Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 231 - 255 2020-12-28

Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Görevlilerinin Karşılaştıkları Problemlere Dini Danışmanlık ve Rehberliğin Katkısı (Bingöl Örneği)
The Contribution of Religious Counseling and Guidance to Questions Faced by Family and Religious Guidance Officers (Bingol Example)

Cengiz MÜRSEL [1]


Çalışmanın amacı 2015-2020 yılları arasında Bingöl genelinde Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Bürolarına “evlilik/nikâh/boşanma” gibi ailevi nedenlerle danışan olarak müracaat eden eşlerin soru(n)larını ve onlara Dini Danışanlar tarafından sunulan çözümleri incelemektir. Araştırmanın teorik kısmında literatür taraması yapılarak, Aile ve Dini Rehberlik Büroları ve Dini danışmanlık hizmetleri ele alınmıştır. Uygulama kısmında karteks örneklemelerinden edinilen bilgiler söylemsel analiz yöntemi ile incelenmiş, yeterli görülmeyen, anlaşılmayan durumlarda danışanlar aranıp detaylı bilgi edinmeye çalışılmıştır. Çalışma 2015-2020 yılları arasında Bingöl genelinde Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Bürolarına kayıtlı karteks taramasında “evlilik/nikâh/boşanma” konularıyla ilgili 512 danışanın dokümanlarından seçilmektedir. Araştırma sonucunda verilere istinaden Aile ve Dini Rehberlik Bürolarına başvuran danışanların, en çok boşanma şikâyetleri ile geldikleri, en az sorunla karşılaşılan konunun ise küçük yaşta/zorla evlilik hususu olduğu tespit edilmiştir. Danışanların Aile ve Dini Rehberlik Bürolarına sorunlarını ileterek hem bilgi edinmek hem de yaşadıkları psikolojik bunalımdan kurtulmaya çalıştıkları tespit edilmiştir. Büro görevlilerinin danışanlara bir uzman olarak yardım etmeye çalıştıkları, çözümlemekte zorlandıkları sorunlarda ise Din İşleri Genel Kuruluna ve psikolojik destek almak için gerekli mercilere müracaat etmeleri hususunda yardımcı oldukları tespit edilmiştir.

The family is a phenomenon built on sacred and untouchable values in every society. Individuals with two different values and sometimes different cultures combine their lives with the marriage contract by undertaking the universally accepted love, respect, value, interest, trust, physiological needs as well as psychological and a range of various rights and responsibilities. This union, which is established to never leave, can sometimes be broken due to undesirable reasons.
The study was built on the effort of determining whether the spouses who applied to Directorate of Religious Affairs Family and Religious Guidance Offices with "marriage /wedding/ divorce" problems between the years of 2015 and 2020 in Bingöl province use the aforementioned concepts consciously or unconsciously or intentional or unintentionally. During this process, the records of the counselees who consulted the Directorate of Religious Affairs Family and Religious Guidance Offices both by mail and by phone has been examined. By examining a total of 512 Kartesk samples related to our subject, it was tried to determine how Religious Counseling and Guidance produced solutions to problems causing unrest in the family and between spouses, and its positive and negative aspects. In the research, by scanning the literature, discursive analysis method was applied to the obtained data, interview and scanning techniques were used. In the application part, phone calls were made to understand the client's intention correctly. It also works to understand the topics "Family and Religious Guidance Bureau, the historical process of the Religious Advisory, Consulting and Religious Guidance Areas in Turkey" has been touched on the subject. By analyzing the data obtained from the samples, the questions that were asked to answer the most among the questions about spouses as per the main subject of our study - marriage /wedding/ divorce - or the questions that were sent to the Family and Religious Guidance Offices by mail, telephone and other communication tools were examined. As a result of these analyzes, our study has been gathered under five main headings: “Problems After Divorce, Marriage, Pre-Marriage and Engagement, Deception and Younger / Forced Marriage”. In the first heading: In what situations and events the spouses use the expressions of divorcement/divorce, how their spouse reacts to this, in the second heading, what kind of obstacle will the religious and sectarian differences prevent this union in order for the marriage of the individuals to be married, in the third heading, the couples who will marry with sincere feelings, what can be the permissibility and victimization of marriage, in the fourth heading, what can be done when faced with a situation that no spouse wants to encounter or even is ashamed to bring to mind., in the fifth heading, how and in which situations the marriage will take place at a young age/forced marriage, and Family and Religious Guidance for couples who encounter these and similar situations. In addition, due to the correct understanding of the counselees intent during the research process, a telephone conversation was held about the matters consulted.
