Derleme
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

OIC/SMIIC Standartları Çerçevesinde Helal Gıda Üretimi ve Helal Belgelendirme Süreçleri

Yıl 2020, Cilt: 2 Sayı: 1, 36 - 43, 30.06.2020

Öz

Dünyada gıda sektörünün globalleşmesiyle birlikte helal gıda kavramı daha sıklıkla gündeme gelmektedir. Müslüman nüfus artışının yanısıra, helal kelimesinin dünyada gittikçe artan bir oranda temizlik ve doğallık algısını çağrıştırmasıyla, global tüketicinin helal ürün ve hizmet sektörüne olan ilgi, ihtiyaç ve beklentisi artmıştır. Bilinçli tüketici aldığı ürün ve hizmetin kalitesini ölçmek, hangi aşamalardan geçerek üretilip sunulduğunu, bileşenlerini ve kaynağını öğrenmek, sağlığına zararı olmadığından ve hijyenik olduğundan emin olmak ister. Bu derlemede, helal gıda serüveni ve helal belgelendirme süreçleri OIC/SMIIC standardı çerçevesinde ele alınmıştır. Sonuç olarak, günümüzde uluslarası anlamda ‘’güvenilir bir liman’’ olmaya aday helal ürün kavramı, ürünün ancak sağlıklı, temiz, hijyenik, hilesiz ve ‘’fıtrata uygun-doğal’’ olması ile anlamlı hale gelmektedir. Bu şartlarda helal ürün ve hizmet talebinin sağlıklı bir şekilde karşılanabilmesi için OIC/SMIIC standardları benzeri uluslararası bir standardizasyon elzemdir. Ancak bu şekilde helal kavramı istisnasız tüm dünyaya hitab etme şansını yakalayabilecektir.

Destekleyen Kurum

...

Teşekkür

...

Kaynakça

 • Ab Talib, MS.; Lim, R.; Zhengyi, VK. (2014). Qualitative Research on Critical Issues in Halal Logistics. Journal of Emerging Economies and Islamic Research, 1(2), 1-20.
 • Ab Talib, MS.; Johan, MRM. (2012). Issues in Halal Packaging: A Conceptual Paper. International Business and Management, 5(2), 94-98.
 • Ashfag, M. (2019). Global Halal Industry: An overview of current developments and future perspectives. Sector Report Halal.
 • Bruil, R. (2010). Halal Logistics and the Impact of Consumer Perceptions, School of Management and Governance, Business Administration Master Thesis. The Netherlands.
 • Chen, B.; Tabasum, MA. (2019). International Muslim Students: Challenges and Practical Suggestions To accomodate Their Needs On Campus. Journal Of International Students. 9(4), 933-953.
 • Demirci, MN.; Soon, JM.; Wallace, CA. (2016). Positioning food safety in Halal assurance. Food Control. 70, 257-270.
 • Derin, N.; Türk, M. (2016). Helal Gıda Perakendecilerinin, Pazarlamaya Dönük Problemleri ve Çözüm Önerileri. Akademik Yaklaşımlar Dergisi. 7(2), 86-98.
 • GİMDES, (2020). http://gimdes.com/Hakkimizda, Erişim Tarihi, 11.05.2020.
 • HAK, (2020). https://www.hak.gov.tr/kurumsal/hakkimizda, Erişim Tarihi, 13.05.2020.
 • HGS, (2020). http://halalandhealthy.net/tr/hakkinda, Erişim Tarihi, 10.05.2020.
 • Jaafar, HS.; Endut, IR.; Faisol, N.; Omar, EN. (2011). Innovation in Logistics Services: Halal Logistics. Proceedings of the 16th International Symposium on Logistics (ISL), Berlin, Germany, 10-13 July, 844-851.
 • Köleoğlu, N.; Erdil, ŞT.; Gezen, A. (2016). Tüketicilerin Helal Ürün Algısı ve Helal Ürünleri Satın Alma Niyetleri Üzerine Bir Araştırma. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 9(1), 363-378.
 • SMIIC, (2020). https://www.smiic.org/en. Erişim tarihi, 15.04.2020.
 • OIC/SMIIC 1/2011. Helal Gıda Genel Kılavuzu standardı.
 • OIC/SMIIC 2/2011. Helal Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Kılavuz standardı.
 • OIC/SMIIC 3/2011. Helal Belgelendirme Kuruluşlarını Akredite Eden Akreditasyon Kuruluşu İçin Kılavuz standardı.
 • Özispa, N.; Sürücü, E. (2017). Türkiyede Helal Lojistik Uygulamaları: Bir Vaka Analizi. The International New Issues in Social Sciences, 5(5), 159-174.
 • Soraji, AJ.; Awang, MD.; Yusoff, ANM. (2017). Malaysia Halal Trust: Between Reality and Challenges. IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 3,7.
 • Şimşek, M. (2013). Helal Belgelendirme ve SMİİC standardı. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi. 22, 19-44.
 • Timeline of Kosher, (2020). http://www.ok.org/about/our-ongoing-story/a-timeline-ofkosher/ (Erişim Tarihi: 12 Mayıs 2020).
 • Torlak, Ö. (2012). İslam Ülkeleri Arasında Helal Ürün Pazarlama Potansiyeli, Problemleri ve Çözüm Öneriler. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1-10.
 • Yener, D. (2015). Factors that affect the attitudes of consumers toward halal-certified products in Turkey. Journal of Food Products Marketing, 21 (2), 160-178.

