Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 2, Sayfalar 225 - 233 2019-03-20

Kobi’lerin Finansal Sorunlarının İncelenmesinde Dış Kaynak Sermayesinin Rolü: Diyarbakır İli Örneği
The Role Of External Source In The Examination Of The Financial Problems Of SMEs: Example Of Diyarbakır

Eray Ekin SEZGİN [1]


Çalışmamızda, Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren 386 adet KOBİ üzerinde dış kaynakdan temin edilen krediler ve bunların işletmede yarattığı sorunlar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Yapılan çalışmanın sonuçlarını şu çerçevede özetleyebiliriz.  İşletmelerin büyük bir bölümünün kredilerle finansman sağladıkları ve bu kredilerin büyük bir kısmını bankalardan temin ettikleri görülmüştür. Bu bağlamda işletmelerin KOSGEB’in kredilerinden yeterince yararlanmadıkları tespiti yapılmış, bunun nedeninin de kamu borcu olan işletmelerin aldığı krediden borcu kadar kesinti yapılmasıdır. Kredi kullanan işletmeler, kredi kullanımında yaşadığı zorlukların önemli bir bölümünü teminat sağlama ve formalite- şekil şartları olarak ifade etmişlerdir. Bununla birlikte işletmelerin önemli bir kısmı kredinin miktarı bakımından bir sorun ortaya koyamamaktadır.

Çalışmamızdaki veriler, istatistiksel bir ortamda değerlendirilmiş ve kurulan hipotezlerin test edilmesi bu çerçevede gerçekleştirilmiştir. 

In our study on 386 SMEs operating in Diyarbakir province, external source loans and the problems posed by these companies are tried to be put forward. We can summarize the results of the study in this frame. It was observed that most of the enterprises provided financing by loans and obtained a large portion of these loans from banks. In this regard, it is determined that the enterprises did not benefit enough from KOSGEB loans and the reason for this is the deduction made by the government borrowing enterprises as much as the debt received from the creditors. The enterprises that use credit have stated a significant portion of the difficulties which experienced in the use of credit as providing collateral and formality-form conditions. At the same time, a significant portion of the enterprises cannot present a problem in terms of the amount of the loan.

The data in our study have been evaluated in a statistical environment and testing of the hypotheses established was carried out in this framework.

 • Akgemci, T. (2001). KOBI’lerin Temel Sorunları ve Sağlanan Destekler. Ankara: Kosgeb Yayını.
 • Alptekin, E. (2007). KOBI’ler Alternatif Finansman Kaynaklarının Farkında Mı?. AR-GE Bülten, İzmir: İzmir Ticaret Odası.
 • Aras, G. (2001). KOBI’lerin Sermaye Piyasası Yoluyla Fon Sağlama Olanakları: Tezgahüstü Piyasalar ve Risk Sermayesi Finansman Modeli. İçinde: 1. Orta Anadolu Kongresi: KOBI’lerin Finansman ve Pazarlama Sorunları, Nevşehir.
 • Burlingham, B. (2007). Küçük Devler. İstanbul: Can Matbaacılık.
 • Cook, P., & Nixson, F. (2000). Finance and small and medium-sized enterprise development. Manchester: Institute for Development Policy and Management, University of Manchester. (Accessed on 02/06/2018), http://www.gdrc.org/icm/micro/fin-sme.html
 • Çelik, A. & Akgemci T. (1998). Girişimcilik Kültürü ve KOBI’ler, Nobel Yayın Dağıtım.
 • Düşükcan, M., & Sezgin, E.E. (2017). Küçük ve Orta Boy İşletmelerde Kurumsal Yönetim Farkındalığı: Elazığ İlinde Bir Uygulama. Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 1(1), 153-182.
 • Erkan, M., & Eleren, A. (2001). Küreselleşme Sürecinde KOBI’lerin Yeniden Yapılandırılması ve Bir Model Önerisi. İçinde: 1. Orta Anadolu Kongresi: KOBI’lerin Finansman ve Pazarlama Sorunları, Nevşehir.
 • Gedik, S. (2011). KOBI’lerde Finansal Yönetim Tekniklerinin Uygulanması ve Malatya İlinde Bir Anket Çalışması. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Green, A. (2003). Credit Guarantee Schemes for Small Enterprises: An Effective Instrument to Promote Private Sector-Led Growth?. SME Technical Working Papers Series, UNIDO Working Paper No.10, s.1-88.
 • İSO (2013). Ekonomik Durum Tespiti Anket Çalışması Sonuçları 2013-1. (Erişim Tarihi: 10/10/2017), http://www.iso.org.tr/sites/1/upload/files/ekonomik_durum_2013_1-16.pdf
 • Karadal, H. (2002). Küreselleşme Sürecinde KOBI Yöneticilerinin Profili Üzerine Bir Araştırma. İçinde: 21.Yüzyılda KOBI’ler: Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Doğu Akdeniz Üniversitesi, İşletme ve Ekonomi Fakültesi.
 • Kutlu, H. A., & Demirci, N. S. (2007). KOBI’lerin Finansal Sorunları ve Çözüm Önerileri. İçinde: KOBI’ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi.
 • Küçükçolak, R. A. (1998). KOBI’lerin Finansman Sorununun Sermaye Piyasası Yoluyla Çözümü. İstanbul: İMKB Yayını.
 • Müftüoğlu, M. T. (2013). Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, KOBI’ler Sorunlar-Öneriler. Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Sarıaltın, H. (2011). Finansal Yönetim ve Finansal Yönetimin Ana Çerçevesi Semineri. (Erişim Tarihi: 02/06/2018), www.sakaryasmmmo.org.tr/dosyalar/1323816181-7-2-2011.doc
 • Sarıarslan, H. (1994). Orta ve Küçük Ölçekli İşletmelerin Finansman Sorunları. Ankara: TOBB Yayınları.
 • Steven, S. (1986). Small Business. New York: Crawn Publishers.
 • Taşçı, S. Z. (2017). Türkiye’deki KOBI’lerin 2010-2016 Yılları Arasında Banka Kredileri Kullanımının Diğer Finansman Yöntemleri İle Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi.
 • Telim, C. (2002). KOBI Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan Yatırımlara Sağlanan Kredi Desteği. Yaklaşım Dergisi.
 • TOBB (2012). KOBİ Tanımı Değişti. (Erişim Tarihi: 02/06/2018), https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=833&lst=DuyurularListesi
 • Vural, Ç. S. (2007). KOBI’lerin Sermaye Piyasasından Fon Temin Etmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Yörük, N. (2001). KOBI’lerin Kredi Yoluyla Finansmanında Karşılaştıkları Sorunlar ve Tokat İlinde Bir Uygulama. İçinde: 1. Orta Anadolu Kongresi: KOBI’lerin Finansman ve Pazarlama Sorunları, Nevşehir.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8565-0269
Yazar: Eray Ekin SEZGİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Mart 2019

