Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı 6, Sayfalar 973 - 978 2018-12-02

Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz-Yeterlik Algısı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması
The Adaption of Technology Integration Self-Efficacy Scale into Turkish

Erhan ÜNAL [1] , Necmettin TEKER [2]


Bu araştırmanın amacı, Wang, Ertmer ve Newby (2004) tarafından geliştirilen Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği’ni Türkçe’ye uyarlamaktır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmak için Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 748 öğretmen adayından veri toplanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri gerçekleştirilmiş ve benzer yapı elde edilmiştir. Ölçeğin güvenirlik analizinde Cronbach Alfa İç Tutarlık katsayısı hesaplanmış ve 0.936 olarak bulunmuştur. Ölçeğin madde-toplam korelasyonları ise 0.60 ile 0.707 arasında değişmektedir. Ölçeğin ölçüt geçerliğinde Kabakçı-Yurdakul, Odabaşı, Kılıçer, Çoklar, Birinci ve Kurt (2012) tarafından hazırlanan Teknopedagojik Eğitim Yeterlikleri Ölçeği ile arasındaki korelasyon katsayısı 0.74 olarak bulunmuştur. Yapılan analizler sonucunda Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz-Yeterlik Algı Ölçeği’nin Türk kültüründe geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğuna karar verilmiştir.

The purpose of this study is to adapt the Technology Integration Self-Efficacy Scale which was developed by Wang Ertmer and Newby (2004) into Turkish. Validity and reliability studies were carried out on 748 pre-service teachers studying in Afyon Kocatepe University Faculty of Education. For construct validity, exploratory and confirmatory factor analyses were applied and it was found similar to the original scale. For reliability analysis, Cronbach Alpha reliability coefficient was calculated as .936. Item-total correlations coefficients of the scale ranged from .60 to .707. To measure the criterion referenced validity of the scale Technological Pedagogical Content Knowledge Scale which was developed by Kabakçı-Yurdakul, Odabaşı, Kılıçer, Çoklar, Birinci and Kurt (2012) was employed and correlation coefficient was calculated as .74. Overall findings demonstrated that this scale is valid and reliable instrument.   

 • Abbitt, J. T. (2011). An investigation of the relationship between self-efficacy beliefs about technology integration and technological pedagogical content knowledge (TPACK) among preservice teachers. Journal of Digital Learning in Teacher Education, 27 (4), 134-143.
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 191-225.
 • Bandura, A. (1994). Self-efficacy. In V. S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of human behavior (Vol. 4, pp. 71-81). New York: Academic Press. (Reprinted in H. Friedman [Ed.], Encyclopedia of mental health. San Diego: Academic Press, 1998).
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (12. baskı). Ankara: PegamaYayıncılık.
 • Choy, D., Wong, A. F. L., & Tan, S. C. (2011). Singapore student teachers' intentions and practices in integrating technology in their teaching. IN Williams, G., Statham, P., Brown, N., & Cleland, B. (EDS.) Proceedings of the Annual Conference of the Australasian Society for Computers in Learning in Tertiary Education (Ascilite 2011), online, 227-233.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik Spss ve Lisrel uygulamaları. Ankara: Pegama Yayıncılık.
 • Ertmer, P. A. (1999). Addressing first- and second-order barriers to change: Strategies for technology integration. Educational Technology Research and Development, 47(4), 47-61.
 • Hew, K. F. & Brush, T. (2007). Integrating technology into K-12 teaching and learning: current knowledge gaps and recommendations for future research. Education Technology Research & Develeopment, 55, 223–252.
 • İlhan, M., & Çetin, B. (2014). LISREL ve AMOS programları kullanılarak gerçekleştirilen yapısal eşitlik modeli (yem) analizlerine ilişkin sonuçların karşılaştırılması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 5(2), 26-42.
 • Kabakçı Yurdakul, I., Odabaşı, H.F., Kılıçer, K, Çoklar, A.N., Birinci, G., Kurt, A.A. (2012). The development, validity and reliability of TPACK-deep: A technological pedagogical content knowledge scale. Computers & Education, 58 (3), 964-977.
 • Kline, R.B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. New York: The Guilford Press.
 • Nathan, E. J. (2009). An examination of the relationship between preservice teachers' level of technology ıntegration self-efficacy (TISE) and level of technological pedagogical content knowledge (TPACK).Yayımlanmamış doktora tezi, University of Houston, Houston.
 • Pajares (2002). Overview of Social Cognitive Theory and of Self-Efficacy. http://www.emory.edu/EDUCATION/mfp/eff.html adresinden 09.01. 2012 tarihinde erişilmiştir.
 • Saban, A. (2007). Okul Teknoloji Planlaması ve Koordinasyonu. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve Spss veri analizi (4. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Wang, L., Ertmer, P. A., & Newby, T. J. (2004). Increasing preservice teachers’ self-efficacy beliefs for technology integration. Journal of Research on Technology in Education, 36 (3), 231-250.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5349-4193
Yazar: Erhan ÜNAL (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0000-0000-0001
Yazar: Necmettin TEKER

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 2 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { anemon400497, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {973 - 978}, doi = {10.18506/anemon.400497}, title = {Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz-Yeterlik Algısı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması}, key = {cite}, author = {Ünal, Erhan and Teker, Necmettin} }
APA Ünal, E , Teker, N . (2018). Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz-Yeterlik Algısı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması . Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (6) , 973-978 . DOI: 10.18506/anemon.400497
MLA Ünal, E , Teker, N . "Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz-Yeterlik Algısı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması" . Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 973-978 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/39085/400497>
Chicago Ünal, E , Teker, N . "Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz-Yeterlik Algısı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 973-978
RIS TY - JOUR T1 - Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz-Yeterlik Algısı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması AU - Erhan Ünal , Necmettin Teker Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18506/anemon.400497 DO - 10.18506/anemon.400497 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 973 EP - 978 VL - 6 IS - 6 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.400497 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.400497 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz-Yeterlik Algısı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması %A Erhan Ünal , Necmettin Teker %T Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz-Yeterlik Algısı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması %D 2018 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 6 %N 6 %R doi: 10.18506/anemon.400497 %U 10.18506/anemon.400497
ISNAD Ünal, Erhan , Teker, Necmettin . "Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz-Yeterlik Algısı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / 6 (Aralık 2018): 973-978 . https://doi.org/10.18506/anemon.400497
AMA Ünal E , Teker N . Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz-Yeterlik Algısı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(6): 973-978.
Vancouver Ünal E , Teker N . Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz-Yeterlik Algısı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(6): 973-978.
IEEE E. Ünal ve N. Teker , "Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Öz-Yeterlik Algısı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması", Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 6, sayı. 6, ss. 973-978, Ara. 2018, doi:10.18506/anemon.400497