Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, İKLİM MÜLTECİLERİ VE GÜVENLİK

Yıl 2019, 255 - 270, 23.09.2019

Öz

İnsanların yer değiştirme süreci ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel birçok sebebe bağlıdır. Çevre sorunları da bu meselelerden biridir. İnsanların yaşamını sürdürülebilmesi için gerçekleştirdiği faaliyetler, çevre sorunlarını beraberinde getirmektedir. Çevresel sorunlar ve değişimler nedeniyle geçici veya sürekli yer değiştirme durumu, insanlığın ortaya çıkışından beri var olmuştur. Kaynakların tükenmesi, ekilebilir arazilerin yokluğu, mevsimler değişiklikler insanları bir yerden farklı bir bölgeye göç etmeye zorlamıştır. Küresel ölçekte çevre sorunları sebebiyle meydana gelen yer değiştirmeler ise 1980’li yıllardan beri tartışılagelmektedir. İnsan faaliyetleri sonucunda meydana gelen küresel ölçekli sorunlardan biri iklim değişikliğidir. Küresel iklim değişikliği yaşam koşullarına doğrudan etki edebilme potansiyeline sahiptir. Bu nedenle iklim değişikliği farklı disiplinlerin çalışma konusu haline gelmiştir. Küresel iklim değişikliğinin doğrudan veya dolaylı etkileri sonucunda meydana gelen göçler geleneksel mülteci yaklaşımından farklı olarak iklim mültecileri meselesini ortaya çıkarmıştır. Deniz seviyesinin yükselmesi, tarım arazilerinin verimsizleşmesi, doğal afetler gibi etkileri nedeniyle yaşam alanlarını terk etmek zorunda kalan iklim mültecileri son yıllarda gündeme gelmektedir. Bu noktada küresel iklim değişikliği bağlamında kimlerin iklim mültecisi olarak kabul edilmesi, iklim mültecilerine ne tür bir statü verilmesi ve bu kişilere yönelik ne tür politikaların geliştirilmesi gerektiği soruları ortaya çıkmaktadır. Mültecilerin Hukuki Duruma İlişkin Cenevre Sözleşmesi kapsamına girmeyen, çevre mültecileri ile doğrudan ilişkili olan iklim mültecileri, sadece çevre değil güvenlik konusuyla da ilişkilidir. Bu kapsamda çalışma küresel iklim değişikliği bağlamında iklim mültecilerinin mevcut durumunu ve güvenlik açısından geleceğe yönelik olası etkilerini araştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmada ilk olarak küresel iklim değişikliğinin meydana getirdiği sorunlar ve güvenlik ilişkisi mevcut literatür ve güncel olaylar üzerinden ele alınmaktadır. Ardından küresel iklim değişikliği bağlamında iklim mültecileri incelenmektedir. Bu kapsamda iklim mültecileri kavramının kapsamı, ulusal/uluslararası düzeydeki hukuki düzenleme ve uygulamalar üzerinden değerlendirilmektedir. Son olarak dünyadan iklim mültecileri örnekleri, iklim mültecilerinin meydana getirebileceği güvenlik meseleleri ve güvenlik yaklaşımları ele alınmaktadır. Çalışmada, gelecekte küresel iklim değişikliğinin ve bu değişim sonucunda sayıları artacak olan iklim mültecilerinin ulusal ve uluslararası güvenlik politikalarının oluşturulmasında etkin faktörler arasında yer alabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

