerasoul, S. M. (2009). “R&D and Economic Growth: New Evidence from Some Developing Countries”, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, (3)4.
 • Schumpeter, J., A. (2014). Kapitalizm Sosyalizm ve Demokrasi, Çeviren: Hasan İlhan, Alter Yayınları, Ankara.
 • Seck, A. (2012). "International Technology Diffusion and Economic Growth: Explaining the Spillover Benefits to Developing Countries", Structural Change and Economic Dynamics, (23)4.
 • Silaghi, M. I. Pop., Alexa, D. J. Cristina, & Litan, C.,(2014). “Do Business and Public Sector Research and Development Expenditures Contribute to Economic Growth in Central and Eastern European Countries? A Dynamic Panel Estimation”, Economic Modelling, (36).
 • Taban, S. (2008). İktisadi Büyüme: Kavram ve Modeller, 1. Baskı, Nobel Yayınları, Ankara.
 • Taymaz, E. & Suiçmez, H. (2005). “Türkiye’ De Verimlilik, Büyüme ve Kriz”, Türkiye Ekonomi Kurumu.
 • Wang, D. H-M. Y., Tiffany H-K., & Liu, H-Q. (2013). "Heterogeneous Effect of High-Tech Industrial R&D Spending on Economic Growth", Journal of Business Research, (66)10.
 • Yaylalı, M., Akan, Y., & Işık, C. (2010). “Türkiye'de Ar-Ge Yatırım Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Eş-Bütünleşme Ve Nedensellik İlişkisi: 1990–2009”, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, (5)2.
 • Yılmaz, Ö, & Akıncı, M. (2012). İktisadi Büyüme ve Makroekonomik Belirleyicileri, 1. Baskı, Nobel Yayınları, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Ekim 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4168-2792
Yazar: Durmuş Çağrı Yıldırım (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2257-430X
Yazar: Tuğba Kantarcı
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 13 Nisan 2018

Bibtex @araştırma makalesi { anemon396601, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {661 - 670}, doi = {10.18506/anemon.396601}, title = {Araştırma Geliştirme Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Bir Panel Veri Analizi}, key = {cite}, author = {Yıldırım, Durmuş Çağrı and Kantarcı, Tuğba} }
APA Yıldırım, D , Kantarcı, T . (2018). Araştırma Geliştirme Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Bir Panel Veri Analizi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (5) , 661-670 . DOI: 10.18506/anemon.396601
MLA Yıldırım, D , Kantarcı, T . "Araştırma Geliştirme Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Bir Panel Veri Analizi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 661-670 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/36491/396601>
Chicago Yıldırım, D , Kantarcı, T . "Araştırma Geliştirme Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Bir Panel Veri Analizi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 661-670
RIS TY - JOUR T1 - Araştırma Geliştirme Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Bir Panel Veri Analizi AU - Durmuş Çağrı Yıldırım , Tuğba Kantarcı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18506/anemon.396601 DO - 10.18506/anemon.396601 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 661 EP - 670 VL - 6 IS - 5 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.396601 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.396601 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Araştırma Geliştirme Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Bir Panel Veri Analizi %A Durmuş Çağrı Yıldırım , Tuğba Kantarcı %T Araştırma Geliştirme Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Bir Panel Veri Analizi %D 2018 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 6 %N 5 %R doi: 10.18506/anemon.396601 %U 10.18506/anemon.396601
ISNAD Yıldırım, Durmuş Çağrı , Kantarcı, Tuğba . "Araştırma Geliştirme Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Bir Panel Veri Analizi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / 5 (Nisan 2018): 661-670 . https://doi.org/10.18506/anemon.396601
AMA Yıldırım D , Kantarcı T . Araştırma Geliştirme Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Bir Panel Veri Analizi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(5): 661-670.
Vancouver Yıldırım D , Kantarcı T . Araştırma Geliştirme Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Bir Panel Veri Analizi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(5): 670-661.