Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı 6, Sayfalar 831 - 838 2018-12-02

Hermeneutiğin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi
The Emergence and Development of Hermeneutics

Germenevtika Ilmining Kelib Chiqishi va Rivojlanishi

Kasım Müminoğlu [1]


Bu makale, hermeneutik biliminin Antik Yunandan günümüze kadar kullanıla gelmiş anlamları üzerinde araştırma yapmayı amaçlamaktadır.  İlkin “hermeneuein” kavramının etimolojik anlamı üzerindeki araştırmalar tetkik edilerek gelişimi üzerinde durulacak. Sonra ise “Hermeneutiğin” bir bilim olarak gelişimini ortaya koyarken romantik hermeneutikçiler Schleirmacher, Dilthey, felsefi hermeneutikçiler Husserl, Heidegger, Gadamer, yeni romantikler Betti, Hirsch ve eleştirel hermeneutikçiler Habermas ve Apel gibi düşünürlerin hermeneutiğe katkılarını sistematik bir şekilde incelemeyi ve irdelemeyi hedefliyoruz.

The purpose of this article is to study the importance of the science of hermeneutics as a term (hermeneuien) starting from Ancient Greece to the present day. At the first stage, we try to study the etymological meaning of the word “hermeneuien”. At the second stage we will investigate the process of the development of the science of hermeneutics. At the same time, we intend to study and analyze systematically, the views of romantic hermeneutics like Schleiermacher, Dilthey, philosophical hermeneutics like Husserl, Heidegger, Gadamer, new romantics like Betty, Hirsch and representatives of critical hermeneutics like Habermas and Apel.

  • Bilen O. (2007), CHağdaş Yorumbilim Kuramlari, Poetika Yayinlari, İstanbul. Bollnow. Friedrich O. (2003). İfade ve Anlama, Hermeneutik Üzerine Yazilar. (CHev.&Ed. Doğan Özlem). ichinde (93-136 ). İstanbul: İnkilap Kitabevi. Bernsteini Richard J. (1985). Beyond Objeciivism and Relativism: Science, Hermeneutics and Praxis, University of Pennsylvania Press, Dilthey, W. (1999) Hermeneutik ve Tin Bilimleri, CHev. D. Özlem, Paradigma yayinlan, Dilthey, W. (1996). Hermeneutics and Study of History, CHev. Rudolf A. Makkreel-Frithjof Rodi, Princeton University Press, 1996. Dilthey, W. (1962). Pattern and Meaning in History, chev. H.P. Rickman, Hanper Torchbooks. Dilthey, W. (1986). “The Hermeneutics of The Human Sciences”. İn The Hermeneutics Reader: Texts of the German Tradition from the Enlightenment to the Present. (Ed.)Kurt Mueller- Vollmer.(148-164). New York: B. Blackwell. Gadamer Hans, G. (1981). Hermeneutik, Historisches Wörterbuch der Philosophie, (der.): J. Ritter, Cilt 4, Berlin Gadamer Hans, G. (1995). "Hermeneutik", CHev. D. Özlem, Hermeneutik (Yorumbilgisi) Üzerine Yazilar ichinde, Ark Yayinlan. Hirsch, Eric, D. (1965), Validity in İnterpretation, New Haven and Londra, Yale University Pres. Hekman. S. (1999). Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik, CHev. H. Aralan-B. Balkiz, Paradigma Yayinlan. Özlem, D. (1995). Hermeneutik Üzerine Yazilar. Ark Yayinevi. Özlem, D. (2001). "Söyleşi:Yaşam Öyküsünden Fikirlerine Doğan Özlem", Marjinal Dergisi, Haziran Sayisi. Özlem, D. (2004). Tarih Felsefesi, İnkilap kitapevi, İstanbul:2004. Özlem, D. (1994). Metinlerle Hermeneutik (Yorumbilgisi) Dersleri l. Cilt, Prospero Yayinları. Öztürk. E. (2009). Hermeneutiğin Tarihsel Dönüşümü; Historical Transformation Of Hermeneutics, Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks, ZfWT Vol. 1, No. 2 Palmer. R. (2008), Hermenötik, chev. İbrahim Görener, Ağach Felsefe 3. Basim, İstanbul. Topakkaya, A. (10.08.2017), Felsefi Hermeneutik, http://www.flsfdergisi.com/sayi4/75-92.pdf Tatar, B. (2004). Hermeneutik, İnsan yay. İstanbul:2004. Toprak, M. (2003). Hermeneutik ve Edebiyat, Bulut yay. İstanbul. Ulukütük, M. (2009) “Hakikate Giden Yollar: Metin-Yazar-Okur Diyalektiğinde Beliren Anlama Sorunu”, Felsefe Bilim Araştirmalar Dergisi Sayi 15, 173-192 Zamanalou. H. (03.0.8.2017) Husserl ve Heidegger'in Hermeneutik-Fenomonolojik Düşünümünde Kriz üzerine bir İnceleme, http://www.academia.edu/11182443/Husserl_ve_Heideggerin_Hermeneutik-Fenomonolojik_Kriz_Üzerine_bir_İnceleme
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Aralık 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6649-4144
Yazar: Kasım Müminoğlu (Sorumlu Yazar)
Kurum: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, FELSEFE BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 2 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { anemon339181, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {831 - 838}, doi = {}, title = {Hermeneutiğin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi}, key = {cite}, author = {Müminoğlu, Kasım} }
APA Müminoğlu, K . (2018). Hermeneutiğin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (6) , 831-838 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/39085/339181
MLA Müminoğlu, K . "Hermeneutiğin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 831-838 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/39085/339181>
Chicago Müminoğlu, K . "Hermeneutiğin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 831-838
RIS TY - JOUR T1 - Hermeneutiğin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi AU - Kasım Müminoğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 831 EP - 838 VL - 6 IS - 6 SN - -2149-4622 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Hermeneutiğin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi %A Kasım Müminoğlu %T Hermeneutiğin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi %D 2018 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 6 %N 6 %R %U
ISNAD Müminoğlu, Kasım . "Hermeneutiğin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / 6 (Aralık 2018): 831-838 .
AMA Müminoğlu K . Hermeneutiğin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(6): 831-838.
Vancouver Müminoğlu K . Hermeneutiğin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(6): 838-831.