Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 2, Sayfalar 151 - 162 2019-03-20

Sigara Bağımlılığıyla Mücadelede Kamu Spotlarının Kullanımı: Sigarayı Bırak Hayatı Bırakma Kamu Spotlarının Göstergebilimsel Çözümlemesi
The Use Of Public Spots With A Cigarette Depression: The Indicative Solutions Of Public Spots Leaving Life From Smoking

Nural İMİK TANYILDIZI [1] , Hacı Mehmet ACAR [2]


Sigara bağımlılığı çağımızın en önemli sağlık sorunlarından biridir. Sigara bağımlılığını azaltmak için kullanılan en etkili yolardan biri de medyadır. Özellikle televizyon ve radyolarda yer alan sigarayı bırakmaya yönelik kamu spotları, halkı bilgilendirmek ve sigara kullanımını azaltmak için kullanılmaktadır. Araştırmanın amacı sigaraya yönelik oluşturulan kamu spotlarının hedef kitleye mesajları nasıl aktardığını gösteren ve gösterilen ilişkisi içerisinde ortaya koyabilmektir. Araştırmada Sağlık Bakanlığının yapmış olduğu “Sigarayı Bırak Hayatı Bırakma” kamu spotları göstergebilimsel çözümleme yöntemi ile incelenerek, hedef kitleye mesaj aktarımının göstergeler üzerinden ne şekilde yapıldığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmada sonuç olarak incelenen üç kamu spotunda da hedef kitleyi sigara ve zararlarına karşı uyarıcı, aynı zamanda eğitici mesajların olduğu, sigaraya ve zararlarına karşı farkındalık yaratma noktasında kullanılan görsel göstergelerin düz anlamlarının yanı sıra yan anlamlarıyla da mesajı verebildiği, sigaranın kendisi gösterilmeden tamamen göstergeler üzerinden sigaraya işaret edildiği görülmüştür.

Smoking addiction is one of the most important health problems of our time. One of the most effective ways to reduce cigarette addiction is mediating. Public spots for smoking cessation, especially on television and radio, are used to inform the public and to reduce smoking. The aim of the research is to show how the public spots directed to the cigarette transmit the message to the target group and show it in the relationship shown. In the research, the public spots of "Stop Smoking", which the Ministry of Health has made, were analyzed by the semiotic analysis method and it was tried to show how the message transmission to the target group was done through the indicators. As a result of the research, it was seen to be the three public spots in the study also warn the target group against smoking and its harmful effects, and also have instructive messages, visual indications used in the point of raising awareness against smoking and harm, as well as giving meaning to their meaning with their semantic meanings.

 • Ambrose G. ve Harris P., (2012). Grafik Tasarımın Temelleri, İstanbul: Literatür Yayınları.
 • Aytekin, H. (2016). “Görsel-İşitsel Medyada Sağlık - Güvenlik Halleri: Tartışılması Gereken Bir Alan Olarak Kamu Spotu”, Selçuk İletişim, Sayı: 9 (3): 249-275.
 • Avcı K. , Avşar, Z. (2014). “Sağlık İletişimi ve Yeni Medya”, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi - Sayı 39 / Güz, ss:181-190.
 • Barthes R.. (1993). Göstergebilimsel Serüven, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Becerikli, Yıldırım S. (2012). “Sağlık İletişimi Çalışmalarında Alımlama Analizinin Kullanımı: Odak Grup Çalışması Yoluyla Kamu Kampanyaları Ve Reklam Metinlerine İlişkin Çapraz Bir Okuma Pratiği”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Cilt:II, 43, ss:163-177
 • Bıcal, A., Yılmaz, A. (2017). “Ayrıntılandırma Olasılığı Modeli Çercevesinde Kamu Spotlarının İncelenmesi: Portakal ve Fındık Tüketimine Yönelik Örnekler”, İNİF-E Dergi, Sayı: 2-2, ss:38-54.
 • Berger, A. A. (1982). Kitle İletişiminde Çözümleme Yöntemleri, Çev: Murat Barkan vd., Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi.
 • Brown, Jane D. , Elızabeth M. W. (2002). “The Mass Media And American Adolescents’ Health”, Journal Of Adolescent Health Sayı: 31, Ss: 153–170.
 • Chauhan, Aakansha , Rahu, S. (2017). “ Impact Of Anti Smoking Campaigns On Youth”, Procedia Computer Science , Sayı: 122 , Ss: 941–948
 • Çınarlı, İ. (2008). Sağlık İletişimi ve Medya, Ankara: Nobel Yayınevei.
 • Çınarlı, İ. (2016). “‘Stratejik’ Sağlık İletişiminin Sağlığın Tıbbileştirilmesindeki Rolü”, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi - Sayı 43 / Güz, ss: 203-216.
 • Çobaner, Aslıhan A. (2013). “Sağlık İletişiminde Korku Öğesinin Kullanımı: Sigara Paketlerinde Kullanılan Sigara Karşıtı Görsellerin Göstergebilimsel Analizi”, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi - Sayı 37 / Güz, ss:211-235.
 • Dietz, Noella A. , David F. Sly, David J. Lee, Kristopher L. Arheart, Laura A. M. (2013). “Correlates Of Smoking Among Young Adults: The Role Of Lifestyle, Attitudes/Beliefs, Demographics, and Exposure To Anti-Tobacco Media Messaging” Drug And Alcohol Dependence, Sayı: 130, Ss: 115– 121
 • Duffy, Margaret E.; Thorson, E. (2009). “Emerging Trends in The New Media Landscape”, Health Care Communication in the New Media Landscape, (Ed.) Jerry Parker and Esther Thorson, New York: Springer Publishing Company.
 • Erkman-Akerson F., (2005), Göstregebilime Giriş, İstanbul: Multilingual.
 • Kamu Spotları Yönergesi (2012),RTÜK, https://www.rtuk.gov.tr/kamu-spotlari/5029/3985/kamu-spotlari-yonergesi.html, Erişim Tarihi: 06.06.2018
 • McCool, Judith P. , Linda D. Cameron, Keith J. P. ,(2001). “Adolescent perceptions of smoking imagery in film”, Social Science & Medicine, sayı: 52 ss:1577–1587
 • Okay, A. (2014). Sağlık İletişimi, İstanbul: Der Kitapevi.
 • Park, Eunhee, Pamela A. Kulbok, , Jessica Keim-Malpass, Emily Drake, Michael J. K. (2017). “Adolescent Smoking Prevention: Feasibility and Effect of Participatory Video Production”, Journal of Pediatric Nursing , Sayı:36 , ss: 197–204
 • Parsa S., (2008). Film Çözümlemeleri, İstanbul: Multilingual.
 • Peirce, C. (1982). Writings of Charles S. Pierce. Cilt: 1.
 • Primack, Brian A. , Melanie A. Gold, Stephanie R. Land, Michael J. F. (2006). “Association Of Cigarette Smoking And Media Literacy About Smoking Among Adolescents”, Journal Of Adolescent Health , Sayı:39, Ss: 465–472
 • Schiavo, R. (2007). Health Communication: From Theory to Practice, San Fransisco: Jossey-Bass. Şeker, M. ve Tiryaki S. (2013). “Sigara ile İlgili Kamu Spotlarında Moral Panik Etkisi” Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı:33,ss: 223-241.
 • Tabak, Ruhi S. (2006). Sağlık İletişimi, İstanbul: Literatür Yayınları.
 • Tengilimoğlu, D. (2001). Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler, Ankara: Gazi Kitapevi.
 • http://www.sigara.web.tr, erişim tarihi: 22.01.2018
 • http://www.sggm.saglik.gov.tr, erişim tarihi: 10.01.2018
 • http://birakabilirsin.org, erişim tarihi: 10.01.2018
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9177-759X
Yazar: Nural İMİK TANYILDIZI (Sorumlu Yazar)
Kurum: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8426-4051
Yazar: Hacı Mehmet ACAR
Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Mart 2019

