Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı 6, Sayfalar 779 - 785 2018-12-02

Investigation of High School Students’ Leisure Time Management Ability
Lise Öğrencilerinin Boş Zaman Yönetimi Becerisinin İncelenmesi

Anıl Kadir Eranıl [1] , Mehmet Özcan [2]


Bu araştırma, lise öğrencilerinin boş zaman yönetimi beceri düzeyini; cinsiyet, sınıf düzeyi, derslerde başarılı olma durumu, aile ve arkadaşları ile iletişim düzeyi değişkenlerine göre incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma nicel bir araştırmadır ve tarama modelindedir. Araştırmanın çalışma grubunu Nevşehir ilinde üç farklı lisede öğrenim gören 408 öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırma verileri “Boş Zaman Yönetimi” ölçeği ile toplanmıştır. Araştırmada; bağımsız örneklemler t-testi, Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis H testi ve Tek Yönlü ANOVA ile çoklu karşılaştırma testlerinden Scheffe testi kullanılmıştır. Ölçeğin doğrulayıcı faktör analizinin yapılmasında da uyum iyiliği indeks (X2 /sd, SRMR, NNFI, CFI, GFI ve AGFI) düzeylerine bakılmıştır ve yol şemasındaki RMSEA değeri incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre lise öğrencilerinin orta düzeyde boş zaman yönetim becerisi sergilediği bulunmuştur. Ayrıca derslerinde başarılı olan ve ailesi ile iletişim düzeyi yüksek olan öğrencilerin boş zaman yönetimi becerisinin de yüksek olduğu görülmektedir.
Zaman Yönetimi, Lise Öğrencileri, Boş Zaman
 • Akgül, B. M., & Karaküçük, S. (2015). Boş zaman yönetimi ölçeği: Geçerlik- güvenirlik çalışması. International Journal of Human Sciences, 12(2), 1867-1880. http://dx.doi.org/10.14687/ijhs.v12i2.3445
 • Al Khatib, A. S. (2014). Time management and its relation to students’ stress, gender and academic achievement among sample of students at Al Ain University of science and technology, UAE. International Journal of Business and Social Research, 4(5), 47-58.
 • Beville, J. M., Umstattd Meyer, M. R., Usdan, S. L., Turner, L. W., Jackson, J. C., & Lian, B. E. (2014). Gender differences in college leisure time physical activity: application of the theory of planned behavior and integrated behavioral model. Journal of American College Health, 62(3), 173-184.
 • Britton, B. K., & Tesser, A. (1991). Effects of time-management practices on college grades. Journal of educational psychology, 83(3), 405-410.
 • Burt, C. D., & Kemp, S. (1994). Construction of activity duration and time management potential. Applied Cognitive Psychology, 8(2), 155-168.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Covic, T., Adamson, B., Lincoln, M., & Kench, P. (2003). Health science students' time organization and management skills: A cross-disciplinary investigation. Medical Teacher, 25(1), 47-53. http://dx.doi.org/10.1080/0142159021000061422
 • Cyril, A. V. (2014). Time management and academic achievement of higher secondary students. I-Manager's Journal on School Educational Technology, 10(3), 38-43.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., ve Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal Bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve Lisrel uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Durik, A. M., Vida, M., & Eccles, J. S. (2006). Task values and ability beliefs as predictors of high school literacy choices: A developmental analysis. Journal of Educational Psychology, 98(2), 382-393. http://dx.doi.org/10.1037/0022-0663.98.2.382
 • Festjens, A., & Janiszewski, C. (2015). The value of time. Journal of consumer Research, 42(2), 178-195. http://dx.doi.org/10.1093/jcr/ucv021
 • Foley, M., Maxwell, G., & McGillivray, D. (1999). Women at leisure and in work-unequal opportunities? Equal Opportunities International, 18(1), 8-18. http://dx.doi.org/10.1108/02610159910785637
 • Hall, B. L., & Hursch, D. E. (1982). An evaluation of the effects of a time management training program on work efficiency. Journal of Organizational Behavior Management, 3(4), 73-96. http://dx.doi.org/10.1300/J075v03n04_08
 • Hamzah, A. R., Lucky, E. O. I., & Joarder, M. H. R. (2014). Time management, external motivation, and students’ academic performance: Evidence from a Malaysian Public University. Asian Social Science, 10(13), 55.
 • Janicka-Panek, T. (2017). Selected international definitions about young students’ leisure time: theoretical and practical background in poland. Comparative Professional Pedagogy, 7(1), 43-50. http://dx.doi.org/10.1515/rpp-2017-0006
 • Jex, S. M., & Elacqua, T. C. (1999). Time management as a moderator of relations between stressors and employee strain. Work & Stress, 13(2), 182-191. http://dx.doi.org/10.1080/026783799296138
 • Jöreskog, K. G., ve Sörbom, D. (1993). Lisrel 8: Structural equation modeling with the simplis command language. Lincolnwood: Scientic Software International, Inc.
