Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 239 - 245 2019-02-03

Statistical Analysis of the Interactions of Temporary Incapacity Days, Gender, Workstation and Type of Injury
Geçici İş Göremezlik Süresi, Cinsiyet, Çalışılan Ortam ve İş Kazası Türleri Etkileşimlerinin İstatistiksel Analizi

Aysen Şimşek Kandemir [1] , Mustafa Şimşek [2]


Job accidents in a workplace cause financial and moral loss. Especially in the developed countries, the increase in measures against job accidents reduced these losses. In this study, it is aimed to determine whether there is a relationship among gender, working environment, duration of incapacity for work and type of injury, unlike previous studies. For this purpose, variables in the study were evaluated by establishing two separate models. In this study, the work accident statistics were taken from the SSI data base.  The meaningful ones determined by log linear analysis were determined. Both of the models are meaningful. After the loglineer analysis, both models appeared significant, with the result that men had more work accidents, more work accidents at nontemporal work places and 5 days and more days of incapacity.  

Bir işyerinde ortaya çıkan iş kazaları maddi ve manevi kayıplara neden olmaktadır. Özellikle gelişmiş ülkelerde iş kazalarına yönelik önlemlerin artması ortaya çıkan bu kayıpları azaltmıştır. Bu çalışmada, daha önce yapılan çalışmalardan farklı olarak cinsiyet, çalışılan ortam, iş göremezlik süresi ve iş kazası türü arasında bir ilişkinin olup olmadığı belirlenecektir. Bu amaçla, çalışmada geçici iş göremezlik süresi, iş kaza türleri, çalışılan ortam ve cinsiyet değişkenleri dikkate alınarak iki ayrı model kurulmuştur. Değişkenlere ait iş kazası istatistikleri SGK veri tabanından alınmıştır. Log lineer analiz sonrasında her iki model de anlamlı olarak ortaya çıkarken, erkeklerin daha fazla iş kazası geçirdiği, iş kazasının geçici olmayan iş yerlerinde daha fazla olduğu ve iş göremezlik süresinin ise 5 ve daha fazla gün olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.
 • Agresti A.(1990), Cateorical Data Analysis. New York, John Wiley&Sons
 • Agresti A., (2002), Cateorical Data Analysis, Second Edition, New York John Wiley&Sons.
 • Altaş D. Ve Yıldırım E.Z.,(2003), Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (LES) Sonuçlarının Üç Yönlü Çapraz Sınıflandırma Tablosu ile İncelenmesi, Öneri 5(20), 213-223
 • Altaş D., Sağırlı M., ve Giray S.(2006) Yurtdışında Çalışıp Türkiye ye Dönen Akademisyenlerin Eğitim Durumları, Gidiş ve Dönüş Sebepleri Arasındaki İlişki Yapısının Loglineer Modeller ile İncelenmesi, Maramara Üniversitesi İİBF Dergisi, 21,401-421
 • Burnett J.D.,(1983), Loglinear Analysis: A New Tool for Educational Researchers, Canadian Journal of Education 8(2), 139-154
 • Camkurt M. Z.(2007), İşyeri Çalışma Sistemi ve İşyeri Fiziksel Faktörlerinin İş Kazaları Üzerindeki Etkisi, TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 20(6):80-106
 • Çiçek Ö., Öçal M.,(2016), Dünya’da ve Türkiye’de İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin Tarihsel Gelişimi, HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi,5(11):106-129
 • Erdugan F., Türkan A. H. (2017), Üç Yönlü Kontenjans Tablolarında Log-Lineer Model ile İş Kazası Verilerinin İncelenmesi, Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi. 7(2):462-468
 • Eye A.V., Mun E.Y.,(2013), Log Linear Modeling: Consepts, Interpretation and Application, John Wiley&Sons
 • Gündüz S.,(2005), İş Kazası ve Meslek Hasatlıkları Sonucunda İşverenlerin Hukuki Sorumlulukları, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları:135-145
 • İlhan M. N., v.d.,(2006) Temizlik İşçilerinin Sosyo Demografik Özellikleri ve Çalışma Koşulları ile İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sıklığı, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 20(6), 433-439
 • Karacan E., Erdoğan Ö. N.(2011), İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonları Açısından Çözümsel Bir Yaklaşım, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,21(1):102-116
 • Köleoğlu N., (2018),Uluslararası Öğrencilerin Sosyal Uyum Problemini Belirlemede Log Lineer Model Kullanımı:101-114
 • Öncel S.Y., Erdugan F.(2015), Kontenjans Tablolarının Analizinde Lo lineer Modellerin Kullanımı ve Sigara Bağımlılığı Üzerine Bir Uygulama19(2),221-235
 • Özkan Ö., Emiroğlu O. N.,(2006), Hastane Sağlık Çalışanlarına Yönelik İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmetleri, C.Ü.Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 10(3):43-51
 • Sevinç L., Aydınlı F., Yıldırım O.(2003), İşçi sağlığı ve İş Güvenliği Konularında Türkiye’de 1985-2001 Yılları Arasında Yapılmış Lisans Üstü Tezlerine Yönelik İçerik Analizi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,3(1):87-98
 • www.sgk.gov.tr
 • Tekin S.,(2014) İşletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliğine Yapılan Yatırımların Maliyet Kazanç Analizi, ÇSGB İç Teftiş Kurulu Başkanlığı, İş Müfettişi Yardımcılığı Etüdü, Ankara: 1-49
 • www.TÜİSAG.com
 • Tsagris M.,(2014), Conditional Independence Test For Categorical Data Using Poisson Lo Lineer Model, Journal of Data Science, 13, 347-356
 • Wiedeman W., Eye A.V.,(2017), Lo Linear Models to Evaluate Direction of Effect in Binary Variables, 2017, 1-30
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Şubat 2019
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5020-1183
Yazar: Aysen Şimşek Kandemir (Sorumlu Yazar)
Kurum: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1029-8301
Yazar: Mustafa Şimşek