Kaynakça

 • Adger, W. N. (2010). Climate change, human well-being and insecurity. New Political Economy, 15(2), 275-292.
 • Apap, J. (2018). The concept of "climate refugee" Towards a possible definition. European Parliamentary Research Service
 • Arnell, N. W., Cannell, M. G., Hulme, M., Kovats, R. S., Mitchell, J. F., Nicholls, R. J., ... & White, A. (2002). The consequences of CO 2 stabilisation for the impacts of climate change. Climatic Change, 53(4), 413-446.
 • Barnett, J. (2003). Security and climate change. Global environmental change, 13(1), 7-17.
 • Barnett, J., & Adger, W. N. (2007). Climate change, human security and violent conflict. Political geography, 26(6), 639-655.
 • Baysal, B., & Karakaş, U. (2017). Climate Change and Security: Different Perceptions, Different Approaches. Uluslararası İlişkiler/International Relations, 14(54), 21-44.
 • Biermann, F., & Boas, I. (2010). Preparing for a warmer world: Towards a global governance system to protect climate refugees. Global environmental politics, 10(1), 60-88.
 • Brown, O. (2008). Migration and climate change. IOM migration research series no. 31. International Organization for Migration, Geneva, 7.
 • Doyle, T., & Chaturvedi, S. (2011). Climate refugees and security: Conceptualizations, categories, and contestations. The Oxford handbook of climate change and society. Oxford: Oxford University Press, 278-291.
 • Ekşi, N. (2016). İklim Mültecileri. Göç Araştırmaları Dergisi, 2(2), 10-58.
 • Gönenç, D. & Kibaroğlu, A. (2017). İklim Güvenliği Kavramının Türkiye İklim Politikasındaki Yeri. Alternatif Politika, İklim Değişikliği ve Enerji Özel Sayı, 1-26.
 • Kaypak, Ş. (2012). Güvenlikte yeni bir boyut; çevresel güvenlik. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(8), 1-22.
 • Laczko, F.ve Aghazarm, C. (Eds.). (2009). Migration, Environment and Climate Change: Assessing the Evidence Geneva: International Organization for Migration
 • McAdam, J. (2012). Climate change, forced migration, and international law. Oxford University Press.
 • McLeman, R. (2017). Migration and Displacement In a Changing Climate. (Eds. Caitlin E. Werrell-Francesco Femia). Epicenters of Climate and Security: the New Geostrategic Landscape of the Anthropocene. The Center for Climate and Security. 100-107
 • Myers, N. (2005). Environmental refugees: an emergent security issue. 13th Economic Forum, Prague, 23-27 May 2005 Session III – Environment and Migration
 • Myers, N., & Kent, J. (1995). Environmental exodus: an emergent crisis in the global arena. Climate Institute.
 • Naser, M. M. (2011). Climate change, environmental degradation, and migration: a complex nexus. William & Mary Environmental Law and Policy Review 36,(3), 713-766
 • Reuveny, R. (2007). Climate change-induced migration and violent conflict. Political geography, 26(6), 656-673.
 • Sağsen, İ. (2011), İklim Değişikliğinin Güvenlik Boyutu ve Ortadoğu’ya Etkileri. Ortadoğu Analiz, 3 (26) 43-52.
 • Sipahi, E. B. & Tekin, S. (2016). Akdeniz’de İklim Değişikliği ve Çevresel Güvensizlik Kıskacında İklim Mültecileri. Uluslararası Akdeniz’de Çevresel Güvenlik Konferansı. KKTC İmaj Yayınevi, 44-79
 • Terminski, B. (2012). Towards recognition and protection of forced environmental migrants in the public international law Refugee or IDPs umbrella. http://ssrn.com/abstract=2029796, 12.02.2019
 • Tower A. (2007). Shrinking Option The Nexus Between Climate Change, Displacement and Security in the Lake Chad Basin. www.climate-refugess.org Report No.1
 • Trombetta, M. J. (2008). Environmental security and climate change: analysing the discourse. Cambridge Review of International Affairs, 21(4), 585-602.Türkeş, M. (2008). Küresel iklim değişikliği nedir? Temel kavramlar, nedenleri, gözlenen ve öngörülen değişiklikler. İklim Değişikliği ve Çevre, 1(1), 26-37.
 • United Kingdom (2007). Energy, Security and Climate. United Nations Security Council open Debate: UK concept paper.
 • Van Schaik, L. (2017). Climate change, migration & security: hype or reality?. http://gmaccc.org/wp-content/uploads/2017/11/Presentation-Louise-van-Schaik-_-Climate-migration-security.pdf, 24.02.2019
 • Vural, Ç. (2018). Küresel İklim Değişikliği ve Güvenlik. Güvenlik Bilimleri Dergisi, 7(1), 57-85.
 • Werz, M. & Conley, L. (2012). Climate change, migration, and conflict-addressing complex crisis scenarios in the 21st century. January. Center for American Progress & Heinrich Böll Stiftung.
 • Williams, A. (2008). Turning the tide: Recognizing climate change refugees in international law. Law & Policy, 30(4), 502-529.
 • Yanık, M. (2012). Küresel Isınmanın Güvenlik Boyutu. Haliç Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi.
 • Ziya, O. (2012). Mülteci-Göçmen Belirsizliğinde İklim Mültecileri. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 99, 229-240

