Yıl 2019, Cilt , Sayı , Sayfalar 144 - 151 2019-09-23

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI SONRASI SUÇ OLGUSU VE ALGISINDA DEĞİŞİM: DENİZLİ KARŞIYAKA MAHALLESİ ÖRNEĞİ

Pınar Savaş Yavuzçehre [1]


Bireylerin yaşamlarını devam ettirebilmeleri için hava, su, gıda, uyku gibi en temel fizyolojik ihtiyaçlardan sonra güvenlik ihtiyacı gelmektedir. Bireyin kaliteli bir yaşam sürmesi için eğitim, sağlık, sosyal yaşam ve güvenlik gibi faktörlerin sağlanması gereklidir. Avrupa Kentli Hakları Deklarasyonu’nda güvenlik hakkı olabildiğince suç, şiddet ve yasadışı olaylardan arındırılmış güvenli bir yaşam alanı olarak tanımlanmıştır. Ülkelerin gün geçtikçe ekonomik açıdan gelişmesi her geçen yıl suç oranlarının azalacağını düşündürse de durum tam tersi şekilde işlemekte ve suç kentleri daha fazla sarmaktadır. Ülkemizde suç üreten veya suça mekân oluşturan kentsel alanlar için kentsel dönüşüm projeleri suçla mücadele yöntemi olarak görülmektedir.

Denizli’de 2005-2009 yıllarında gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesi ile Karşıyaka mahallesinde ikamet eden 2000 konut dönüşüme uğramıştır. Çalışmada, bölgenin ve kentin suç merkezi olarak görülen Denizli Karşıyaka mahallesinde uygulanan dönüşüm projesi öncesi ve sonrası suç oranları karşılaştırılmaktadır. İlgili mahallenin bağlı olduğu Sevindik Karakolundan alınan bilgilere göre; kentsel dönüşümün olduğu bölgelerde kişilerin apartman yaşamına geçmesi ile suçun aydınlatılması, ihbarı, suçun gizlenememesi gibi olgular suçla mücadeleyi pozitif yönde etkilediği bilgisi alınmıştır. Ayrıca alanda yapılan mülakatlar ile vatandaşların dönüşüm sonrası güven algısı sorgulanmıştır. Araştırma sonucunda bölgede gerçekleştirilen dönüşüm projesinin kentsel suçlar üzerindeki etkinliğinin sınırlı kaldığı, kentsel dönüşüm projeleri ile kentsel suçların azaltılmasına yönelik olan hedeflerin bölge özelinde tam olarak gerçekleştirilemediği anlaşılmıştır. Kentsel dönüşüm süreci ile birlikte bölgenin apartmanlaşması suçla mücadelede kolaylık sağlamıştır. Bölgedeki suç oranı eskiye oranla düşmüştür. Ancak mekânda suç olgusu yok olmamıştır. Kentteki toplam suç oranı neredeyse aynı kalmıştır. Dönüşüm sonrası suç oranları Karşıyaka Mahallesinde düşerken kentin farklı semtlerinde artış göstermiştir. Kentsel dönüşüm uygulamasının Denizli özelinde suçların azalmasında ya da mekânsal olarak yer değiştirmesinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Suç, Kentsel Dönüşüm, Denizli
  • Akalın, M. (2016). ''Kentsel Dönüşüm Projelerinin Suç Oranlarına Etkilerinin Değerlendirilmesi: Ankara Altındağ Örneği'', Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:5, Sayı:9, s. 5-33.Alacakaptan, Uğur. Suçun Unsurları, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No. 372, Ankara, 1975. Aydıner, H. K. (2017). '' Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Kentsel Yaşam Kalitesine Etkileri: Denizli Karşıyaka Mahallesi Örneği'', Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Denizli.Ayhan, İ, Çubukçu, K. M. (2007). “Suç ve Kent İlişkisine Ampirik Bakış: Literatür Taraması”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 3, Sayı: 5, 2007, s.30-55. Ergün, N., Yirmibeşoğlu F. (2005). “İstanbul’da 2000-2004 Yılları Arasında Suçun Mekânsal Dağılımı”, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 29. Kolokyumu, Planlamada Yeni Politika ve Stratejiler Riskler ve Fırsatlar, İstanbul, 2005, s. 295-307. İçli, G. (2011). “Kentsel Dönüşüme İlişkin Sosyolojik Bir Değerlendirme– Denizli Örneği”, Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt 3, No 1, s. 43-57.Polat, S. Dostoğlu, N. (2007). ''Kentsel Dönüşüm Kavramı Üzerine: Bursa’da Kükürtlü ve Mudanya Örnekleri'', Uludağ Üniversitesi Mühendislik ¬Mimarlık Fakültesi Dergisi, 12 (1), 2007, s. 61¬-76.Savaş Yavuzçehre, P. (2011). Kentsel Mekânda Değişim: Denizli, Denizli Belediyesi Kültür Yayınları, Birinci Baskı, Yayın No: 10, Denizli.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makale
Yazarlar

