Yıl 2019, Cilt , Sayı , Sayfalar 130 - 143 2019-09-23

BİR İÇ GÜVENLİK SORUNU OLARAK BİREYSEL SİLAHLANMA: TÜRKİYE İÇİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ ve POLİTİKA ALTERNATİFLERİ

Gökhan Orhan [1] , Ökkeş Bahri Yeter [2]


Bireysel silahlanma dünyanın farklı coğrafyalarında gerçekleşen okul katliamları ve bazı topluluklara hedef tanımadan yapılan saldırılar sonrası ülkelerin gündeme gelen bir sorun alanıdır. ABD gibi silah sahipliği oranının hayli yüksek, silah üretici ve kullanıcı lobilerinin oldukça güçlü olduğu ülkelerde bir bireysel serbesti olarak savunulan bireysel silahlanma, bunun karşısında olan gruplar tarafından önemli bir asayiş sorunu olarak görülmektedir. Dünya sathında dolaşım hâlinde bulunan silahların yüzde 74’ünün sivillere ait olduğu verisi, sivillerin elinde ordulardan daha fazla silah olduğunu göstermektedir. Bu noktada bir toplum sözleşmesiyle egemenliğimizi ve mal ve can güvenliğimizi emanet ettiğimiz devlet aygıtına bağlı kolluk kuvvetlerinin sahip olduklarının üç katı kadar silahın sivillerin elinde olması bireysel silahlanmayı bireysel bir problemden ziyade bir toplumsal güvenlik problemi haline getirmektedir.

Türkiye’de bireysel silahlanma konusunda faaliyet gösteren Umut Vakfının çalışmalarına göre Türkiye 178 ülke arasında silahlanma konusunda  14. sırada yer almaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) bireysel silahlanmaya dair 2017 yılı raporunda sunduğu verilere göre son on yılda ruhsatlı silahların sayılarında azalma meydana geldiği görülse de bireysel silahlanma tam anlamıyla tespit edilebilen bir durum olmadığından ruhsatsız veya av tüfeği gibi silahların sayısına dair net bir rakam bulunmamaktadır. Ancak EGM raporunun son 10 yılı kapsayan suç istatistiklerine bakıldığında ruhsatlı ateşli silahlarla işlenen suç sayısının 25.547, ruhsatsız ateşli silahla işlenen suç sayısının ise 159.123 olduğu görülmektedir. Ruhsatlı silahlarda meydana gelen azalmanın tek başına bir anlam ifade etmediği ve asıl odaklanmamız gereken hususun ruhsatsız silahlar olduğuna açıkça görülmektedir. Bu çalışmada dünya genelinde ve Türkiye özelinde bireysel silahlanma sorununun boyutları analiz edildikten sonra bu sorunun çözümü sürecinde izlenebilecek politika alternatifleri Bardach’ın sekiz aşamalı süreç modeli çerçevesinde tartışılacak ve yapılması gerekenlere ilişkin bir öneriler seti ortaya konulacaktır.   

Bireysel silahlanma, ateşli silahla işlenen suçlar, politika önerileri
 • Bağlıtaş, H, Gençoğlu, P & Kuşkaya, S. (2017) “Sosyal Pazarlama Aracı Olarak Kamu Spotlarının Birey Davranışları Üzerindeki Etkileri: Parametrik Olmayan İstatistiksel Bir Ana-liz”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Vol. 10, no. 48, 622-629.
 • Bardach, E. (2005). A Practical Guide for Policy Analysis: Eightfold Path to More Effective Prob-lem Solving. Washington, DC: CQ Press.
 • Beck, Katie (2017) “Are Australia's gun laws the solution for the US?” https://www.bbc.com/news/world-australia-35048251 (Erişim Tarihi, 1 Nisan 2019)
 • Charleston massacre The latest American mass killing https://www.economist.com/democracy-in-america/2015/06/18/the-latest-american-mass-killing (Erişim Tarihi, 1 Nisan 2019).
 • Emniyet Genel Müdürlüğü, (2016) 28.12.2017 Tarihli Basın Açıklaması, < https://www.egm.gov.tr/haberler/Sayfalar/28-Aralik-2017-Tarihli-Basin-Aciklamasi.aspx > (Erişim Tarihi, 13 Aralık 2018)
 • Eurostat 2015, Crimes Recorded by the Police: Homicide in Cities, erişim 14 Aralık 2018, < http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=crim_hom_city&lang=en >
 • Karp, Aaron (2018) Estimating Global Civilian-Held Firearms Numbers http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/T-Briefing-Papers/SAS-BP-Civilian-Firearms-Numbers.pdf (Erişim Tarihi, 1 Nisan 2018)
 • Kızmaz, Z. (2005) “Ceza veya Kriminal Yaptırımın Suç Oranları Üzerindeki Caydırıcı Etkisi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 7, no. 2, 210-231.
 • Örmeci, O. (2016) Silah Reformu: ABD ve Dünya Örnekleri, <http://ydemokrat.blogspot.com.tr/2016/01/silah-reformu-abd-ve-dunya-ornekleri.html> (Erişim Tarihi, 4 Nisan 2018)
 • Özel Güvenlik Daire Başkanlığı 2013, Bireysel Silahlanmaya Dair 2017 Yılı Raporu, <http://www.ozelguvenlik.pol.tr/Duyurular/Sayfalar/B%C4%B0REYSEL-S%C4%B0LAHLANMAYA-DA%C4%B0R-2017-YILI-RAPORU.aspx>(Erişim Tarihi, 1 Nisan 2018).
 • T.C. İçişleri Bakanlığı 2017, Son Günlerde Bazı Basın Yayın Organlarında Çıkan Ateşli Silahlarla İşlenen Suçlarla ve Yapılan Düzenlemeler ile İlgili Açıklama, <https://icisleri.gov.tr/son-gunlerde-bazi-basin-yayin-organlarinda-cikan-atesli-silahlarla-islenen-suclarla-ve-yapilan-duzenlemeler-ile-ilgili-aciklama> (Erişim tarihi 1 Nisan 2018)
 • There are now more guns than people in the United States https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/10/05/guns-in-the-united-states-one-for-every-man-woman-and-child-and-then-some/?utm_term=.cbbfc69267d9 (Erişim Tarihi, 1 Nisan 2018).
 • Türkiye İstatistik Kurumu 2013, Bölgesel İstatistikler, < https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/anaSayfa.do?dil=tr > (Erişim tarihi 15 Aralık 2018).
 • Türkiye İstatistik Kurumu 2013, Ceza İnfaz Kurumuna Giren Hükümlü İstatistikleri, < https://biruni.tuik.gov.tr/girenhukumluapp/girenhukumlu.zul > (Erişim Tarihi 15 Aralık 2018)
 • Umut Vakfı Umut Vakfı- Türkiye Silahlı Şiddet Haritası 2017, <http://www.umut.org.tr/umut-vakfi-turkiye-silahli-siddet-haritasi-20172/> (Erişim Tarihi 27 Mart 2018)
Birincil Dil tr
Bölüm Makale
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7361-8539
Yazar: Gökhan Orhan (Sorumlu Yazar)
Kurum: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Ülke: Turkey


