Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı ICEESS’ 18, Sayfalar 185 - 194 2018-12-15

Süt İşletmelerinde Tedarikçi Seçim Kriterlerinin Belirlenmesine ve Değerlendirme Sisteminin Kurulmasına Yönelik Bir Araştırma
A Research for Determining Supplier Selection Criterions and Establishment of Evaluation System in Dairy Plants

Mustafa Deste [1] , Aziz Yurttaş [2]


Tedarik zinciri yönetiminin önemli bir parçası olan tedarikçi seçiminde, fiyat, kalite, hizmet, kapasite, zamana ve sözleşme maddelerine uyum gibi birçok kriter dikkate alınmaktadır. Bu çalışmada, süt sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin tedarikçi değerlendirme sürecinde dikkate alması gereken kriterleri ve bunların önceliklerini belirlemeye yönelik bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki işletmeler araştırma kapsamına alınmış ve görüşme, belge inceleme, gözlem gibi yöntemlerle veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler ışığında olası kriterler, uzman görüşleri ve nominal grup tekniği kullanılarak sıralanıp fiyat, kalite, hijyen ve hizmet başlıkları altında gruplandırılmıştır. Fiyatta 7, kalitede 9, hijyende 10 ve hizmette 9 alt kriter olmak üzere toplamda 35 kriter belirlenmiştir. Belirlenen kriterlerin karşılanma durumlarına göre bir ölçek sistemi geliştirilmiş ve bir tedarikçi değerlendirme formu hazırlanmıştır.
In selecting suppliers, which is an important part of supply chain management, many criteria such as price, quality, service, capacity, time and compliance with contractual matters are taken into consideration in the decision process. In this study, a study was conducted to determine the criteria that should be taken into consideration in the supplier evaluation process of the milk companies and the priorities of these. For this purpose, in the Southeastern Anatolia region were taken into the scope of the research and data were obtained through methods such as interviewing, document review and observation. The data obtained are listed in the light using possible criteria, expert opinion and nominal group technique and grouped under the headings of price, quality, hygiene and service. A total of 35 sub-criteria were identified these are 7 in price, 9 in quality,10 in hygiene criterion and 9 in service. A scale system has been developed in accordance with the determined criteria and a supplier evaluation form has been prepared.
 • Akman, G., & Alkan, A. (2006). Tedarik Zinciri Yönetiminde Bulanık AHP Yöntemi Kullanılarak Tedarikçilerin Performansının Ölçülmesi: Otomotiv Yan Sanayiinde Bir Uygulama. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 5(9), 23-46.
 • Alçiçek, A., Kılıç, A., Ayhan, V., & Özdoğan, M. (2010). Türkiye’de Kaba Yem Üretimi ve Sorunları. İçinde: Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, Cilt:2, 1071-1080, Ankara.
 • Aras, İ., (2015). Süt ve Süt Ürünleri Sektör Raporu. Konya: Mevlana Kalkınma Ajansı Araştırma Etüt Planlama Birimi.
 • Dağdeviren, M., Dönmez, N., & Kurt, M. (2006). Bir İşletmede Tedarikçi Değerlendirme Süreci İçin Yeni Bir Model Tasarımı ve Uygulaması. Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 21(2), 247-255.
 • Demir, P., & Aral, S. (2009). Kars İlinde Faaliyet Gösteren Süt Sığırcılık İşletmelerinin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Veteriner Hekim Dergisi, 80(3), 17-22.
 • Görçün, Ö. F. (2013). Örnek Olay ve Uygulamalarla Tedarik Zinciri Yönetimi. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Güner, H., & Mutlu, Ö. (2005). Bulanık AHP ile Tedarikçi Seçim Problemi ve Bir Uygulama. İçinde: Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 473-475, İstanbul.
 • Karaman, A. D., Altuğ, A., & Oya, G. (2011). Gıda İşletmelerinde Ön Gereksinim Programlarının Kurulması ve Uygulanması: Süt Sektörü Örneği. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(1), 9-21.