Processes of Halal Food Produce and Halal Certification within the Scope of on OIC/SMIIC Standarts

Yıl 2020, Cilt: 2 Sayı: 1, 36 - 43, 30.06.2020

Öz

With the globalisation
of the food sector in the World, halal food issue has frequently been brought to
the agenda everyday. Interest, need and expectation of the global consumers
have fastly been increasing towards the halal products and halal services due
to the fact that they bring the cleanliness and naturalness to the minds, along
with the increase at muslim population. Aware consumers always wish to know the
quality, production processes, sources, contents, and most of all hyjen and
health peculiarities of the products and services that they buy. In this
report, halal food advanture and halal sertification processes have been
summarized regarding the OIC/SMIIC standards. After all, the term halal product
which seems internationally becoming ‘’a reliable harbour’’ in the world, can
only be meaningful under the conditions of being healthy, hyjenic, genuine, and
‘’natural’’. We believe that a universal standardization system like OIC/SMIIC standards is needed to acquire such halal
product and service demands. Only in these conditions can the term halal find a
chance to address to the world globally. 

Kaynakça

 • Ab Talib, MS.; Lim, R.; Zhengyi, VK. (2014). Qualitative Research on Critical Issues in Halal Logistics. Journal of Emerging Economies and Islamic Research, 1(2), 1-20.
 • Ab Talib, MS.; Johan, MRM. (2012). Issues in Halal Packaging: A Conceptual Paper. International Business and Management, 5(2), 94-98.
 • Ashfag, M. (2019). Global Halal Industry: An overview of current developments and future perspectives. Sector Report Halal.
 • Bruil, R. (2010). Halal Logistics and the Impact of Consumer Perceptions, School of Management and Governance, Business Administration Master Thesis. The Netherlands.
 • Chen, B.; Tabasum, MA. (2019). International Muslim Students: Challenges and Practical Suggestions To accomodate Their Needs On Campus. Journal Of International Students. 9(4), 933-953.
 • Demirci, MN.; Soon, JM.; Wallace, CA. (2016). Positioning food safety in Halal assurance. Food Control. 70, 257-270.
 • Derin, N.; Türk, M. (2016). Helal Gıda Perakendecilerinin, Pazarlamaya Dönük Problemleri ve Çözüm Önerileri. Akademik Yaklaşımlar Dergisi. 7(2), 86-98.
 • GİMDES, (2020). http://gimdes.com/Hakkimizda, Erişim Tarihi, 11.05.2020.
 • HAK, (2020). https://www.hak.gov.tr/kurumsal/hakkimizda, Erişim Tarihi, 13.05.2020.
 • HGS, (2020). http://halalandhealthy.net/tr/hakkinda, Erişim Tarihi, 10.05.2020.
 • Jaafar, HS.; Endut, IR.; Faisol, N.; Omar, EN. (2011). Innovation in Logistics Services: Halal Logistics. Proceedings of the 16th International Symposium on Logistics (ISL), Berlin, Germany, 10-13 July, 844-851.
 • Köleoğlu, N.; Erdil, ŞT.; Gezen, A. (2016). Tüketicilerin Helal Ürün Algısı ve Helal Ürünleri Satın Alma Niyetleri Üzerine Bir Araştırma. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 9(1), 363-378.
 • SMIIC, (2020). https://www.smiic.org/en. Erişim tarihi, 15.04.2020.
 • OIC/SMIIC 1/2011. Helal Gıda Genel Kılavuzu standardı.
 • OIC/SMIIC 2/2011. Helal Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Kılavuz standardı.
 • OIC/SMIIC 3/2011. Helal Belgelendirme Kuruluşlarını Akredite Eden Akreditasyon Kuruluşu İçin Kılavuz standardı.
 • Özispa, N.; Sürücü, E. (2017). Türkiyede Helal Lojistik Uygulamaları: Bir Vaka Analizi. The International New Issues in Social Sciences, 5(5), 159-174.
 • Soraji, AJ.; Awang, MD.; Yusoff, ANM. (2017). Malaysia Halal Trust: Between Reality and Challenges. IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 3,7.
 • Şimşek, M. (2013). Helal Belgelendirme ve SMİİC standardı. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi. 22, 19-44.
 • Timeline of Kosher, (2020). http://www.ok.org/about/our-ongoing-story/a-timeline-ofkosher/ (Erişim Tarihi: 12 Mayıs 2020).
 • Torlak, Ö. (2012). İslam Ülkeleri Arasında Helal Ürün Pazarlama Potansiyeli, Problemleri ve Çözüm Öneriler. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1-10.
 • Yener, D. (2015). Factors that affect the attitudes of consumers toward halal-certified products in Turkey. Journal of Food Products Marketing, 21 (2), 160-178.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Beslenme ve Diyetetik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Muhammet GÜNDÜZ Bu kişi benim
TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI
Türkiye


Fatih GÜLTEKİN
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2888-3215
Türkiye


İbrahim KÜRTÜL
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, TIP PR.
0000-0002-9218-6468
Türkiye

Proje Numarası ...
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Gündüz, M. , Gültekin, F. & Kürtül, İ. (2020). OIC/SMIIC Standartları Çerçevesinde Helal Gıda Üretimi ve Helal Belgelendirme Süreçleri . Academic Platform Journal of Halal Lifestyle , 2 (1) , 36-43 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/apjhls/issue/55626/738675

26650 26648      26647      26649         26642    

26651       266522528025281    25282


25283      25284     25288      25286       25287


Akademik Platform Helal Yaşam Dergisi