Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 2, Sayfalar 95 - 99 2019-03-20

The Importance of Benchmarking for Businesses in the Context of Management
Yönetim Bağlamında Kıyaslama Tekniğinin İşletmeler İçin Önemi

Mehmet Naci EFE [1]


The period in which the world is in, has made it obligatory to make the change and development continuous. The rapid increase in the number of companies and the hardening of the competition conditions led the enterprises to make changes about the management systems. Within the framework of this management approach, enterprises use benchmarking techniques to determine which methods will be more appropriate, efficient and competitive. Thus, enterprises, improvements in the negative areas of management; in positive areas they have the chance to develop.

The aim of this study is to examine the comparative process in terms of the importance and the benefits of the benchmarking technique in the context of management; to try to guide businesses in this regard. In the method determined as qualitative study, the concepts of comparison and management were first defined, the purposes and types of benchmarking technique were mentioned, and in the last section, the importance of these techniques in terms of management was emphasized.

Dünyanın içinde bulunduğu dönem, işletmeler için değişimi ve gelişimi sürekli hale getirmeyi zorunluluk haline getirmiştir. Şirket sayılarının hızla artması, rekabet koşullarının sertleşmesi işletmelerin yönetim sistemler hakkında değişiklikler yapmalarına yönlendirmiştir. Bu yönetim anlayışı çerçevesinde işletmeler hangi yöntemlerin daha uygun, verimli ve rekabet içerisinde kalmalarını sağlayacaklarını belirlemede kıyaslama tekniğine başvurmaktadırlar. Böylece işletmeler, yönetim alanında negatif alanlarda iyileştirmeler; pozitif alanlarda ise geliştirme şansına sahip olmaktadırlar.

Bu çalışmanın amacı, yönetim bağlamında kıyaslama tekniğinin işletmeler açısından önemine, yararlarına değinilmesinin yanında ve kıyaslama sürecini kavramsal açıdan inceleyerek; işletmelere bu konuda yol göstermeye çalışmaktır. Nitel çalışma olarak belirlenen yöntemde ilk olarak kıyaslama ve yönetim kavramları tanımlanmış, kıyaslama tekniğinin amaçlarından ve türlerinden bahsedilmiş ve son bölümde ise yönetim açısından bu tekniklerin önemi üzerinde durulmuştur.

 • Akat, İ., Budak, G., & Budak, G. (2013). İşletme Yönetimi. İzmir: Barış Yayınları.
 • Aktaş, K. (2015). Uluslararası İşletmelerde Stratejik Yönetim. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(1), 16.
 • Bryson, J. M. (2011). Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, Fourth Edition.
 • Bumin, B., & Erkutlu, H. (2002). Toplam Kalite Yönetimi ve Kıyaslama (Benchmarking) İlişkileri. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1).
 • Dalay, İ., Coşkun, R., & Altunışık, R. (2002). Stratejik Boyutuyla Modern Yönetim Yaklaşımları. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Demirdöğen, O., & Küçük, O. (2003). Kıyaslama (Benchmarking) Süreci ve Ürün Odaklı Kıyaslama’nın İmalatçı İşletmelerde Uygulanmasının Verimliliğe Etkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 17(3), 4.
 • Keehley, P., & MacBride, S. A. (1997). Can Benchmarking for Best Practices Work for Government?. Quality Progress. Mar 1; 30(3), 75.
 • Razmi, J., Zairi, M., & Jarrar, Y. F. (2000). The Application of Graphical Techniques in Evaluating Benchmarking Partners. Benchmarking: An International Journal. Oct 1; 7(4), 304-14.
 • Sánchez-Rodríguez, C., Martinez-Lorente, A. R., & Clavel, J. G. (2003). Benchmarking in the Purchasing Function and its Impact on Purchasing and Business Performance. Benchmarking: An International Journal. Oct 1; 10(5), 457-71.
 • Topaloğlu, C., & Kaya, U. (2008). Benchmarking (Kıyaslama): Turizm İşletmeleri Açısından Kuramsal Bir Değerlendirme. AİBÜ-İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. May 31.
 • Türk Dil Kurumu. (2005). Strateji. Ankara.
 • Fong, P. Sik-wah., & Eddie, W. L., & Cheng&Danny, C. K. (1998). Benchmarking: A General Reading for Management Practitioners. Management Decion, 36/6, 407-418.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9906-7349
Yazar: Mehmet Naci EFE (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Mart 2019

Bibtex @araştırma makalesi { anemon526345, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {95 - 99}, doi = {10.18506/anemon.526345}, title = {Yönetim Bağlamında Kıyaslama Tekniğinin İşletmeler İçin Önemi}, key = {cite}, author = {EFE, Mehmet Naci} }
APA EFE, M . (2019). Yönetim Bağlamında Kıyaslama Tekniğinin İşletmeler İçin Önemi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (2) , 95-99 . DOI: 10.18506/anemon.526345
MLA EFE, M . "Yönetim Bağlamında Kıyaslama Tekniğinin İşletmeler İçin Önemi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 95-99 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/43821/526345>
Chicago EFE, M . "Yönetim Bağlamında Kıyaslama Tekniğinin İşletmeler İçin Önemi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 95-99
RIS TY - JOUR T1 - Yönetim Bağlamında Kıyaslama Tekniğinin İşletmeler İçin Önemi AU - Mehmet Naci EFE Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18506/anemon.526345 DO - 10.18506/anemon.526345 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 95 EP - 99 VL - 7 IS - 2 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.526345 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.526345 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yönetim Bağlamında Kıyaslama Tekniğinin İşletmeler İçin Önemi %A Mehmet Naci EFE %T Yönetim Bağlamında Kıyaslama Tekniğinin İşletmeler İçin Önemi %D 2019 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 7 %N 2 %R doi: 10.18506/anemon.526345 %U 10.18506/anemon.526345
ISNAD EFE, Mehmet Naci . "Yönetim Bağlamında Kıyaslama Tekniğinin İşletmeler İçin Önemi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 2 (Mart 2019): 95-99 . https://doi.org/10.18506/anemon.526345
AMA EFE M . Yönetim Bağlamında Kıyaslama Tekniğinin İşletmeler İçin Önemi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(2): 95-99.
Vancouver EFE M . Yönetim Bağlamında Kıyaslama Tekniğinin İşletmeler İçin Önemi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(2): 99-95.