 • Kart, M. Ç. Ö., & Demircan, V. (2014). Dünyada ve Türkiye’de Süt ve Süt Ürünleri, Tüketimi ve Ticaretindeki Gelişmeler. Akademik Gıda Dergisi, 12(1), 78-96.
 • Knıps, V. (2005). Developing Countries and the Global Dairy Sector. Part I. Global Overview. Pro-Poor Livestock Policy Initiative Working Paper, 1-58.
 • Nydick, R. L., & Hill, R. P. (1992). Using the Analytic Hierarchy Process to Structure the Supplier Selection Procedure, International Journal of Purchasing and Materials Management, 28(2), 31-36.
 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, (2010). Süt ve Süt Ürünleri İyi Hijyen Uygulamaları Rehberi. (Erişim: 08.08.2018), http://www.ggd.org.tr/resim2/sut_hijyen_klavuz.pdf
 • Terin, M. (2014). Dünya Süt ve Süt Ürünleri Üretim, Tüketim, Fiyat ve Ticaretindeki Gelişmeler. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Dergisi, 4(3), 53-63.
 • TUİK (2018). Süt ve Süt Ürünleri Üretimi Mart 2018. (Erişim: 08.08.2018), http://ulusalsutkonseyi.org.tr/ tuik-2018-sut-ve-sut-urunleri-uretim-istatistikleri-mart-1322/
 • Ünal, R. N., & Besler, H.T. (2008). Beslenmede Sütün Önemi. Ankara: Sağlık Bakanlığı.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Aralık 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5781-6543
Yazar: Mustafa Deste (Sorumlu Yazar)
Kurum: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4443-3102
Yazar: Aziz Yurttaş
Kurum: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { anemon452788, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {185 - 194}, doi = {}, title = {Süt İşletmelerinde Tedarikçi Seçim Kriterlerinin Belirlenmesine ve Değerlendirme Sisteminin Kurulmasına Yönelik Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Deste, Mustafa and Yurttaş, Aziz} }
APA Deste, M , Yurttaş, A . (2018). Süt İşletmelerinde Tedarikçi Seçim Kriterlerinin Belirlenmesine ve Değerlendirme Sisteminin Kurulmasına Yönelik Bir Araştırma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (ICEESS’ 18) , 185-194 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/39147/452788
MLA Deste, M , Yurttaş, A . "Süt İşletmelerinde Tedarikçi Seçim Kriterlerinin Belirlenmesine ve Değerlendirme Sisteminin Kurulmasına Yönelik Bir Araştırma". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 185-194 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/39147/452788>
Chicago Deste, M , Yurttaş, A . "Süt İşletmelerinde Tedarikçi Seçim Kriterlerinin Belirlenmesine ve Değerlendirme Sisteminin Kurulmasına Yönelik Bir Araştırma". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 185-194
RIS TY - JOUR T1 - Süt İşletmelerinde Tedarikçi Seçim Kriterlerinin Belirlenmesine ve Değerlendirme Sisteminin Kurulmasına Yönelik Bir Araştırma AU - Mustafa Deste , Aziz Yurttaş Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 185 EP - 194 VL - 6 IS - ICEESS’ 18 SN - -2149-4622 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Süt İşletmelerinde Tedarikçi Seçim Kriterlerinin Belirlenmesine ve Değerlendirme Sisteminin Kurulmasına Yönelik Bir Araştırma %A Mustafa Deste , Aziz Yurttaş %T Süt İşletmelerinde Tedarikçi Seçim Kriterlerinin Belirlenmesine ve Değerlendirme Sisteminin Kurulmasına Yönelik Bir Araştırma %D 2018 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 6 %N ICEESS’ 18 %R %U
ISNAD Deste, Mustafa , Yurttaş, Aziz . "Süt İşletmelerinde Tedarikçi Seçim Kriterlerinin Belirlenmesine ve Değerlendirme Sisteminin Kurulmasına Yönelik Bir Araştırma". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / ICEESS’ 18 (Aralık 2018): 185-194 .
AMA Deste M , Yurttaş A . Süt İşletmelerinde Tedarikçi Seçim Kriterlerinin Belirlenmesine ve Değerlendirme Sisteminin Kurulmasına Yönelik Bir Araştırma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(ICEESS’ 18): 185-194.
Vancouver Deste M , Yurttaş A . Süt İşletmelerinde Tedarikçi Seçim Kriterlerinin Belirlenmesine ve Değerlendirme Sisteminin Kurulmasına Yönelik Bir Araştırma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(ICEESS’ 18): 194-185.