Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı ICEESS’ 18, Sayfalar 113 - 119 2018-12-15

Halk Pazarı Ortamında Alıcı Ve Satıcı Davranışları Ve Karşılıklı Uygulanan Pazar Stratejileri Üzerine Nitel Bir Araştırma
A Qualitative Research on the Behaviours of Dealers and Customers and Mutual Bazaar Strategies Used in the Traditional Bazaar Environment

Mesut ÖZÜDOĞRU [1] , Aybeniz Akdeniz AR [2]


Bu çalışmanın amacı pazar ortamında alıcı ve satıcının alışveriş esnasındaki davranışları ve pazarda uygulanan stratejileri tespit etmektir. Bu amaçla, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kurulan 2 açık 1 kapalı olmak üzere 3 halk pazarındaki, 10 pazar esnafı ve 5 kadın, 5 erkek olmak üzere, 10 alıcı ile yüz yüze derinlemesine mülakat yapılmıştır. Araştırmada olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırma verileri, araştırmacıların geliştirdiği yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırma sonucunda; satıcıların, alıcıları çekmek için, tezgâhın düzenine, iletişimlerine, dış görünüşlerine ve davranışlarına dikkat ettikleri tespit edilmiştir. Pazarda ürün çeşitliliğinin fazla olması, ürünlerin taze ve ucuz olması, pazarlık yapma şansının olması, alıcıların pazarı başlıca tercih etme nedenleri olarak belirlenmiştir. Alıcılar, satıcılardan, çürük ürünleri araya karıştırmaları, tezgâhın önü ile arkasındaki ürünlerin aynı olmaması gibi nedenlerden dolayı şikâyetlerde bulunmuşlardır.
The aim of this study is to determine dealer and customer behaviours during the trade and mutual bazaar strategies used in the bazaar. With this purpose, face to face interview was conducted with 10 dealers and 5 men and 5 women totally 10 customers at two open-air public bazaars and one covered public bazaar in Bandırma in Balıkesir. A qualitative phenomenological model was used in this study. Research data was acquired using by semi-structered interview form improved by the authors. According to research results, it has been determined that dealers have cared stall appearance, communication, their own appearance and their own behaviour to attract the customers. In addition, it has been determined that the reasons why customers preferred bazaar are cheaper and fresher product, availability of bargain and product range. Customers complained about dealers mixing decay and fresh products and differences between front of and back of stall.
 • Adelzadeh, A. (2016). Social Dimensions of Bazaar in Historical Cities of Iran: The Tabriz Bazaar. The International Journal of Engineering and Science, 5(5), 36-44
 • Aliağaoğlu, A. (2012). Balıkesir Şehrinde Haftalık Pazarlar: Çekicilikler ve Sorunlar. Doğu Coğrafya Dergisi, 17(27), 43 – 72.
 • Baykara, T. (2001). Türk Kültür Tarihine Bakışlar. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.
 • Bromley, R. (2000). Street Vending And Public Policy: A Global Review. International Journal of Sociology and Social Policy, 20(1/2), 1-28.
 • Creswell, J.W. (2007). Qualitative inquiry and research desing: Choosing among five approaches. SAGE Publications.
 • Çalışkan, V. (2007). Kentsel Mekân Kullanımındaki Farklılıklar Üzerine Bir Yaklaşım: Bursa ve Çanakkale’nin Periyodik (Haftalık) Pazarlarından Örnekler. Doğu Coğrafya Dergisi, 12(18), 49-78.
 • Gavcar, E., Uçma, T., & Köroğlu, Ç. (2006). Seyyar Pazar Esnafının Sorunları ve Çözüm Önerileri (Muğla İli Örneği). İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(9), 133-142.
 • Ghapar, M. H. A., Zakariya, K., Harun, N. Z., & Zen, I. (2016). Factors Influencing the Change in the Sense of Place of Markets in Urban Regeneration. Middle-East Journal of Scientific Research, 24(2), 353-358.
 • Ibrahim, M. F., & Leng, S. K. (2003). Shoppers' Perceptions Of Retail Developments: Suburban Shopping Centres And Night Markets In Singapore. Journal of Retail & Leisure Property, 3(2), 176-189.
 • Koday, S., & Çelikoğlu, Ş. (2011). Geleneksel Alışveriş Mekânlarına Bir Örnek: Bartın Kadınlar Pazarı (Galla Bazarı). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 243 - 262.