Yazar: Ökkeş Bahri Yeter
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
Proje Numarası BAP-19-1009-007
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Eylül 2019

Bibtex @konferans bildirisi { assam574731, journal = {ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi}, issn = {2148-5879}, address = {Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı Newport Sitesi No: 155 1. Blok Kat 7 D.55 Beylikdüzü İstanbul}, publisher = {Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği}, year = {2019}, volume = {}, pages = {130 - 143}, doi = {}, title = {BİR İÇ GÜVENLİK SORUNU OLARAK BİREYSEL SİLAHLANMA: TÜRKİYE İÇİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ ve POLİTİKA ALTERNATİFLERİ}, key = {cite}, author = {Orhan, Gökhan and Yeter, Ökkeş Bahri} }
APA Orhan, G , Yeter, Ö . (2019). BİR İÇ GÜVENLİK SORUNU OLARAK BİREYSEL SİLAHLANMA: TÜRKİYE İÇİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ ve POLİTİKA ALTERNATİFLERİ. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi , () , 130-143 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/48907/574731
MLA Orhan, G , Yeter, Ö . "BİR İÇ GÜVENLİK SORUNU OLARAK BİREYSEL SİLAHLANMA: TÜRKİYE İÇİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ ve POLİTİKA ALTERNATİFLERİ". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (2019 ): 130-143 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/48907/574731>
Chicago Orhan, G , Yeter, Ö . "BİR İÇ GÜVENLİK SORUNU OLARAK BİREYSEL SİLAHLANMA: TÜRKİYE İÇİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ ve POLİTİKA ALTERNATİFLERİ". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (2019 ): 130-143
RIS TY - JOUR T1 - BİR İÇ GÜVENLİK SORUNU OLARAK BİREYSEL SİLAHLANMA: TÜRKİYE İÇİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ ve POLİTİKA ALTERNATİFLERİ AU - Gökhan Orhan , Ökkeş Bahri Yeter Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 130 EP - 143 VL - IS - SN - 2148-5879- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi BİR İÇ GÜVENLİK SORUNU OLARAK BİREYSEL SİLAHLANMA: TÜRKİYE İÇİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ ve POLİTİKA ALTERNATİFLERİ %A Gökhan Orhan , Ökkeş Bahri Yeter %T BİR İÇ GÜVENLİK SORUNU OLARAK BİREYSEL SİLAHLANMA: TÜRKİYE İÇİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ ve POLİTİKA ALTERNATİFLERİ %D 2019 %J ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi %P 2148-5879- %V %N %R %U
ISNAD Orhan, Gökhan , Yeter, Ökkeş Bahri . "BİR İÇ GÜVENLİK SORUNU OLARAK BİREYSEL SİLAHLANMA: TÜRKİYE İÇİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ ve POLİTİKA ALTERNATİFLERİ". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi / (Eylül 2019): 130-143 .
AMA Orhan G , Yeter Ö . BİR İÇ GÜVENLİK SORUNU OLARAK BİREYSEL SİLAHLANMA: TÜRKİYE İÇİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ ve POLİTİKA ALTERNATİFLERİ. ASSAM-UHAD. 2019; 130-143.
Vancouver Orhan G , Yeter Ö . BİR İÇ GÜVENLİK SORUNU OLARAK BİREYSEL SİLAHLANMA: TÜRKİYE İÇİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ ve POLİTİKA ALTERNATİFLERİ. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi. 2019; 143-130.