Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 2, Sayfalar 163 - 169 2019-03-20

İş Dünyası ve Üniversiteler Arasındaki İş Birliği ve Stratejik Yönetimi

Mehmet Naci EFE [1]


Bu araştırmanın amacı, iş dünyası ve üniversiteler arasındaki iş birliği ve stratejik yönetimi kavramsal olarak ele alıp, incelemektir. Bilim ve teknolojide yaşanan gelişmeler sonucunda firma ve kuruluşların ihtiyaçları değişmektedir. Bu da bu yeniliklere ayak uydurabilecek mesleki ve teknik kalifiye eleman ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Üniversiteler hem bu kalifiye elemanı yetiştirme hem de bu bilgiyi kullanıp işlenmesi açısından eğitim sisteminin vazgeçilmez unsurudur ve stratejik öneme sahip kurumların da en önde gelenidir. Üniversitelerin bu misyon dahilinde çalışabilmesi için ise en başta iyi bir strateji ve bu stratejinin de etkin bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Bu çalışmada, iş dünyasındaki yönetim ve uygulama sorunlarının çözümünü ilgilendiren üniversiteler ile iş birliği ve stratejik yönetim ve stratejik planlamanın önemi genel olarak ele alınıp değerlendirilmektedir.
Yönetim, Stratejik Yönetim, Üniversite, İş Birliği
 • Güçlü, N. (2003). Stratejik Yönetim, Ankara, G. Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 23, Sayı 2.
 • Nut, P. C. & Backoff, R. W. (1992). Strategic Management of Public and Third Sector Organisations: A Handbook for Leaders. Jossey-Bass, San Fransisco.
 • Aktaş, K. (2015). Uluslararası İşletmelerde Stratejik Yönetim, İstanbul. Journal of International Management and Social Researches Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2. (1).
 • Gültekin, M. C., & Mazi, F. (2016). Kırgızistan, Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim Uygulamalarının Meslek Yüksek Okulları Açısından Önemi. Akademik Başarı Dergisi. Sayı 55.
 • Şener, T. (2009). Eğitimde Stratejik Planlama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Kadir Has Üniversitesi.
 • Johnson, G., Scholes, K., & Whittington, R. (2008). Exploring Corporate Strategy. London: Prentice Hall.
 • Porter, M. E. (1996). What is Strategy?. Harvard Business Review. 74 (6).
 • Hill, C. W. L., Jones, G. R., & Schilling, M. A. (2013). Strategic Management: An Integrated Approach, 11. Ed., Cebgage Learning.
 • Kotler, P., Berger, R., & Bickhoff, N. (2010). The Quintessence of Strategic Management What You Really Need to Know to Survive in Business. London: Springer.
 • Çiftçi, D. (2018). Yöneticilerin Stratejik Yönetim Anlayışlarının Referansta Bulunduğu Strateji Okulları: Nitel Bir İnceleme. Yüksek Lisans Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi.
 • Can, A., & İbicioğlu, H. (2008). Yönetim ve Yöneticilik Yönünden Üniversite Hastanelerinin Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 13(3).
 • Can, H. (2001). Yönetim Bilimli ve Tarihçesi, Yönetim ve Organizasyon. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tortop, N., İsbir, E. G., Aykaç, B., & Tosun, K. (1993). İşletme Yönetimi. (1. Cilt) İstanbul: Fakülteler Matbaası.
 • Rachman, J. D., Mescon, H. M., Bovee, L. C., & Thill, V. J. (1993). Business Today. New York: McGraw-Hill Inc.
 • Düren, Z. (2000). 2000’li Yıllarda Yönetim. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Gül, N. (2017). Stratejik Yönetim ve Kamu Çalışanları Açısından Stratejik Yönetim. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.
 • Çarıkçı, G. N. B. (2014). ‘Stratejik Yönetim’, Uygulamalı Üretim Yönetimi El Kitabı. (Ed. O. Kulak-B. Durmuşoğlu), Kocaeli: TÜSSİDE.
 • Karpuzoğlu, E. (2001). Aile Şirketlerinde Stratejik Planlama ve Aile Şirketlerine Özgü Planlar. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi, Öneri Dergisi.
 • Dinçer, Ö. (1998). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası. İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Bilgen, B. (2011). Kurumsallaşma Üzerine Bir Karar Destek Sistemi Oluşturulması-Türk İnşaat Sektöründe Örnek Uygulama (Kural Tabanlı KDS Modeli). Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Papatya, G. (1998). Vizyon: Hayal ve Gerçek Arasındaki Gerilim. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi. 3(3).
 • Muslu, Ş. (2014). İşletmelerde Vizyon Ve Misyon Kavramlarının Kullanımında Oluşan Karmaşıklık; Türkiye’de İlk 100 Büyük Sanayi Kuruluşu Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi.
 • Kiper, M. (2010). Dünyada ve Türkiye’de Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Bu Kapsamda Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Programı (ÜSAMP). Ankara: İşkur Maatbaacılık.
 • Korkmaz, A. (2015). İnovasyon ve Üniversite-İş Dünyası İşbirliği Üzerine. Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi. Ayrıntı/7.
 • Okay, Ş. (2009). Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Üniversite-Sanayi İşbirliği Çalışmalarına Bakışları Üzerine Bir Alan Araştırılması. Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Teknik-Online Dergisi. 8(2).
 • Sakınç S., & Bursalıoğlu A. S. (2012). Yükseköğretimde Küresel Bir Değişim: Girişimci Üniversite Modeli. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 2(2).
 • Uzun, H. (2011). Yeni Bir Toplumsal Dönüşüm Sürecinin Üretim Birimi Olarak: Teknoparklar. Doktora Tezi. Elazığ: Fırat Üniversitesi.
 • Uludağ Üniversitesi, Gelişim Planlama Kurulu. (2002). Üniversitelerde Stratejik Planlama Rehberi. (Erişim: 02.02.2018), http://kurullar.home.uludag.edu.tr/GPK/SP_Guideline.htm
 • Koçel, T. (2003). İşletme Yöneticiliği. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Sánchez-Rodríguez, C., Martinez-Lorente, A. R., & Clavel, J. G. (2003). Benchmarking in the Purchasing Function and its Impact on Purchasing and Business Performance. Benchmarking: An International Journal. Oct 1; 10(5), 457-71.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9906-7349
Yazar: Mehmet Naci EFE (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Mart 2019