Yazar: Pınar Savaş Yavuzçehre (Sorumlu Yazar)
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { assam576055, journal = {ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi}, issn = {2148-5879}, address = {Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı Newport Sitesi No: 155 1. Blok Kat 7 D.55 Beylikdüzü İstanbul}, publisher = {Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği}, year = {2019}, volume = {}, pages = {144 - 151}, doi = {}, title = {KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI SONRASI SUÇ OLGUSU VE ALGISINDA DEĞİŞİM: DENİZLİ KARŞIYAKA MAHALLESİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Savaş Yavuzçehre, Pınar} }
APA Savaş Yavuzçehre, P . (2019). KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI SONRASI SUÇ OLGUSU VE ALGISINDA DEĞİŞİM: DENİZLİ KARŞIYAKA MAHALLESİ ÖRNEĞİ. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi , () , 144-151 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/48907/576055
MLA Savaş Yavuzçehre, P . "KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI SONRASI SUÇ OLGUSU VE ALGISINDA DEĞİŞİM: DENİZLİ KARŞIYAKA MAHALLESİ ÖRNEĞİ". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (2019 ): 144-151 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/48907/576055>
Chicago Savaş Yavuzçehre, P . "KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI SONRASI SUÇ OLGUSU VE ALGISINDA DEĞİŞİM: DENİZLİ KARŞIYAKA MAHALLESİ ÖRNEĞİ". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (2019 ): 144-151
RIS TY - JOUR T1 - KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI SONRASI SUÇ OLGUSU VE ALGISINDA DEĞİŞİM: DENİZLİ KARŞIYAKA MAHALLESİ ÖRNEĞİ AU - Pınar Savaş Yavuzçehre Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 144 EP - 151 VL - IS - SN - 2148-5879- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI SONRASI SUÇ OLGUSU VE ALGISINDA DEĞİŞİM: DENİZLİ KARŞIYAKA MAHALLESİ ÖRNEĞİ %A Pınar Savaş Yavuzçehre %T KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI SONRASI SUÇ OLGUSU VE ALGISINDA DEĞİŞİM: DENİZLİ KARŞIYAKA MAHALLESİ ÖRNEĞİ %D 2019 %J ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi %P 2148-5879- %V %N %R %U
ISNAD Savaş Yavuzçehre, Pınar . "KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI SONRASI SUÇ OLGUSU VE ALGISINDA DEĞİŞİM: DENİZLİ KARŞIYAKA MAHALLESİ ÖRNEĞİ". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi / (Eylül 2019): 144-151 .
AMA Savaş Yavuzçehre P . KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI SONRASI SUÇ OLGUSU VE ALGISINDA DEĞİŞİM: DENİZLİ KARŞIYAKA MAHALLESİ ÖRNEĞİ. ASSAM-UHAD. 2019; 144-151.
Vancouver Savaş Yavuzçehre P . KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI SONRASI SUÇ OLGUSU VE ALGISINDA DEĞİŞİM: DENİZLİ KARŞIYAKA MAHALLESİ ÖRNEĞİ. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi. 2019; 151-144.