Editör
Ad: Hanifi Parlar
E-posta: hparlar@ticaret.edu.tr
Editör Yardımcısı
Ad: Ramazan Cansoy
E-posta: cansoyramazan@gmail.com
Teknik İletişim
Ad: Gökhan Atalı
E-posta: gatali@sakarya.edu.tr