Başlangıç: 2024
Yayımcı: Mardin Artuklu Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Artuklu Tourism Studies’in amacı; bilimsel etik ilkelerine bağlı kalarak tarafsızlık ilkesi çerçevesinde, turizm literatürüne teorik ve pratik açıdan katkı sağlayacak çalışmalar yayınlamaktır. 

Artuklu Tourism Studies, aşağıdaki bilimsel konulara veya sorunlara ışık tutan veya turizmle ilgili disiplinlerarası konuları inceleyen makaleleri davet etmektedir:
Turizm işletmeciliği,
Turizm rehberliği,
Gastronomi,
Yiyecek ve içecek yönetimi,
Rekreasyon yönetimi.

Yayın sıklığı: Yılda iki sayı (Mart ve Ekim)

Yayın Dili: Türkçe ve İngilizce