Cilt: 5 Sayı: 2, 20.12.2022

Yıl: 2022

Araştırma Makalesi

Academic Review of Humanities and Social Sciences (ARHUSS) dergisinin amacı ilk olarak Türkiye’de ulusal bir dergi statüsü kazanmak ve bununla birlikte uluslararası düzeyde tanınır ve uluslararası indekslerde taranır bir dergi olmaktır. Böylelikle Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında çalışan akademisyenlerin çalışmalarını yayımlama konusundaki sorunlarına nitelikli bir alternatif sunmaktır. Bu amaçla, SSCI kapsamında taranan bir dergi olabilmenin gereklilikleri titizlikle takip edilmektedir. ARHUSS dergisinin amacı Sosyoloji, Psikoloji, İşletme, İktisat, Uluslararası Ticaret, Lojistik, Uluslararası İlişkiler, Felsefe, Eğitim gibi sosyal ve beşeri bilimler alanlarındaki  bilimsel araştırmaları yayınlamak, bu alanlarda ulusal ve uluslararası düzeylerde öne çıkan bir dergi olmaktır. 

Academic Review of Humanities and Social Sciences( ARHUSS), Türkiye’de Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında yayım yapan bir dergidir  Academic Review of Humanities and Social Scienses 2018 yılında yılda 3 defa olmak üzere yayın hayatına başlamıştır. ARHUSS dergisi 2020 yılından itibaren ise yılda iki defa (Haziran ve Aralık) online yayınlanmaktadır. Dergimiz Türkçe ve İngilizce dillerinde çalışmaları kabul etmekte ve yayınlamaktadır. Dergimiz Sosyoloji, Psikoloji, İşletme, İktisat, Uluslararası Ticaret ve Uluslararası İlişkiler, Felsefe ve Eğitim gibi beşeri ve sosyal bilimler alanındaki bilimsel araştırmaları yayınlamayı hedeflemektedir. 

Bu metin Academic Review of Humanities and Social Sciences (ARHUSS) dergisine makale göndermeyi hedefleyen yazarlar için hazırlanmıştır. Değerlendirmeye alınacak çalışmalar ilgili yazım kuralları gözden geçirildikten sonra, dergiye online bir şekilde Dergipark sistemi üzerinden gönderilmelidir.  

Makalenin gönderimi bu makalenin sadece ARHUSS dergisine gönderildiği anlamına gelir; daha önce yayımlanmamış ya da başka bir yerde yayımlanmak değerlendirmeye alınmamış çalışma olmalıdır. Yazarların bu koşulu yerine getirmemesi durumunda ARHUSS dergisi yasal olarak sorumlu olmayacaktır. 

Dergiye gönderilecek tüm makaleler derginin kapsamı dâhilinde, özgün ve bilimsel nitelikte olmalıdır.

Yazılar Microsoft Word 6.0 ya da daha üst sürümde yazılmalıdır.

Makalelerin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.

Yazım ve noktalamalarda Türk Dil Kurumu İmlâ Kılavuzunun en son baskısı ölçüt alınmalıdır.

Tüm yazılar Amerikan Psikologlar Birliği (APA) tarafından 6. sürümü yayınlanan "Publication Manual of American Psychological Association, Sixth Edition (2010)" adlı kitapta belirtilen ilkelere göre biçimlendirilmelidir.

Yazılar, A4 boyutlarında, üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm. bırakılarak (16 x 24,7'lik alana) çift aralıklı ve düz metin olarak yazılmalıdır.

Makalenin ana bölümlerinde “Cambria” 12 punto yazı tipi kullanılmalıdır. Yazının başlığı büyük harflerle ortalanmış, 14 punto koyu yazılmalıdır. Başlığın alt ve sol tarafında yazarın ismi 10 punto koyu verilmelidir. Yazarın bağlı bulunduğu kuruluş ve unvanı birinci sayfanın en altında 8 punto italik olarak verilmelidir. Türkçe ve İngilizce olarak yazılmış 100-150 kelimelik özetler 10 punto olarak verilmelidir. Özetler 2. sayfaya taşmamalıdır. Özetin üzerindeki başlık özetin hemen üstünde, özet dilinde ve 10 punto olarak verilmelidir. Özetin solunda anahtar kelimeler (keywords) 10 punto ve italik olarak belirtilmelidir

Giriş ve Sonuç kısımları da dâhil olmak üzere yazının tüm bölümleri ve başlıkları numaralandırılmalı ve koyu yazılmalıdır.

 Tablo ve şekillere başlık (sıra numarası ve ad) verilmelidir. Tablolarda başlıklar üstte, şekillerde ise başlık altta yazılmalıdır. Tablo ve şekil başlıkları ortalanarak koyu yazılmalıdır. Başlıkta yer alan kelimelerin baş harfleri büyük yazılmalıdır. Tablo başlığından sonra 6 pt boşluk bırakılmalıdır.