Bibtex @araştırma makalesi { anemon526346, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {163 - 169}, doi = {10.18506/anemon.526346}, title = {İş Dünyası ve Üniversiteler Arasındaki İş Birliği ve Stratejik Yönetimi}, key = {cite}, author = {EFE, Mehmet Naci} }
APA EFE, M . (2019). İş Dünyası ve Üniversiteler Arasındaki İş Birliği ve Stratejik Yönetimi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (2) , 163-169 . DOI: 10.18506/anemon.526346
MLA EFE, M . "İş Dünyası ve Üniversiteler Arasındaki İş Birliği ve Stratejik Yönetimi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 163-169 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/43821/526346>
Chicago EFE, M . "İş Dünyası ve Üniversiteler Arasındaki İş Birliği ve Stratejik Yönetimi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 163-169
RIS TY - JOUR T1 - İş Dünyası ve Üniversiteler Arasındaki İş Birliği ve Stratejik Yönetimi AU - Mehmet Naci EFE Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18506/anemon.526346 DO - 10.18506/anemon.526346 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 163 EP - 169 VL - 7 IS - 2 SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.526346 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.526346 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi İş Dünyası ve Üniversiteler Arasındaki İş Birliği ve Stratejik Yönetimi %A Mehmet Naci EFE %T İş Dünyası ve Üniversiteler Arasındaki İş Birliği ve Stratejik Yönetimi %D 2019 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 7 %N 2 %R doi: 10.18506/anemon.526346 %U 10.18506/anemon.526346
ISNAD EFE, Mehmet Naci . "İş Dünyası ve Üniversiteler Arasındaki İş Birliği ve Stratejik Yönetimi". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 / 2 (Mart 2019): 163-169 . https://doi.org/10.18506/anemon.526346
AMA EFE M . İş Dünyası ve Üniversiteler Arasındaki İş Birliği ve Stratejik Yönetimi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(2): 163-169.
Vancouver EFE M . İş Dünyası ve Üniversiteler Arasındaki İş Birliği ve Stratejik Yönetimi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(2): 169-163.