Editör Kurulu

Doç.Dr. Hanifi Parlar, hparlar@ticaret.edu.tr, İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Yayın veya Danışma Kurulu

Ahmet Şükrü Özdemir, ahmet.ozdemir@marmara.edu.tr, MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Niyazi Can, niyazican@ksu.edu.tr, KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Yahya Fidan, yfidan@ticaret.edu.tr, İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Necip Şimşek, nsimsek@ticaret.edu.tr, İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Ercan Yılmaz, eyilmaz@erbakan.edu.tr, NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

Mizanpaj Editörü

İsmail Anar