Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı , Sayfalar 29 - 36 2019-12-03

Polis Teşkilatlarında Eğitim ve İşe Alma: Karşılaştırmalı Bir Analiz
Training and Recruitment in Police Organizations: A Comparative Analysis

Cemal Öztürk [1]


Yönetim biliminin fonksiyonlarından biri de personel işlemleridir. Personel işlemleri deyince ilk adımlar işe personel alımı ve işe alımdan önce ve sonraki eğitim verilmesi süreçleridir. İç güvenlik ve polis çalışmaları açısından da ilk personel işlemi adımları işe alınma ve sonrasındaki eğitim süreçleri ve işe alma ya da istihdam iş ve işlemleridir. Bu işlemler sadece Türk Polisinde değil dünyadaki diğer polis birimlerinde de sürdürülmektedir. Buradan hareketle bu çalışmanın amacı Türk Polis Teşkilatındaki eğitim ve işe alma süreçleri ile dünyadan Amerika Birleşik Devletleri’nde Teksas Kamu Güvenliği Dairesi, Almanya’da Eyalet Adli Kolluk Teşkilatı-Bundeskriminalamt ve uluslararası polis örgütlerinden İnterpol ve Europol’deki süreçlerin karşılaştırılması ve bu bağlamda benzer ve farklılıklar ile Türk Polis Teşkilatı açısından ilerleme olanağı görülen noktaların belirlenmesidir. 

One of the functions of management science is staffing. The first steps in terms of staffing are the recruitment of staff and the training before and after recruitment. From the perspective of internal security and police work, the first personnel process steps are recruitment and after-training processes and recruitment or employment jobs and transactions. These transactions are not only carried out in Turkish Police but also in other police units in the world. From this point of view, the aim of this study is to compare the training and recruitment processes in the Turkish Police Service with the processes in the world from the Texas Public Security Department in the United States, Criminal Law Enforcement-Bundeskriminalamt in Germany and Interpol and Europol, the differences and the points of possible progress in terms of the Turkish Police Organization.    