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 3 Şubat 2019

Bibtex @araştırma makalesi { anemon421997, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {239 - 245}, doi = {10.18506/anemon.421997}, title = {Geçici İş Göremezlik Süresi, Cinsiyet, Çalışılan Ortam ve İş Kazası Türleri Etkileşimlerinin İstatistiksel Analizi}, key = {cite}, author = {Şimşek Kandemir, Aysen and Şimşek, Mustafa} }
APA Şimşek Kandemir, A , Şimşek, M . (2019). Geçici İş Göremezlik Süresi, Cinsiyet, Çalışılan Ortam ve İş Kazası Türleri Etkileşimlerinin İstatistiksel Analizi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (1) , 239-245 . DOI: 10.18506/anemon.421997
MLA Şimşek Kandemir, A , Şimşek, M . "Geçici İş Göremezlik Süresi, Cinsiyet, Çalışılan Ortam ve İş Kazası Türleri Etkileşimlerinin İstatistiksel Analizi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 239-245 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/39102/421997>
Chicago Şimşek Kandemir, A , Şimşek, M . "Geçici İş Göremezlik Süresi, Cinsiyet, Çalışılan Ortam ve İş Kazası Türleri Etkileşimlerinin İstatistiksel Analizi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 239-245
RIS TY - JOUR T1 - Geçici İş Göremezlik Süresi, Cinsiyet, Çalışılan Ortam ve İş Kazası Türleri Etkileşimlerinin İstatistiksel Analizi AU - Aysen Şimşek Kandemir , Mustafa Şimşek Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18506/anemon.421997 DO - 10.18506/anemon.421997 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 239 EP - 245 VL - 7 IS - 1 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.421997 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.421997 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Geçici İş Göremezlik Süresi, Cinsiyet, Çalışılan Ortam ve İş Kazası Türleri Etkileşimlerinin İstatistiksel Analizi %A Aysen Şimşek Kandemir , Mustafa Şimşek %T Geçici İş Göremezlik Süresi, Cinsiyet, Çalışılan Ortam ve İş Kazası Türleri Etkileşimlerinin İstatistiksel Analizi %D 2019 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 7 %N 1 %R doi: 10.18506/anemon.421997 %U 10.18506/anemon.421997
ISNAD Şimşek Kandemir, Aysen , Şimşek, Mustafa . "Geçici İş Göremezlik Süresi, Cinsiyet, Çalışılan Ortam ve İş Kazası Türleri Etkileşimlerinin İstatistiksel Analizi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 1 (Şubat 2019): 239-245 . https://doi.org/10.18506/anemon.421997
AMA Şimşek Kandemir A , Şimşek M . Geçici İş Göremezlik Süresi, Cinsiyet, Çalışılan Ortam ve İş Kazası Türleri Etkileşimlerinin İstatistiksel Analizi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(1): 239-245.
Vancouver Şimşek Kandemir A , Şimşek M . Geçici İş Göremezlik Süresi, Cinsiyet, Çalışılan Ortam ve İş Kazası Türleri Etkileşimlerinin İstatistiksel Analizi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(1): 245-239.