Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı ICEESS’ 18, Sayfalar 129 - 139 2018-12-15

İnternet Reklamlarının Tüketici Davranışlarına Etkisi
The Effects of Internet Advertising on Consumer Behaviour

Hüseyin Şenkayas [1] , Emre Danışman [2]


Çalışmanın amacı, "İnternet Reklamlarının Tüketici Davranışlarına Etkisi"ni incelemektir. İnternetin, günümüzdeki kullanışının artması, reklam sektörünü de internet ortamına itmiştir. İnternet ortamı, ürünle tüketici arasında daha ulaşılabilir bir araç görevi görmektedir. Bu bakımdan reklamcılık sektöründe parlayan mecra internet olmaya başlamıştır. Ana kütlesi Aydın ilinde yaşayan 384 internet kullanıcısı ile yapılan yüz yüze anket yöntemi ile elde edilen bilgiler ışığında veriler hazırlanmıştır. İstatistiksel analiz sonuçları değerlendirildiğinde; İnternet ortamındaki reklamların, pazarlama ve rekabet etme yeteneği sunması bakımından iyi bir taktik yöntem olduğu sonucu çıkarılmıştır. İnternet reklamlarına güvenenlerin bilgiye ulaşması sonucu bilmediği marka ve ürünler hakkında kanı sahibi olduğu ve bu bilgi ile satın alma kararı verebildikleri görülmüştür. İnternet reklamının eğlendirici özelliğinin olmasının reklama konu olan ürün veya hizmetin talebinin artmasıyla doğrudan ilişkili olduğu söylenebilir.

The purpose of this study is to examine the "Impact of Internet Advertising on Consumer Behavior". The increasing use of the Internet today, has also pushed the advertising industry to the internet. The Internet environment is a more accessible vehicle between the product and the consumer. In this regard, the advertising industry has begun to shine through the Internet. Main data were prepared by using face-to-face survey method with 384 internet users living in Aydın. When the statistical analysis results are evaluated; It has been concluded that advertising on the internet is a good tactical method for marketing and competitiveness. It has been seen that those who rely on Internet ads have a blood on brands and products that they do not know as the end result of information access, and that they can make purchasing decisions with this information. It can be said that the absence of the entertaining nature of the Internet advertisement is directly related to the increase in the demand for the advertised product or service.