 • Akar, E., Özer, A. & Demirci, B. (2005). Federal Almanya Polis Teşkilatı, http://www.pa.edu.tr/APP_DOCUMENTS/D478B2AD-3813-4555-9629-6332F8CF8D33/cms_statik/_dergi/2005/2/69-100.pdf, (01.06.2014).
 • Akat, İ., Budak, G. & Budak G. (2002). İşletme Yönetimi, İzmir: Barış Yayınları.
 • Aydın, A. H. (2006). Kamu Yönetimi ve Polis, Ankara: Gazi Yayınları.
 • Aydın, A. H. (2011). Yönetim Bilimi, 4.B, Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Aydın, A. H. (2015). Yönetim Bilimi, 6.B, Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Baransel, A. (1997). Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi, İstanbul: Venüs Yayınları.
 • Devlet Memurları Kanunu. http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf (12.11.2017).
 • DPS administrators. http://www.tcole.texas.gov/content/agency-chief-administrators, (05.07.2014/19.11.2017).
 • DPS police_training/overview. http://www.dps.texas.gov/trainingacademy/police_training/overview.htm, (19.11.2017).
 • Emniyet Teşkilat Kanunu. http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.3201.pdf et: 05.05.2018
 • Eroğlu, E. (2011). İletişimci Liderlik, Konya: Literatürk Yayınları
 • Europol about Europol. https://www.europol.europa.eu/about-europol (19.11.2017).
 • Europol about us. https://www.europol.europa.eu/content/page/about-us, (10.08.2014).
 • Europol Our People. https://www.europol.europa.eu/content/page/our-people-19, (10.08.2014).
 • Europol Recruitment Guidelines (Europol İstihdam Rehberi). https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/1 europol_recruitment_guidelines.pdf, (10.08.2014).
 • Europol staff-statistics. https://www.europol.europa.eu/content/page/staff-statistics-159, (10.08.2014).
 • Europol statistics-data. https://www.europol.europa.eu/about-europol/statistics-data (05.05.2018)
 • Europol’ü Kuran 6 Nisan 2009 tarihli Konsey Kararı. (2009/371/JHA), AB RG, 15/5/2009. https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/council_decision.pdf, (10.08.2014-05.05.2018).
 • FACT SHEET, Capacity Building And Training, COM/FS/2013-09/GI-07, http://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Training-and-capacity-building/Training-activities, (14.09.2014), s.14.
 • Genç, N. (2007). Meslek Yüksekokulları için Yönetim ve Organizasyon, Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Güney, S. (2000). Yönetim ve Organizasyon El Kitabı, Ankara: Nobel Yayınları.
 • İnan, Ö. ve diğerleri, (2004). Yönetim ve Organizasyon, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • İnterpol How-to-apply? http://www.interpol.int/Recruitment/Other-recruitment-pages/How-to-apply, (14.09.2014).
 • İnterpol’de sözleşmeli çalışanlar için istihdam koşuları. http://www.interpol.int/Recruitment/Other-recruitment-pages/Employment-conditions-for-contracted-officials, (08.02.2018). İnterpol’de Uzmanlık, Eğitim Ve Kapasite Geliştirme Faaliyetleri. http://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Training-and-capacity-building, (18.11.2017).
 • İnterpol’e üye devletler tarafından görevlendirilen yetkililer için istihdam koşuları. http://www.interpol.int/Recruitment/Other-recruitment-pages/Employment-conditions-for-seconded-officials, (18.11.2017).
 • İşe Alma, Değerler ve Temel Yeterlilikler. http://www.interpol.int/Recruitment, (18.11.2017).
 • Osce Country_Profile_Section. http://polis.osce.org/countries/details?item_id=69#Country_Profile_Section_325, (05.07.2014).
 • Özalp, İ. (2004). Yönetim Organizasyon, Eskişehir: Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.
 • Öztürk, C. (2018a), Liderlik Kamu Yönetiminde Lider Yöneticiye Doğru, Nobel Yayınları, Ankara.
 • Öztürk, C. (2018b), “Yönetim Fonksiyonu Olarak Örgütlenme, Yöneltme ve Birlikte Değerlendirilmeleri”, Yönetim ve Siyaset Değerlendirmeleri, C. Öztürk, A. Nauşabayeva Hekimoğlu, A. N. Buyruk Akbaba, Nobel Yayıncılık, Ankara, s.73-94.
 • Policing in the UK: A Brief Guide, Association of Chief Police Officers (ACPO), www.acpo.police.uk/documents/.../201210PolicingintheUKFinal.pdf‎, (01.06.2014).
 • Polis akademisi başkanlığı güvenlik bilimleri fakültesi giriş ve eğitim-öğretim yönetmeliği. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12360&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=polis, (20.11.2014).
 • Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Giriş Ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği.http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12360&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=polis, (20.11.2014).
 • Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş Ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150716- 4.htm (12.11.2017)
 • Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliği. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12361&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=polis, (18.11.2017). Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12145&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=polis, (18.11.2017).
 • Polis Yüksek Öğretim Kanunu http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4652.pdf (12.11.2017)
 • Teksas.gov. http://www.tcole.texas.gov/, (05.07.2014).
 • Texas DPS. http://agency.governmentjobs.com/txdps/default.cfm, (05.07.2014).
 • Topaloğlu, M. & Koç, H. (2005). Büro Yönetimi Kavramlar ve İlkeler, Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Topaloğlu, M. & Koç, H. (2017). Yönetim ve Organizasyon, 3B, Ankara: Seçkin Yayınları.
 • UNAMID bünyesinde görev yapan bir Alman polis komiseri ve bir BKA çalışanının doldurduğu 05.02.2014 tarihli veri toplama sayfaları.
 • Yusuf, Ş. (2017). Yönetim Bilimi ve Türk Kamu Yönetimi, 7.B, Bursa: Ekin Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3607-1356
Yazar: Cemal Öztürk (Sorumlu Yazar)
Kurum: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 3 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { anemon423200, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {29 - 36}, doi = {10.18506/anemon.423200}, title = {Polis Teşkilatlarında Eğitim ve İşe Alma: Karşılaştırmalı Bir Analiz}, key = {cite}, author = {Öztürk, Cemal} }
APA Öztürk, C . (2019). Polis Teşkilatlarında Eğitim ve İşe Alma: Karşılaştırmalı Bir Analiz. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 7 () , 29-36 . DOI: 10.18506/anemon.423200
MLA Öztürk, C . "Polis Teşkilatlarında Eğitim ve İşe Alma: Karşılaştırmalı Bir Analiz". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 29-36 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/50313/423200>
Chicago Öztürk, C . "Polis Teşkilatlarında Eğitim ve İşe Alma: Karşılaştırmalı Bir Analiz". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 29-36
RIS TY - JOUR T1 - Polis Teşkilatlarında Eğitim ve İşe Alma: Karşılaştırmalı Bir Analiz AU - Cemal Öztürk Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18506/anemon.423200 DO - 10.18506/anemon.423200 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 36 VL - 7 IS - SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.423200 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.423200 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Polis Teşkilatlarında Eğitim ve İşe Alma: Karşılaştırmalı Bir Analiz %A Cemal Öztürk %T Polis Teşkilatlarında Eğitim ve İşe Alma: Karşılaştırmalı Bir Analiz %D 2019 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 7 %N %R doi: 10.18506/anemon.423200 %U 10.18506/anemon.423200
ISNAD Öztürk, Cemal . "Polis Teşkilatlarında Eğitim ve İşe Alma: Karşılaştırmalı Bir Analiz". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 / (Aralık 2019): 29-36 . https://doi.org/10.18506/anemon.423200
AMA Öztürk C . Polis Teşkilatlarında Eğitim ve İşe Alma: Karşılaştırmalı Bir Analiz. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7: 29-36.
Vancouver Öztürk C . Polis Teşkilatlarında Eğitim ve İşe Alma: Karşılaştırmalı Bir Analiz. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7: 36-29.