Based on the data obtained in the research; In the questions directed to the Family and Religious Counseling Offices, the questions about divorce complaints are mostly or firstly asked, the counselees are faced with the words "be empty and talaq", which they especially complain about the most or the most extreme, and they try to put their spouses under suspicion and discipline, it has become a habit due to excessive use and over time the concepts of "be empty and talaq" lose their meaning; secondly, in the marriage contract, the differences in belief, worship and thought sometimes affect the family due to the differences in culture, religion and sect, and therefore they get support from the Family and Religious Counseling Office counselees; thirdly, the pre-marital and marital problems have been the aggrieved of the bride's side because of the marriage made for the candidates who intend to get married to get to know each other in this process, regarding cheat on someone, it was observed that the spouses (women) did not accept the situation and said that they could leave. According to the results we obtained from the samples, findings, counselees and interviews: It was observed that they tried to get information about these issues and to get rid of the psychological depression they were experiencing from the questions they asked to the Family and Religious Guidance Offices. In addition, it has been determined that Religious Counseling and Guidance as a new field, tries to help counselees as experts within the scope of their knowledge and skills, and directs them to the General Assembly of Religious Affairs and the necessary authorities to receive psychological support in questions/problems which they have difficulty in solving.

 • ACAR, H. (tarih yok). Talak (Cilt 39). İstanbul: Diyanet İslam Ansiklopeisi.
 • AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI. (2014).Ankara.: Türkiye’de Aile Yapısı Araştırmas.
 • AKBULUT, S. (2016). Aile ve Dinî Rehberlik Büroları Tarafından Yürütülen Manevi Danışmanlık ve. I. ULUSLARARASI MANEVİ DANIŞMANLIK ve REHBERLİK KONGRESİ. İstanbul.
 • ALTAŞ, N. (2017). Din Hizmetleri ve Dini Danışmanlık İlişkisi. M. K. Nurullah Altaş içinde, Dini Danışmanlık ve Din Hizmetleri (s. 13-34). İstanbu: DEM.
 • ANGIN, Y. (2018). Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Görevlilerinin Karşılaştıkları Psikososyal Sorunlara Yaklaşımlarının Dini Danışmanlık ve Rehberlik Açısından Değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(18), 661-689.
 • AYBEY, S. (2015a). Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(2), 137-152.
 • AYBEY, S. (2015a). Dini Danışmanlık Bağlamında Aile ve Dini Rehberlik Büroları. Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(2), 137-152.
 • AYBEY, S. (2016a). Müftülüklere Gelen Evlilikle İlgili Sorunların Çözümünde Dini Danışmanlığın Rolü. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(44), 1327.
 • BAYGELDI, M. R. (2018, Nisan). TÜRKİYE’DE MODERN SORUNLARA DİNİ BİR ÇÖZÜM OLARAK MANEVİ DANIŞMANLIK UYGULAMASI : MEVCUT DURUM VE ÖNERİLER. Analiz(234), 7-30.
 • Bedrettin KESGİN, Metin ERDEM. (2018, Eylül 11). TÜRKİYE’DE MANEVİ DESTEK HİZMETLERİNİN KURUMSALLAŞMASI. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 69-92.
 • Bulut, I. (1993). Ruh Hastalığının Aile İşlevlerine Etkisi. Ankara: T.C. Başbakanlık Kadın ve Sosyal Hizmet Müsteşarlığı Yayınları.
 • Castells, M. (2006). Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür (2.Cilt: Kimliğin Gücü).(E. Kılıç, Çev.). İstanbul:: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • CEBECİ, S. (2012). Dini Danışma ve Rehberlik. Ankara : DİB Yayınları.
 • COŞKUNSEVER, A. (2016). SOSYAL HİZMET KURUMLARINDA DİNİ DANIŞMANLIK VE REHBERLİK (Yetiştirme Yurdu & Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi Örneği). DOKTORA TEZİ, 124. Bursa: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ.
 • CUMHURBAŞKANLIĞI, T. (1998, Ağustos 1). T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI MEVZUAT BİLGİ SİSTEMİ. Ağustos 10, 2020 tarihinde T.C. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4847&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 adresinden alındı
 • ÇİFTKAT, İ. (2011). Diyanet İşleri Başkanlığı Bünyesindeki Aile İrşat ve Rehberlik Hizmetlerinin Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi. Konya.
 • DEMİRTAŞ, B. (2019, Şubat). Diyanet İşleri Başkanlığının Manevi Danışmanlık Rehberlik Hizmetleri. Diyanet( aylık dergi)(338), 13.
