Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı ICEESS’ 18, Sayfalar 247 - 254 2018-12-15

Analysis of Turkish Innovation Policy Design Process
Türkiye’deki İnovasyon Politikası Tasarım Sürecinin Analizi

Özcan KARAHAN [1] , Musa GÖK [2]


Today, a variety of applications have been devised within the framework of innovation policies in order to support the dynamics of the innovation process. Especially with the great adoption of the National Innovation System method, which analyzes the process of innovation creation within the framework of the system approach, innovation policies have become more diversified by expanding the field of intervention of public policies. It has also produced a variety of policy documents determining the strategies and applications for improving the capacity of national science and technology since the early 1980s in Turkey. The aim of this study is to make some implications towards design process concerning with the Turkey's innovation policy by analyzing these policy documents. In this framework, the assessments we have made in terms of the principles laid down by the National Innovation System approach have been determined that there are still some shortcomings in the policy design process, although some progress has been made since the year 2000.

Günümüzde yenilik yaratma sürecinin dinamiklerini desteklemek amacı ile inovasyon politikaları çerçevesinde çeşitli uygulamalar hayata geçirilmiştir. Özellikle, yenilik yaratma sürecini sistem yaklaşımı çerçevesinde analiz eden Ulusal İnovasyon Sistemi yönteminin büyük kabul görmesi ile birlikte, kamu politikalarının müdahale alanı genişleyerek inovasyon politikaları çok daha fazla çeşitlenmiştir. Türkiye’de de 1980’li yılların başından itibaren ulusal bilim ve teknoloji kapasitesini geliştirmeye yönelik strateji ve uygulamaları belirleyen çeşitli politika belgeleri üretilmiştir. Çalışmamızın amacı söz konusu bu politika belgelerini analiz ederek Türkiye’nin inovasyon politikalarının tasarım sürecine ilişkin çıkarımlarda bulunmaktır. Ulusal İnovasyon Sistemi yaklaşımının ortaya koyduğu ilkeler açısından yaptığımız değerlendirmelerde her ne kadar 2000’li yıllardan itibaren belirli bir aşama kaydedilmiş olsa da politika tasarım sürecinde hala bazı önemli eksikliklerin bulunduğu belirlenmiştir.
 • Arıkan, C., Müfit, A., Durgut, M., & Göker A. (2003). Ulusal Inovasyon Sistemi: Kavramsal Çerçeve, Türkiye İncelemesi ve Ülke Örnekleri. TUSİAD, Yayın No: TUSİAD-T/2003/10/362.
 • Balzat, M. (2006). An Economic Analysis of Innovation Extending the Concept of National Innovation Systems. London: Edward Elgar Publishing.
 • Carlsson, B. (2007). Innovation Systems: A Survey of the Literature from a Schumpeterian Perspective. İçinde: Hanusch H. Pyka A (eds), Elgar Companion to Neo-Schumpeterian Economics, Cheltenham, Elgar, (p.857-871).
 • Chaminade, C., Intarakumnerd, P., & Sapprasert, K. (2012). Measuring systemic problems in National Innovation Systems. An application to Thailand, Research Policy, 41, 1476-1488.
 • Dosi, G., Freeman, C., Nelson, R., Silverberg, G., & Soete, L. (eds.) (1988). Technical Change and Economic Theory. London: Pinter.
 • Edquist, C., & Johnson, B. (2006). Institution and Organizations in Systems of Innovation. İçinde: Charles Edquist (Ed), System of Innovation-Technologies, Institutions and Organizations, (p. 40-63). London and Washington: Printer Publishers.
 • Freeman, C. (1987). Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan. London: Pinter.
 • Işık, N., & Kılınç, E. C. (2012). İnovasyon sistemi yaklaşımı ve inovasyon’un cografyası: Türkiye örneği. Bilgi Ekonomisi ve Yönetim Dergisi, 7(1), 169-198.
 • List, F. (1841) National System of Political Economy, Philadelphia, J.B. Lippincott.
 • Lundvall, B., Å. (ed.) (1992). National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. London: Pinter Publishers.
 • Peters, S. (2006). National Systems of Innovation: Creating High-Technology Industries. NewYork: Springer Publishing.
 • TUBİTAK (1983). Türk Bilim Politikası 1983-2003. Ankara: T.C. Devlet Bakanlığı.
 • TÜBİTAK (1993). Türk Bilim ve Teknoloji Politikası 1993-2003. Ankara: TÜBİTAK Yayınları.
 • TÜBİTAK (2004). Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları 2003-2023 Strateji Belgesi. Ankara: TÜBİTAK Yayınları.
 • Türkcan, E. (2009). Dünya’da ve Türkiye’de Bilim, Teknoloji ve Politika. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Woolthuis, R. K., Lankhuizen, M., & Gilsing, V. (2005). A System Failure Framework for Innovation Policy. Technovation, 25, 609-619.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Aralık 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1179-2125
Yazar: Özcan KARAHAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1253-3288
Yazar: Musa GÖK
Kurum: İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { anemon452811, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {247 - 254}, doi = {}, title = {Türkiye’deki İnovasyon Politikası Tasarım Sürecinin Analizi}, key = {cite}, author = {KARAHAN, Özcan and GÖK, Musa} }
APA KARAHAN, Ö , GÖK, M . (2018). Türkiye’deki İnovasyon Politikası Tasarım Sürecinin Analizi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (ICEESS’ 18) , 247-254 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/39147/452811
MLA KARAHAN, Ö , GÖK, M . "Türkiye’deki İnovasyon Politikası Tasarım Sürecinin Analizi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 247-254 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/39147/452811>
Chicago KARAHAN, Ö , GÖK, M . "Türkiye’deki İnovasyon Politikası Tasarım Sürecinin Analizi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2018 ): 247-254
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’deki İnovasyon Politikası Tasarım Sürecinin Analizi AU - Özcan KARAHAN , Musa GÖK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 247 EP - 254 VL - 6 IS - ICEESS’ 18 SN - -2149-4622 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Türkiye’deki İnovasyon Politikası Tasarım Sürecinin Analizi %A Özcan KARAHAN , Musa GÖK %T Türkiye’deki İnovasyon Politikası Tasarım Sürecinin Analizi %D 2018 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 6 %N ICEESS’ 18 %R %U
ISNAD KARAHAN, Özcan , GÖK, Musa . "Türkiye’deki İnovasyon Politikası Tasarım Sürecinin Analizi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 / ICEESS’ 18 (Aralık 2018): 247-254 .
AMA KARAHAN Ö , GÖK M . Türkiye’deki İnovasyon Politikası Tasarım Sürecinin Analizi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(ICEESS’ 18): 247-254.
Vancouver KARAHAN Ö , GÖK M . Türkiye’deki İnovasyon Politikası Tasarım Sürecinin Analizi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 6(ICEESS’ 18): 254-247.