Bibtex @araştırma makalesi { anemon453791, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {225 - 233}, doi = {10.18506/anemon.453791}, title = {Kobi’lerin Finansal Sorunlarının İncelenmesinde Dış Kaynak Sermayesinin Rolü: Diyarbakır İli Örneği}, key = {cite}, author = {SEZGİN, Eray Ekin} }
APA SEZGİN, E . (2019). Kobi’lerin Finansal Sorunlarının İncelenmesinde Dış Kaynak Sermayesinin Rolü: Diyarbakır İli Örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (2) , 225-233 . DOI: 10.18506/anemon.453791
MLA SEZGİN, E . "Kobi’lerin Finansal Sorunlarının İncelenmesinde Dış Kaynak Sermayesinin Rolü: Diyarbakır İli Örneği". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 225-233 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/43821/453791>
Chicago SEZGİN, E . "Kobi’lerin Finansal Sorunlarının İncelenmesinde Dış Kaynak Sermayesinin Rolü: Diyarbakır İli Örneği". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 225-233
RIS TY - JOUR T1 - Kobi’lerin Finansal Sorunlarının İncelenmesinde Dış Kaynak Sermayesinin Rolü: Diyarbakır İli Örneği AU - Eray Ekin SEZGİN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18506/anemon.453791 DO - 10.18506/anemon.453791 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 225 EP - 233 VL - 7 IS - 2 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.453791 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.453791 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Kobi’lerin Finansal Sorunlarının İncelenmesinde Dış Kaynak Sermayesinin Rolü: Diyarbakır İli Örneği %A Eray Ekin SEZGİN %T Kobi’lerin Finansal Sorunlarının İncelenmesinde Dış Kaynak Sermayesinin Rolü: Diyarbakır İli Örneği %D 2019 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 7 %N 2 %R doi: 10.18506/anemon.453791 %U 10.18506/anemon.453791
ISNAD SEZGİN, Eray Ekin . "Kobi’lerin Finansal Sorunlarının İncelenmesinde Dış Kaynak Sermayesinin Rolü: Diyarbakır İli Örneği". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 2 (Mart 2019): 225-233 . https://doi.org/10.18506/anemon.453791
AMA SEZGİN E . Kobi’lerin Finansal Sorunlarının İncelenmesinde Dış Kaynak Sermayesinin Rolü: Diyarbakır İli Örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(2): 225-233.
Vancouver SEZGİN E . Kobi’lerin Finansal Sorunlarının İncelenmesinde Dış Kaynak Sermayesinin Rolü: Diyarbakır İli Örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(2): 233-225.