 • DİB. (2015b, Ekim 07). Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Ocak 06, 2020 tarihinde Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü: http://www2.diyanet.gov.tr/DinHizmetleriGenelMudurlugu/Sayfalar/Gorevler.aspx adresinden alındı
 • DİB. (2018). Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 Yılı Faaliyet Raporu. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı .
 • DİB. (2018a, Nisan 16). Diyanet İşleri Başkanlığı. Ağustos 3, 2020 tarihinde Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü: https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/sayfa/53/tanitim adresinden alındı
 • DİB. (2018c, Nisan 16). Diyanet İşleri Başkanlığı. Ağustos 3, 2020 tarihinde Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü: https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/sayfa/48/ adresinden alındı
 • DİB. (2019). Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 Yılı Faaliyet Raporu. Diyanet İşleri Başkanlığı , Ankara.
 • DİB. (2015b, ). (2020 tarihinde Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü). http://www2.diyanet.gov.tr/. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü: http://www2.diyanet.gov.tr/ adresinden alınmıştır
 • Diyanet İşleri Başkanlığı. (2020). Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Ağustos 10, 2020 tarihinde Sosyal Hizmet Kurumlarında Yürütülen Din Hizmetleri: https://www2.diyanet.gov.tr/DinHizmetleriGenelMudurlugu/Sayfalar/Sosyal-Hizmet-Kurumlarında-Yürütülen-Din-Hizmetleri.aspx adresinden alındı
 • Görev ve Çalışma Yönergesi, m. 1. (2018, Mayıs 23). Diyanet İşleri Başkanlığı. Ağustos 10, 2020 tarihinde Hukuk Müşavirliği: https://hukukmusavirligi.diyanet.gov.tr/detay/148/g%C3%B6rev-ve-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma-y%C3%B6nergesi adresinden alındı
 • Han, A. (2016). Diyanet İşleri Başkanlığının Hastanelerde Yürüttüğü Manevi Destek Hizmetleri. I. ULUSLARARASI MANEVİ DANIŞMANLIKve REHBERLİK KONGRESİ. İstanbul.
 • İş Birliği Protokolü. (2018). AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI İLE DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ. Ağustos 10, 2020 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri : https://dinhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/PROTOKOL.pdf adresinden alındı
 • kanun, 633 sayılı. (1965, Haziran 22). Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun. Ağustos 9, 2020 tarihinde Hukuk Müşavirliği: https://hukukmusavirligi.diyanet.gov.tr/Documents/633%20say%C4%B1l%C4%B1%20Kanun%20(6002%20%C3%B6ncesi).pdf adresinden alındı
 • KILINÇER, H. (2019). Manevi Danışmanların Aile Danışmanlığı Hakkındaki Algı ve Tutumları. A. AYTEN içinde, Danışmanlık ve Rehberlik Farklı Alanlardan Araştırma Bulguları ve Değerlendirmeler (s. 99-143). İstanbu: DEM.
 • KOÇ, M. (2018). Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Hastanelerdeki Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri(1995-2015): Sınırlılıklar ve Bir Eğitim Porogramı Önerisi. A. A.-M.-N. TINAZ içinde, Manevi Danışmanlık ve Rehberlik (Cilt 1, s. 337-338). İstanbul: Dem yayınları.
 • MARTI, P. (2019). Hadislerle Evlilik. Ankara: Hadislerle Evlilik.
 • MARTI, P. D. (2015). Ailem ve ben. P. D. MARTI içinde, Ailem (s. 14-25). Ankara: DİB yayınları.
 • MARTI, P. D. (2018). Yuva kurmak, Aile olmak. P. D. MARTI içinde, Yuva kurmak, Aile olmak (s. 51). Ankara: DİB yayınları.
 • MARTI, P. D. (2019). Hadislerle Evlilik. P. D. MARTI içinde, Hadislerle Evlilik (s. 20). Ankara: DİB yayınları
 • OK, Ü. (2017). Dini Danışmanlık: Tanımı ve Tarihi. N. A.-M. KÖYLÜ içinde, Dini Danışmanlık ve Din Hizmetleri (s. 35-54). İstanbul: DEM.
 • OK, Ü. (2017). Dini Danışmanlık: Tanımı ve Tarihi. M. K. Nurullah ALTAŞ içinde, Dini Danışmanlık ve Din Hizmetleri (s. 35-54). İstanbul: DEM.
 • ÖZDEMİR, Ö. (2013). AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARININ YETİŞKİN DİN EĞİTİMİNE KATKISI (ADANA İLİ ÖRNEĞİ). Adana.