 • Kilmen, S. (2015). Eğitim araştırmacıları için SPSS uygulamalı istatistik. Ankara: Edge Akademi.
 • King, A. C., Winett, R. A., & Lovett, S. B. (1986). Enhancing coping behaviors in at-risk populations: The effects of time-management instruction and social support in women from dual-earner families. Behavior Therapy, 17(1), 57-66.
 • Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling. NY: Guilford Publications, Inc
 • Leedy, P. D., & Ormrod, J. E. (2005). Practical research. Pearson Custom.
 • Macan, T. H. (1994). Time management: Test of a process model. Journal of applied psychology, 79(3), 381-391.
 • Macan, T. H., Shahani, C., Dipboye, R. L., & Phillips, A. P. (1990). College students' time management: Correlations with academic performance and stress. Journal of educational psychology, 82(4), 760-768. http://dx.doi.org/10.1037//0022-0663.82.4.760
 • Mei, J. (2016). Learning management system calendar reminders and effects on time management and academic performance. International Research and Review, 6(1), 29-45.
 • Misra, R., & McKean, M. (2000). College students' academic stress and its relation to their anxiety, time management, and leisure satisfaction. American Journal of Health Studies, 16(1), 41-51.
 • Orpen, C. (1994). The effect of time-management training on employee attitudes and behavior: A field experiment. The Journal of Psychology, 128(4), 393-396. http://dx.doi.org/10.1080/00223980.1994.9712743
 • Shaikh, B. T., Kahloon, A., Kazmi, M., Khalid, H., Nawaz, K., Khan, N., & Khan, S. (2004). Students, stress and coping strategies: a case of Pakistani medical school. Educatıon For Health, 17, 346-353. http://dx.doi.org/10.1080/13576280400002585
 • Slaven, G., & Totterdell, P. (1993). Time management training: does it transfer to the workplace?. Journal of Managerial Psychology, 8(1), 20-28. http://dx.doi.org/10.1108/02683941011056978.
 • Trueman, M., & Hartley, J. (1996). A comparison between the time-management skills and academic performance of mature and traditional-entry university students. Higher Education, 32(2), 199-215.
 • Wang, W. C., Kao, C. H., Huan, T. C., & Wu, C. C. (2011). Free time management contributes to better quality of life: A study of undergraduate students in Taiwan. Journal of Happiness Studies, 12(4), 561-573.
 • Yavaş, Ü., Öztürk, G., Açıkel, C. H., & Özer, M. (2012). Tıp fakültesi öğrencilerinin zaman yönetimi becerilerinin değerlendirilmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin, 11(1), 5-10. http://dx.doi.org/10.5455/pmb.20111018015101
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Aralık 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7804-735X
Yazar: Anıl Kadir Eranıl
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5451-0773
Yazar: Mehmet Özcan (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 2 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { anemon373396, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {779 - 785}, doi = {}, title = {Lise Öğrencilerinin Boş Zaman Yönetimi Becerisinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Eranıl, Anıl Kadir and Özcan, Mehmet} }
APA Eranıl, A , Özcan, M . (2018). Lise Öğrencilerinin Boş Zaman Yönetimi Becerisinin İncelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (6) , 779-785 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/39085/373396
MLA Eranıl, A , Özcan, M . "Lise Öğrencilerinin Boş Zaman Yönetimi Becerisinin İncelenmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 779-785 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/39085/373396>
Chicago Eranıl, A , Özcan, M . "Lise Öğrencilerinin Boş Zaman Yönetimi Becerisinin İncelenmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 779-785
RIS TY - JOUR T1 - Lise Öğrencilerinin Boş Zaman Yönetimi Becerisinin İncelenmesi AU - Anıl Kadir Eranıl , Mehmet Özcan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 779 EP - 785 VL - 6 IS - 6 SN - -2149-4622 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Lise Öğrencilerinin Boş Zaman Yönetimi Becerisinin İncelenmesi %A Anıl Kadir Eranıl , Mehmet Özcan %T Lise Öğrencilerinin Boş Zaman Yönetimi Becerisinin İncelenmesi %D 2018 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 6 %N 6 %R %U
ISNAD Eranıl, Anıl Kadir , Özcan, Mehmet . "Lise Öğrencilerinin Boş Zaman Yönetimi Becerisinin İncelenmesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / 6 (Aralık 2018): 779-785 .
AMA Eranıl A , Özcan M . Lise Öğrencilerinin Boş Zaman Yönetimi Becerisinin İncelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(6): 779-785.
Vancouver Eranıl A , Özcan M . Lise Öğrencilerinin Boş Zaman Yönetimi Becerisinin İncelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(6): 785-779.