Bibtex @araştırma makalesi { anemon454131, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {151 - 162}, doi = {10.18506/anemon.454131}, title = {Sigara Bağımlılığıyla Mücadelede Kamu Spotlarının Kullanımı: Sigarayı Bırak Hayatı Bırakma Kamu Spotlarının Göstergebilimsel Çözümlemesi}, key = {cite}, author = {İMİK TANYILDIZI, Nural and ACAR, Hacı Mehmet} }
APA İMİK TANYILDIZI, N , ACAR, H . (2019). Sigara Bağımlılığıyla Mücadelede Kamu Spotlarının Kullanımı: Sigarayı Bırak Hayatı Bırakma Kamu Spotlarının Göstergebilimsel Çözümlemesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (2) , 151-162 . DOI: 10.18506/anemon.454131
MLA İMİK TANYILDIZI, N , ACAR, H . "Sigara Bağımlılığıyla Mücadelede Kamu Spotlarının Kullanımı: Sigarayı Bırak Hayatı Bırakma Kamu Spotlarının Göstergebilimsel Çözümlemesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 151-162 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/43821/454131>
Chicago İMİK TANYILDIZI, N , ACAR, H . "Sigara Bağımlılığıyla Mücadelede Kamu Spotlarının Kullanımı: Sigarayı Bırak Hayatı Bırakma Kamu Spotlarının Göstergebilimsel Çözümlemesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 151-162
RIS TY - JOUR T1 - Sigara Bağımlılığıyla Mücadelede Kamu Spotlarının Kullanımı: Sigarayı Bırak Hayatı Bırakma Kamu Spotlarının Göstergebilimsel Çözümlemesi AU - Nural İMİK TANYILDIZI , Hacı Mehmet ACAR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18506/anemon.454131 DO - 10.18506/anemon.454131 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 151 EP - 162 VL - 7 IS - 2 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.454131 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.454131 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sigara Bağımlılığıyla Mücadelede Kamu Spotlarının Kullanımı: Sigarayı Bırak Hayatı Bırakma Kamu Spotlarının Göstergebilimsel Çözümlemesi %A Nural İMİK TANYILDIZI , Hacı Mehmet ACAR %T Sigara Bağımlılığıyla Mücadelede Kamu Spotlarının Kullanımı: Sigarayı Bırak Hayatı Bırakma Kamu Spotlarının Göstergebilimsel Çözümlemesi %D 2019 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 7 %N 2 %R doi: 10.18506/anemon.454131 %U 10.18506/anemon.454131
ISNAD İMİK TANYILDIZI, Nural , ACAR, Hacı Mehmet . "Sigara Bağımlılığıyla Mücadelede Kamu Spotlarının Kullanımı: Sigarayı Bırak Hayatı Bırakma Kamu Spotlarının Göstergebilimsel Çözümlemesi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 2 (Mart 2019): 151-162 . https://doi.org/10.18506/anemon.454131
AMA İMİK TANYILDIZI N , ACAR H . Sigara Bağımlılığıyla Mücadelede Kamu Spotlarının Kullanımı: Sigarayı Bırak Hayatı Bırakma Kamu Spotlarının Göstergebilimsel Çözümlemesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(2): 151-162.
Vancouver İMİK TANYILDIZI N , ACAR H . Sigara Bağımlılığıyla Mücadelede Kamu Spotlarının Kullanımı: Sigarayı Bırak Hayatı Bırakma Kamu Spotlarının Göstergebilimsel Çözümlemesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(2): 162-151.