 • ÖZDEMİR, S. (2017). SOSYAL HİZMETLERDE DİNİ DANIŞMANLIK VE DİN HİZMETLERİ. N. A.-M. KÖYLÜ içinde, DİNİ DANIŞMANLIK VE DİN HİZMETLERİ (s. 179-207). İstanbul: Dem yayınları.
 • SÖYLEV, Ö. F. (2014). TÜRKİYE’DE DİNİ DANIŞMA VE REHBERLİK - ALANLARI, İMKÂNLARI VE YÖNTEMLERİ - (Diyanet İşleri Başkanlığı Örneği). Doktora Tezi, 99. Bursa.
 • ŞAHİN, T. K. (2010). Dini Danışmanlık Bağlamında Aile İrşat ve Rehberlik Büro Faaliyetleri. Konya. ŞİRİN, T. (2014). Dini Danışma ve Rehberlik. İstanbu: İstanbu.
 • Üzeyir OK. (2017). Dini Danışmanlık: Tanımı ve Tarih. N. A. Üzeyir Ok içinde, Dini Danışmanlık ve Din Hizmetler (s. 35-54). İstanbul: DEM.
 • YAMAN, A. (2015). Ahlak ve Hukuk Ekseninde Aile Hayatımız. Ankara: DİB Yayınları.
 • Yaman, A. (2015). Ahlak ve Hukuk Ekseninde Aile Hayatımız. Ankara: DİB Yayınları.
 • Yolcuoğlu, İ. G. (2014). Bireylerle, Ailelerle, Gruplarla ve Toplumla Sosyal Hizmet. İstanbul: Nar Yayınevi.
Birincil Dil tr
Konular Din Bilimi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7897-5698
Yazar: Cengiz MÜRSEL (Sorumlu Yazar)
Kurum: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ iLAHİYAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { antakiyat814327, journal = {Antakiyat}, issn = {}, eissn = {2667-4017}, address = {}, publisher = {Mustafa Kemal Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {231 - 255}, doi = {}, title = {Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Görevlilerinin Karşılaştıkları Problemlere Dini Danışmanlık ve Rehberliğin Katkısı (Bingöl Örneği)}, key = {cite}, author = {Mürsel, Cengiz} }
APA Mürsel, C . (2020). Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Görevlilerinin Karşılaştıkları Problemlere Dini Danışmanlık ve Rehberliğin Katkısı (Bingöl Örneği) . Antakiyat , 3 (2) , 231-255 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/antakiyat/issue/58784/814327
MLA Mürsel, C . "Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Görevlilerinin Karşılaştıkları Problemlere Dini Danışmanlık ve Rehberliğin Katkısı (Bingöl Örneği)" . Antakiyat 3 (2020 ): 231-255 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/antakiyat/issue/58784/814327>
Chicago Mürsel, C . "Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Görevlilerinin Karşılaştıkları Problemlere Dini Danışmanlık ve Rehberliğin Katkısı (Bingöl Örneği)". Antakiyat 3 (2020 ): 231-255
RIS TY - JOUR T1 - Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Görevlilerinin Karşılaştıkları Problemlere Dini Danışmanlık ve Rehberliğin Katkısı (Bingöl Örneği) AU - Cengiz Mürsel Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Antakiyat JF - Journal JO - JOR SP - 231 EP - 255 VL - 3 IS - 2 SN - -2667-4017 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Antakiyat Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Görevlilerinin Karşılaştıkları Problemlere Dini Danışmanlık ve Rehberliğin Katkısı (Bingöl Örneği) %A Cengiz Mürsel %T Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Görevlilerinin Karşılaştıkları Problemlere Dini Danışmanlık ve Rehberliğin Katkısı (Bingöl Örneği) %D 2020 %J Antakiyat %P -2667-4017 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Mürsel, Cengiz . "Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Görevlilerinin Karşılaştıkları Problemlere Dini Danışmanlık ve Rehberliğin Katkısı (Bingöl Örneği)". Antakiyat 3 / 2 (Aralık 2020): 231-255 .
AMA Mürsel C . Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Görevlilerinin Karşılaştıkları Problemlere Dini Danışmanlık ve Rehberliğin Katkısı (Bingöl Örneği). Antakiyat. 2020; 3(2): 231-255.
Vancouver Mürsel C . Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Görevlilerinin Karşılaştıkları Problemlere Dini Danışmanlık ve Rehberliğin Katkısı (Bingöl Örneği). Antakiyat. 2020; 3(2): 231-255.
IEEE C. Mürsel , "Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Görevlilerinin Karşılaştıkları Problemlere Dini Danışmanlık ve Rehberliğin Katkısı (Bingöl Örneği)", Antakiyat, c. 3, sayı. 2, ss. 231-255, Ara. 2021