Yıl 2015, Cilt 1 , Sayı 2, Sayfalar 137 - 154 2015-10-15

Türkiye’de Pamuğun Uluslararası Rekabet Analizi
INTERNATIONAL COMPETITIVENESS ANALYSIS OF COTTON IN TURKEY

Arzu KILIÇ [1]


Çalışmanın amacı, Türkiye’de pamuk ve pamuklu sektöründe faaliyette bulunan firmaların rekabetçi yapıları ile rekabetlerine etki eden unsurların belirlenmesidir. Bu alanda üretim ve dış ticaret gerçekleştirilen illerdeki firmalarla rekabet koşulları ve rekabetlerine etki eden unsurların neler olduğunu belirlemeye yönelik anket gerçekleştirilmiştir. Firmalar rekabetlerine etki eden unsurlar, işletme yapıları ve ürünlerine göre sınıflandırılmıştır. Bunun yanı sıra firmaların mevcut rekabet gücünü attırmaya yönelik ne gibi çalışmalar yaptıkları incelenmiştir.
The aim of this study is to determine the factors that affect the competitiveness and competitive position of the companies operating in the sector of cotton and cotton products in Turkey. In order to identify the factors that affect their competitiveness a questionnaire were carried out with the companies in the cities where foreign trade and production in this sector are conducted. The companies were classified according to the factors which affect the competitiveness of their structures and products. In addition to that, the studies which were made to enforce the current competitiveness of the companies were examined.
  • ANONİM, (2007), Pamuğun ekonomik önemi, hasadı, depolanması ve lif standartları. Tugeyp Tarım Müzesi ve Yayın Geliştirme Projesi, Tarımsal Üretim Geliştirme- Yönlendirme Yayın Programı.
  • DİNÇÇAĞ, A., AB Pazarındaki İhracat Kayıpları, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırması Vakfı ,Temmuz, (2010), 1-10 (www.tepav.org.tr).
  • ICAC, (2007), The Cost of Productıon of Raw Cotton. International Cotton Advisory Committee (ICAC),( www.icac.org).
  • TELATAR, E.; TÜRKMEN, Ş.; TEOMAN, Ö., (2002), Pamuk Borsalarında Oluşan Fiyatların Etkinliği, Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, C.17 S.2 2002,55-74.
  • SANAYİ VE TİC. BAK., (2010), 2010 Yılı Pamuk Raporu, TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü, (www.gumrukticaret. gov.tr), 35.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Arzu KILIÇ
Kurum: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2015

APA Kılıç, A . (2015). Türkiye’de Pamuğun Uluslararası Rekabet Analizi . Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 1 (2) , 137-154 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aruiibfdergisi/issue/60487/886588