 • Aaker, D. S., Batra, R.,& Mayers, J.G. (1992). Advertising Management. Engle Wood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 • Akbulut, N. T., & Balkaş, E. (2006). Adım Adım Reklam Üretimi. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Babacan, E. (2006).Yeni İletişim Teknolojileri ve Reklam. İçinde: Z. Beril Akıncı Vural (Ed.), Dijital Platform ve İletişim, (s.201-220) İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları.
 • Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of computer‐mediated Communication, 13(1), 210-230.
 • Brackett, L. K., & Carr, B. N. (2001). Cyber space advertising vs. other media: Consumer vs. Mature Student Attitudes. Journal of Advertising Research, 41(5), 23-32.
 • Çakmak, A. Ç., & Güneşer. M. T. (2011). İnternet Ortamındaki Bilgi Paylaşımının Tüketici Satın Alma Kararına Etkileri: İnteraktif Bir Araştırma. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(30), 1-26.
 • Çalıkuşu, F. (2009). İnternet Reklam Çeşitlerinin Tüketici Tutumları Açısından Karşılaştırılması. Marmara Üniversitesi Hakemli Öneri Dergisi, 8 (32), 203-215.
 • Chisnall, M. P. (1975). Marketing: A Behavioral Analysis. UK: McGraw Hill Book Co.
 • Ducoffe, R. H. (1996). Advertising Value and Advertising on the Web. Journal of Advertising Research, 36 (5), 21-35.
 • Elden, M., (2009). Reklam ve Reklamcılık. İstanbul: Say Yayınları.
 • Gallup Organization (1959). A Study of Public Attitudes Towards Advertising. Princeton: Princeton University Press.
 • IAB (2015). Türkiye İnternet Ölçümleme Araştırması-2015. (Erişim:20.05.2015), http://www.iabturkiye.org/icerik/iab-turkiye
 • IAB Europe (2015). Interactive Advertising Bureau. (Erişim: 20.05.2015), http://www.iabeurope.eu/about
 • Koniks (2015). İnternet Dünyasında Sosyal Ağlar Büyüyor. (Erişim: 20.05.2015), http://www.koniks.com/topic.asp?TOPIC_ID=5131
 • Kotler, P. (2005). A’dan Z’ye Pazarlama. Aslı Kalem Bakkal (Çev.). İstanbul: Kapital Medya
 • Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J., & Wong, V. (1999). Principles of Marketing, Second European Edition. London: Prentice Hall Europe.
 • Mackenzıe, B. S., & Lutz, R. J. (1989). An Empirical Examination of the Structural Antecedents of Attitude toward the Ad in an Advertising Pretesting Context. Journal of Marketing, 53, 48–65.
 • Mitchell, A. A., & Olson, J. C. (1981). Are Product Attribute Beliefs The Only Mediator of Advertising Effects on Brand Attitude. Journal of Marketing Research, 18(3), 318-332.
 • Onat, F. A. & Kılıç, Ö. (2008). Sosyal Ağ Sitelerinin Reklam ve Halkla İlişkiler Ortamları Olarak Değerlendirilmesi. Journal of Yasar University, 3(9), 1111-1143.
 • Özden, L. (1978). Algılama: Tüketici Davranışı İçindeki Yeri ve Pazarlamadaki Önemi. Pazarlama Dergisi.
 • Özer, N. (2009). Algılama ve pazarlama uygulamaları. Paradoks, Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 5(1), 1-12.
 • Özlü, M. (2007). İnternet Reklamcılığı Uygulaması. Lisans Bitirme Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi.
 • Şahin, A. (2001). İnternet Reklamlarının Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkileri. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1), 43-52.
 • Schlosser, A. E., Shavitt, S., & Kanfer, A. (1999). Survey of Internet Users’ Attitudes toward Internet Advertising. Journal of Interactive Marketing, 13(3), 34-54.
 • Shavitt, S., Lowrey, P., & Haefner, J. (1998). Public Attitudes Toward Advertising: More Favorable Than You Might Think. Journal of Advertising Research, 38(4), 7-22.
 • Shimp, T. A. (1981). Attitudes toward the Ads as a Mediator of Consumer Brand Choice. Journal of Advertising, 10 (2), 9-15.
 • Taşyürek, N. (2010). Reklam ve Reklamın Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Araştırması. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Atılım Üniversites.
 • Tolungüç, A. (1999). Turizmde Tanıtım ve Reklam. İstanbul: Medaicat Kitapları.
 • Tosun, N. B. (2004). Kullanılan Teknikler Açısından İnternet Reklamları. Selçuk İletişim, 3(2), 159-167.
 • TÜİK (2014). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması-2014. (Erişim:20.05.2015), http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16198
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Aralık 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Hüseyin Şenkayas
Kurum: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9413-3098
Yazar: Emre Danışman (Sorumlu Yazar)
Kurum: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { anemon452660, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {129 - 139}, doi = {10.18506/anemon.452660}, title = {İnternet Reklamlarının Tüketici Davranışlarına Etkisi}, key = {cite}, author = {Şenkayas, Hüseyin and Danışman, Emre} }
APA Şenkayas, H , Danışman, E . (2018). İnternet Reklamlarının Tüketici Davranışlarına Etkisi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (ICEESS’ 18) , 129-139 . DOI: 10.18506/anemon.452660
MLA Şenkayas, H , Danışman, E . "İnternet Reklamlarının Tüketici Davranışlarına Etkisi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 129-139 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/39147/452660>
Chicago Şenkayas, H , Danışman, E . "İnternet Reklamlarının Tüketici Davranışlarına Etkisi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 129-139
RIS TY - JOUR T1 - İnternet Reklamlarının Tüketici Davranışlarına Etkisi AU - Hüseyin Şenkayas , Emre Danışman Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18506/anemon.452660 DO - 10.18506/anemon.452660 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 129 EP - 139 VL - 6 IS - ICEESS’ 18 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.452660 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.452660 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi İnternet Reklamlarının Tüketici Davranışlarına Etkisi %A Hüseyin Şenkayas , Emre Danışman %T İnternet Reklamlarının Tüketici Davranışlarına Etkisi %D 2018 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 6 %N ICEESS’ 18 %R doi: 10.18506/anemon.452660 %U 10.18506/anemon.452660
ISNAD Şenkayas, Hüseyin , Danışman, Emre . "İnternet Reklamlarının Tüketici Davranışlarına Etkisi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / ICEESS’ 18 (Aralık 2018): 129-139 . https://doi.org/10.18506/anemon.452660
AMA Şenkayas H , Danışman E . İnternet Reklamlarının Tüketici Davranışlarına Etkisi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(ICEESS’ 18): 129-139.
Vancouver Şenkayas H , Danışman E . İnternet Reklamlarının Tüketici Davranışlarına Etkisi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(ICEESS’ 18): 139-129.