 • Ozgüç, N., & Mitchell, W. A. (2000). Şehirlerin Alternatif Alışveriş Mekânları: İstanbul'da Haftalık Pazarlar. Tasarım+ Kuram Dergisi, 1(2), 35-59.
 • Öz, Ö., & Eder, M. (2012). Rendering Istanbul's Periodic Bazaars İnvisible: Reflections On Urban Transformation And Contested Space. International Journal of Urban and Regional Research, 36(2), 297-314.
 • Pourjafar, M., Amini, M., Varzaneh, E. H., & Mahdavinejad, M. (2014). Role Of Bazaars As A Unifying Factor In Traditional Cities Of Iran: The Isfahan Bazaar. Frontiers of Architectural Research, 3(1), 10-19.
 • Trak, S., (1959). İktisadî ve Ticarî Türkiye. Cilt: III. İzmir.
 • Tunçel, H. (2003). Anadolu şehirlerinde semt pazarları: Elazığ örneği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 49-70.
 • Tunçel, H. (2009). Geleneksel Ticaret Mekânı Olarak Türkiye’de Haftalık Pazarlar. eJournal of New World Sciences Academy, 4(2), 35-52.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Aralık 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3023-9747
Yazar: Mesut ÖZÜDOĞRU (Sorumlu Yazar)
Kurum: BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6935-2918
Yazar: Aybeniz Akdeniz AR
Kurum: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { anemon452763, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {113 - 119}, doi = {10.18506/anemon.452763}, title = {Halk Pazarı Ortamında Alıcı Ve Satıcı Davranışları Ve Karşılıklı Uygulanan Pazar Stratejileri Üzerine Nitel Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {ÖZÜDOĞRU, Mesut and AR, Aybeniz Akdeniz} }
APA ÖZÜDOĞRU, M , AR, A . (2018). Halk Pazarı Ortamında Alıcı Ve Satıcı Davranışları Ve Karşılıklı Uygulanan Pazar Stratejileri Üzerine Nitel Bir Araştırma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (ICEESS’ 18) , 113-119 . DOI: 10.18506/anemon.452763
MLA ÖZÜDOĞRU, M , AR, A . "Halk Pazarı Ortamında Alıcı Ve Satıcı Davranışları Ve Karşılıklı Uygulanan Pazar Stratejileri Üzerine Nitel Bir Araştırma". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 113-119 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/39147/452763>
Chicago ÖZÜDOĞRU, M , AR, A . "Halk Pazarı Ortamında Alıcı Ve Satıcı Davranışları Ve Karşılıklı Uygulanan Pazar Stratejileri Üzerine Nitel Bir Araştırma". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 113-119
RIS TY - JOUR T1 - Halk Pazarı Ortamında Alıcı Ve Satıcı Davranışları Ve Karşılıklı Uygulanan Pazar Stratejileri Üzerine Nitel Bir Araştırma AU - Mesut ÖZÜDOĞRU , Aybeniz Akdeniz AR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18506/anemon.452763 DO - 10.18506/anemon.452763 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 113 EP - 119 VL - 6 IS - ICEESS’ 18 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.452763 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.452763 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Halk Pazarı Ortamında Alıcı Ve Satıcı Davranışları Ve Karşılıklı Uygulanan Pazar Stratejileri Üzerine Nitel Bir Araştırma %A Mesut ÖZÜDOĞRU , Aybeniz Akdeniz AR %T Halk Pazarı Ortamında Alıcı Ve Satıcı Davranışları Ve Karşılıklı Uygulanan Pazar Stratejileri Üzerine Nitel Bir Araştırma %D 2018 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 6 %N ICEESS’ 18 %R doi: 10.18506/anemon.452763 %U 10.18506/anemon.452763
ISNAD ÖZÜDOĞRU, Mesut , AR, Aybeniz Akdeniz . "Halk Pazarı Ortamında Alıcı Ve Satıcı Davranışları Ve Karşılıklı Uygulanan Pazar Stratejileri Üzerine Nitel Bir Araştırma". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / ICEESS’ 18 (Aralık 2018): 113-119 . https://doi.org/10.18506/anemon.452763
AMA ÖZÜDOĞRU M , AR A . Halk Pazarı Ortamında Alıcı Ve Satıcı Davranışları Ve Karşılıklı Uygulanan Pazar Stratejileri Üzerine Nitel Bir Araştırma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(ICEESS’ 18): 113-119.
Vancouver ÖZÜDOĞRU M , AR A . Halk Pazarı Ortamında Alıcı Ve Satıcı Davranışları Ve Karşılıklı Uygulanan Pazar Stratejileri Üzerine Nitel Bir Araştırma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(ICEESS’ 18): 119-113.