Kasım MÜMİNOĞLU Doç. Dr. MŞÜ
Yayın 4 Atıf 0 Hakemlik 8
4 Yayın
0 Atıf
8 Hakemlik
Takipçi
Takip Edilen

Uzmanlık Alanları

İlahiyat Felsefe

Biyografi

KASIM MÜMİNOĞLU YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : k.mominov@alparslan.edu.tr Telefon (İş) : 4362494949-3250 Telefon (Cep) : Faks : Adres : Muş Alparslan Üniversitesi Kampüsü, Fen Edebiyat Fakültesi, Diyarbakır Yolu 7. km 49250- MUŞ Öğrenim Bilgisi Doktora DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/DİN FELSEFESİ ANABİLİM DALI 2000 Şubat/2008 Tez adı: Süreç felsefesinde ahlak (2008) Tez Danışmanı:(OSMAN BİLEN) Lisans Os Devlet Üniversitesi İlahiyat 1993 1/Haziran/1998 Görevler YARDIMCI DOÇENT MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FELSEFE BÖLÜMÜ/SİSTEMATİK FELSEFE MANTIK ANABİLİM DALI (2016 yılında vatandaşlığa geçtiğim için soyadım MÜMİNOĞLU olarak değişmiştir, bundan dolayı özgeçmişimde gireceğim önceki yayınlarım eski soyadımla yayında MOMİNOV olarak gözükmektedir. YÖKSİS te ise MÜMİNOĞLU olarak göstermekteyim.) 2012-2016 İdari Görevler MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FELSEFE BÖLÜMÜ Bölüm Bşk. 2016 Dersler * Öğrenim Dili Ders Saati 2016-2017 Lisans Hermeneutik Türkçe 2 Sinema ve Felsefe Türkçe 2 Felsefe Kavramları Türkçe 3 1 Varlık Felsefesi Türkçe 3 İlkçağ Felsefesi Tarihi ve Metinleri Türkçe 4 Varlık Felsefesi Türkçe 3 Ortaçağ Felsefesi Tarihi ve Metinleri Türkçe 2 Varlık Felsefesi Türkçe 2 Mistisizm Türkçe 2 Çağdaş Yorumbilim Kuramları Türkçe 3 Rus Felsefesi Türkçe 3 2015-2016 Lisans Ortaçağ Felsefesi Tarihi ve Metinleri Türkçe 2 Sinema ve Felsefe Türkçe 1 Hermeneutik Türkçe 1 İlkçağ Felsefesi Tarihi ve Metinleri Türkçe 4 Çağdaş Yorumbilim Kuramları Türkçe 3 2014-2015 Lisans Varlık Felsefesi Türkçe 3 Varlık Felsefesi Türkçe 1 İlkçağ Felsefesi Tarihi ve Metinleri Türkçe 4 Hermeneutik Türkçe 1 Sinema ve Felsefe Türkçe 1 Varlık Felsefesi Türkçe 3 Ortaçağ Felsefesi Tarihi ve Metinleri Türkçe 2 Çağdaş Yorumbilim Kuramları Türkçe 3 Eserler Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: MÜMİNOĞLU KASIM (2016). Nikolay Berdyayev ve Sartre Felsefesinde Kişilik ve Özgürlük Problemi The Problem of Personality and Freedom in the Sartre s and N Berdyayev s Philosophy. Dini Araştırmalar, 19(48), 9-25. (Yayın No: 2884868) 1. MÜMİNOĞLU KASIM (2015). Rus Felsefesinin Tarihsel Gelişimi ve Genel Karakteristikleri Historical Development and General Characteristics of Russian Philosophy. Felsefe logos, 3(58), 217-235., Doi: http://dx.doi.org/10.17819/felsefelogos.7 (Yayın No: 2884834) 2. MÜMİNOĞLU KASIM (2013). Whitehead ın Medeniyetleşmeye İlişkin Düşünceleri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 35-44. (Yayın No: 2884828) 3. MÜMİNOĞLU KASIM (2012). Rol Cheloveka Kak Lichnost V Socialno Politicheskom Obshestve. TURAN-SAM, 4(14), 170-177. (Yayın No: 2884820) 4. B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler : 2 MÜMİNOĞLU KASIM (2016). Sosyal Kalkınmada Sosyal Felsefenin Rolü Unidap Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı International Regional Development Conference 28 30 Eylül 2016 MUŞ Alparslan Üniversitesi. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, 1, 581-592. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:3012743) 1. MÜMİNOĞLU KASIM (2014). Kişilik Toplum Siyaset Oluşumunda Dilin ve Ahlaki Değerlerin Rolü. International Symposium on Culture and Identity in the Perspective of 21th Century, Khazar University, 26-28 May, 2014, Azerbaijan (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2884914) 2. MÜMİNOĞLU KASIM (2013). Bıtıye i Lichnost Cheloveka. Aktualnıye Voprosı V Nauchnoy Rabote i Obrozovatelnoy Deytelnosti, Sbornik Nauchnıh Trudov po Materyalam Mejdunorodnoy Nauchno-Prakticheskoy Konfrencii, Tambov, 124-132. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2884898) 3. MÜMİNOĞLU KASIM (2012). Orta Asya da Medreselerin Tarihsel Gelişmi ve Felsefi Temelleri. Uluslararası Sempozyum: "Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler" MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ:, 1, 405-429. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2884885) 4. C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler: C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar: “Çağdaş Yorumbilim Kuramları, Felsefi ve Eleştirel Hermeneutik”, Doğu Batı Yayınları, Türkçeden-Rusçaya Çeviren, Kasım MÜMİNOĞLU, Yasemin MÜMİNOĞLU, Moya Stroka Yayınları, San-Petersburg 2017. (2017)., MÜMİNOĞLU KASIM,MÜMİNOĞLU Yasemin, Моя Строка (Moya Stroka), Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 258, ISBN:ISBN 978-5-9909447-5-6, Rusça(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 3528890) 1. Süreç Felsefesinde Ahlak (2015)., MÜMİNOĞLU KASIM, Helena, Editör:Kasım Mominov (Kasım MÜMİNOĞLU), Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 171, ISBN:978-605-9730-01-3, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 3385397) 2. Rus Felsefesi Tarihi (2014)., MÜMİNOĞLU KASIM, ÇİZGİ, Editör:Yrd. Doç. Dr. Reşat Açikgöz, İkbal Hardal, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 168, ISBN:978-605-5022-75-4, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 2885544) 3. C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler: C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler: Eğitim Felsefesi, Bölüm adı:(Realizm) (2012)., MÜMİNOĞLU KASIM, Lisans Yayıncılık, Editör:Editörler; Prof. Dr. Nurten Gökalp& Yrd. Doç. Dr. Şengül, Çelik, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 12, ISBN:978-605-4350-71-1, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2884990) 1. Eğitim Felsefesi, Bölüm adı:(İdealizm ) (2012)., MÜMİNOĞLU KASIM, Lisans Yayıncılık, Editör:Editörler; Prof. Dr. Nurten Gökalp& Yrd. Doç. Dr. Şengül,, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 20, ISBN:978-605-4350-71-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2884987) 2. D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : MÜMİNOĞLU KASIM (2011). Süreç Felsefesinde Ahlaki Eyleme Bakış. DEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(XXXIII), 189-201. (Kontrol No: 2884806) 1. MÜMİNOĞLU KASIM (2011). Süreç Felsefesinde Ontolojik Prensiplerin Temellendirilmesi. DEÜ İFD, 1(XXXIII), 219-233. (Kontrol No: 2884812) 2. E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: MÜMİNOĞLU KASIM (2017). Felsefe İle Yaşama Bakmak. MŞÜ "Simurg" ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi "YYÜ Felsefe" topluluklarının "Doğu Felsefesi Günleri" adı altında "Felsefe İle Yaşama Bakmak" çalıştayı (/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:3528906) 1. MÜMİNOĞLU KASIM (2013). Çağdaş Toplumda Birey Düşünce ve Benlik. 3. ILGAZ FELSEFE GÜNLERİ SEMPOZYUMU 4-5-6 Ekim, 2013, Çankırı/Ilgaz., 289-303. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2884910) 2. F. Sanat ve tasarım etkinlikleri : Uluslararası, Unidap Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, 28.09.2016-30.09.2016, Unidap Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, MUŞ, (No: 101080) 1. Uluslararası, Uluslararası Tütün Çalıştayı, 01.06.2016-02.06.2016, Uluslararası Tütün Çalıştayı, MUŞ, (No: 101202) 2. Diğer Yayınlar MÜMİNOĞLU KASIM (2017). Özbek Edebiyatçı Yazar Abdülhamit Süleyman Çolpan'ın Hayatı ve Eserleri. Sebilürreşad, 1014(XLI), 29-30. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Kısa Makale) (Yayın No: 3451351) 1. 3 Teknik Not, Vaka Takdimi, Araştırma notu vb. Kısa Makale, MÜMİNOĞLU KASIM (2017). Özbek Edebiyatçı Yazar Abdülhamit Süleyman Çolpan'ın Hayatı ve Eserleri. Sebilürreşad, 1014(XLI), 29-30. (Yayın No: 3451351) 1. Editörlük 1. I ULUSLARARASI TÜTÜN ÇALIŞTAYI 1 2 HAZ RAN MUŞ, Kitap, Editör, YILMAZ MATBAACILIK YAYINCILIK, 30.12.2015 4

Kurum

MŞÜ

Popüler Yayınları

^: Atıf sayıları CrossRef'ten çekilmektedir. Popüler yayınlar, DergiPark'ta araştırma yapan araştırmacılar tarafından favoriye eklenme istatistiğine göre otomatik belirlenmektedir. Bu sayfada görüntülenen istatistikler anlık değerler olmayıp, gerçek istatistikler arasında 24 saate kadar gecikme olabilmektedir.