Kaynakça kısmı yeni bir sayfadan başlamalıdır. Metin içinde yer alan tüm kaynaklar “Kaynakça” kısmında yer almalıdır. Tüm kaynak gösterimleri sözü edilen APA 6. Sürümüne göre gerçekleştirilmelidir.

Publication Ethics

All of the studies are expected to embody and support the scientific method. It is important that all stakeholders (writers, readers and researchers, publishers, referees and editors) at this point must comply with the standards for ethical principles. Within the framework of the Academic Review of Humanities and Social Sciences (ARHUSS) publication, all stakeholders are expected to carry out ethical responsibilities. Within this context, the policies of ‘publication ethics’ and ‘open access’ also require all components of publication process to obey the ethical principles, in direction of guides and policies of Committee on Publication Ethics (COPE), as “Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” and “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors”.
If we identify that author(s) of the manuscript use(s) falsified and fabricated data, then we will report this to the institution of the authors where he/she works and reject the manuscript.
Editorial members of the journal and/or the reviewers reserve the right to ask author(s) to provide raw data which was used in the manuscript.

Editors' Ethical Responsibilities

1. All publications are judged on the basis of their intellectual content, regardless of the author's gender, race, ethnicity, religion, citizenship and political values.
2. Personal information about the articles is kept confidential.
3. The conflict of interest observed regarding the article must be explained.
4. The Editorial Board assumes the responsibility to make publishing decisions for the submitted articles, based on the evaluation of the candidate's articles, the editorial board policies of the journal, and the legally prohibited items against plagiarism and copyright infringement.

Referees' Ethical Responsibilities

1. They accept only to evaluate the work related to the field of expertise.
2. They should evaluate within impartiality and confidentiality.
3. If author (s) think that they are confronted with a conflict of interest during the evaluation process, they should refuse to examine the work and inform the editor of the journal.
4. The privacy policy should destroy the work that has been reviewed by the review process. Only the final versions of the studies can be used after publication.
5. Assessment should be done objectively only with respect to the content of the work. Nationality, gender, religious beliefs, political beliefs and commercial concerns should not allow it to influence the evaluation.
6. Use a polite language when making an assessment. Avoid humiliating personal interpretations of hostility, slander and insults.
7. The evaluation should be carried out on time and on the above ethical responsibility

Authors' Ethical Responsibilities

1. The work submitted for publication must have not been published in another journal or submitted at the same time. Each application can be started following the completion of the previous application. Published work in another journal cannot be sent to JISE.
2. Author (s) cannot have their work in the application process of more than one journal at the same time. Each application can be started following the completion of the previous application. Published work in another magazine cannot be sent to the journal.
3. Author (s) are required to make use of and / or quote in a complete and accurate way in order to benefit from other studies or to use other studies. In writing citation and bibliography, the APA 6 editorial guidelines should be considered.
4. Author (s) are aware of that of all submissions are screened by a similarity detection software at any point during the peer-review or publication process.
5. If all work submitted for publication is to constitute a conflict of interest, and if relevant, should be indicated.
6. The editor (s) may request raw data on their framing of evaluation processes; in such a case the author (s) should be ready to submit the expected data and information to the editorial board.
7. The author (s) has an obligation to cooperate with the editor in informing, correcting or withdrawing the journal editor or publisher if he / she finds a mistake or error related to his / her early published or evaluation work.
8. The author (s) must have evidence that they have the necessary permissions including ethical council permission if necessary for the use rights of the data used, research / measurement tools / analyzes.
9. Authors are responsible for their manuscripts' conformity to ethical rules. If the work has been done after ethics committee approval, any necessary permission documents from local and international ethic committees must also be sent with the manuscript, and the author should ensure that the manuscript contains a statement that the work has been approved by the ethics committee.
10. All financial supports should be mentioned in the “Acknowledgements” section.
11. Responsibilities of statements or opinions expressed in the manuscripts published in JISE solely belong to the author(s).

Plagiarism Rules

All manuscripts submitted to ARHUSS will be subjected to the Ithenticate plagiarism detection software. Manuscripts in which references sections truncated found to have similarity index of 25% or above will be rejected and authors will be informed with given the plagiarism report.

Withdrawal Rules

Withdrawal of a manuscript will be permitted only for the most compelling and unavoidable reasons. If the author wish to withdraw paper from a journal, author needs to submit an "Article withdrawal Form" signed by all authors (or) the corresponding author of the manuscript stating the reasons for manuscript withdrawal. 

ARHUSS dergisinde makale gönderimi ve yayınlanması için talep edilen herhangi bir ücret yoktur.

 13582    13584    13587      13590      13594     13595     13598


   13969      14099       17154