Amaç ve Kapsam

Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi (APJEC)((Academic Platform Journal of Education and Change), bütün teorik/uygulamalı bilimler ve eğitim bilimleri alanlarında yayın yapan hakemli bir dergidir. APJEC dergisi, güncel akademik araştırma sonuçlarının ve eğitimde yeni yaklaşımların paylaşılması amacıyla özgün araştırma makalelerini ve derleme makalelerini yayınlamaktadır. Bu bağlamda, APJEC dergisi tüm dünyadaki eğitim paydaşları, ülkeler, akademisyen, araştırmacılar arasında köprü oluşturarak dünya genelinde bilimsel bir ortamın oluşturulması hususunda önemli bir rol oynamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi’nin iki temel ilkesi vardır. Birincisi, eğitim bilimleri alanlarında en ilgi çekici araştırmaları yayınlamaktır. İkincisi ise dergiye sunulan çalışmalar için hızlı bir gözden geçirme ve yayınlama süresi sağlamak ve makaleleri araştırma, öğretim ve referans amaçlı ücretsiz bir şekilde yaymaktır. 

Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi, alanındaki en son gelişmeleri güncel olarak takip etmekte olup, okuyucuların ve uluslararası bilimsel toplulukların dergide yayınlanan makalelere anında ve kalıcı olarak erişimi web sitesi (
www.apjec.net) üzerinden, dergi süreçleri de Dergipark'ta bulunan https://dergipark.org.tr/tr/pub/apjec adresinden doğrudan gerçekleşmektedir.

Yayıncılık etiği ve yayın etiğine uygunsuz bildirimi, ağırlıklı olarak “Etik Çalışma Kuralları ve Derginin Editörleri için En İyi Uygulama Kılavuzları’nı (the Code of Conduct and Best-Practice Guidelines) esas almaktadır (Yayın Etiği Komitesi, 2011). Bu kılavuz yazarların birbirlerine ve dergiye karşı zorunlulukları ve uyulması gereken kuralları içermektedir.

Kapsam

APJEC dergisi yılda 2 sayı olarak, Haziran ve Aralık aylarında yayınlanmaktadır. Seçkin bilimsel komite üyeleri, sisteme yüklenen makaleleri titiz bir şekilde ele almak ve değerlendirmek için geniş bir bilimsel alandan seçilmiştir. APJEC dergisi yalnızca özgün bilimsel çalışmaları kabul etmektedir. Bilimsel çalışmada üretilen bilgi, yeni olmalı, yeni bir metot önermeli veya var olan literatüre yeni bir boyut kazandırmalıdır.

Derginin konu kapsamı aşağıdaki gibidir; (Bu konularla sınırlı değildir)

•              Akademik yükselme ve atama

•              Çok kültürlü eğitim

•              Düşünme eğitimi

•              Edebiyat

•              Eğitim psikolojisi

•              Eğitim teknolojisi

•              Eğitim ve kültür

•              Eğitim Yönetimi ve planlaması

•              Endüstri 4.0 ve eğitim

•              İlköğretimde program, öğrenme ve öğretim

•              Kritik ve analitik düşünme

•              Okul öncesi eğitimde program, öğrenme ve öğretim

•              Ortaöğretimde program, öğrenme ve öğretim

•              Öğretim tasarımı

•              Öğretmen eğitimi

•              Ölçme ve değerlendirme

•              Özel eğitim

•              Özel öğretim

•              Psikoloji eğitimi

•              Psikolojik danışma ve rehberlik

•              Yaşam boyu öğrenme

•              Yetişkin eğitimi

•              Yüksek öğretim

•              Yüksek öğretimde kariyer

•              Yüksek eğitimde program, öğrenme ve öğretim

•              Beden ve spor eğitimi

•              Biyoloji eğitimi

•              Coğrafya eğitimi

•              Çevre eğitimi

•              Din eğitimi

•              Felsefe eğitimi

•              Fen eğitimi

•              Fizik eğitimi

•              Kimya eğitimi

•              Matematik eğitimi

•              Mesleki teknik eğitim

•              Müzik eğitimi

•              Sağlık eğitimi

•              Sanat eğitimi

•              Sosyal bilgiler eğitimi

•              Sosyoloji eğitimi

•              Tarih eğitimi

•              Temel Eğitim

•              Türkçe eğitimi

•              İlk okuma yazma eğitimi

•              Uzaktan eğitim

•              Yabancı dil eğitimi

  • Kitap kritiği çalışmaları

Yayınlanmak için dergiye sunulan makaleler, iki veya eğer gerekliyse üç hakeme değerlendirilmek üzere gönderilir. Nihai kabul ve ret kararı editör kurulu tarafından alınır. Yazarlara yayını değerlendiren hakemler hakkında herhangi bilgi verilmez. Benzer bir şekilde hakemler yazarlar hakkında bilgilendirilmez. Derginin yayın kalitesine uygun olmayan yayınlar, açıklama yapılmadan reddedilebilir. 

Sunulan yayın hakkında herhangi bir bilgi editörler ve alan editörleri tarafından, sorumlu yazar dışında herhangi birine açıklanamaz. Hakemlik sürecinde elde edilen gizli olmayan bilgi veya fikirler şahsi çıkar için kullanılamaz.

Tamamen orijinal olan eserleri göndermek ve başkalarının çalışmalarına uygun şekilde atıfta bulunmak ve / veya sözlerini alıntılamak yazarların sorumluluğundadır. Bir yazar kendi yayınlanmış çalışmasında önemli bir hata veya yanlışlık bulduğunda, yazarın dergi editörünü veya yayıncısını derhal bilgilendirmesi ve bir hata bildirim formuyla makaleyi geri çekmesi veya düzeltmesi için editörle işbirliği yapması zorunludur.


Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık

asos-index.png