İletişim Bilgileri

Editör

Doç. Dr. Hanifi Parlar
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
hparlar@ticaret.edu.tr

Editör Yardımcısı

Doç. Dr. Ramazan Cansoy
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
cansoyramazan@gmail.com

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özgenel
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
ozgenelmustafa02@gmail.com

Teknik İletişim

Gökhan Atalı
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
gatali@sakarya.edu.tr

Dergi İletişim

Uzman İsmail Anar
Anariso
ismailanar@gmail.com

asos-index.png