Yıl 2019, 255 - 270, 23.09.2019

Öz

Kaynakça

 • Adger, W. N. (2010). Climate change, human well-being and insecurity. New Political Economy, 15(2), 275-292.
 • Apap, J. (2018). The concept of "climate refugee" Towards a possible definition. European Parliamentary Research Service
 • Arnell, N. W., Cannell, M. G., Hulme, M., Kovats, R. S., Mitchell, J. F., Nicholls, R. J., ... & White, A. (2002). The consequences of CO 2 stabilisation for the impacts of climate change. Climatic Change, 53(4), 413-446.
 • Barnett, J. (2003). Security and climate change. Global environmental change, 13(1), 7-17.
 • Barnett, J., & Adger, W. N. (2007). Climate change, human security and violent conflict. Political geography, 26(6), 639-655.
 • Baysal, B., & Karakaş, U. (2017). Climate Change and Security: Different Perceptions, Different Approaches. Uluslararası İlişkiler/International Relations, 14(54), 21-44.
 • Biermann, F., & Boas, I. (2010). Preparing for a warmer world: Towards a global governance system to protect climate refugees. Global environmental politics, 10(1), 60-88.
 • Brown, O. (2008). Migration and climate change. IOM migration research series no. 31. International Organization for Migration, Geneva, 7.
 • Doyle, T., & Chaturvedi, S. (2011). Climate refugees and security: Conceptualizations, categories, and contestations. The Oxford handbook of climate change and society. Oxford: Oxford University Press, 278-291.
 • Ekşi, N. (2016). İklim Mültecileri. Göç Araştırmaları Dergisi, 2(2), 10-58.
 • Gönenç, D. & Kibaroğlu, A. (2017). İklim Güvenliği Kavramının Türkiye İklim Politikasındaki Yeri. Alternatif Politika, İklim Değişikliği ve Enerji Özel Sayı, 1-26.
 • Kaypak, Ş. (2012). Güvenlikte yeni bir boyut; çevresel güvenlik. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(8), 1-22.
 • Laczko, F.ve Aghazarm, C. (Eds.). (2009). Migration, Environment and Climate Change: Assessing the Evidence Geneva: International Organization for Migration
 • McAdam, J. (2012). Climate change, forced migration, and international law. Oxford University Press.
 • McLeman, R. (2017). Migration and Displacement In a Changing Climate. (Eds. Caitlin E. Werrell-Francesco Femia). Epicenters of Climate and Security: the New Geostrategic Landscape of the Anthropocene. The Center for Climate and Security. 100-107
 • Myers, N. (2005). Environmental refugees: an emergent security issue. 13th Economic Forum, Prague, 23-27 May 2005 Session III – Environment and Migration
 • Myers, N., & Kent, J. (1995). Environmental exodus: an emergent crisis in the global arena. Climate Institute.
 • Naser, M. M. (2011). Climate change, environmental degradation, and migration: a complex nexus. William & Mary Environmental Law and Policy Review 36,(3), 713-766
 • Reuveny, R. (2007). Climate change-induced migration and violent conflict. Political geography, 26(6), 656-673.
 • Sağsen, İ. (2011), İklim Değişikliğinin Güvenlik Boyutu ve Ortadoğu’ya Etkileri. Ortadoğu Analiz, 3 (26) 43-52.
 • Sipahi, E. B. & Tekin, S. (2016). Akdeniz’de İklim Değişikliği ve Çevresel Güvensizlik Kıskacında İklim Mültecileri. Uluslararası Akdeniz’de Çevresel Güvenlik Konferansı. KKTC İmaj Yayınevi, 44-79
 • Terminski, B. (2012). Towards recognition and protection of forced environmental migrants in the public international law Refugee or IDPs umbrella. http://ssrn.com/abstract=2029796, 12.02.2019
 • Tower A. (2007). Shrinking Option The Nexus Between Climate Change, Displacement and Security in the Lake Chad Basin. www.climate-refugess.org Report No.1
 • Trombetta, M. J. (2008). Environmental security and climate change: analysing the discourse. Cambridge Review of International Affairs, 21(4), 585-602.Türkeş, M. (2008). Küresel iklim değişikliği nedir? Temel kavramlar, nedenleri, gözlenen ve öngörülen değişiklikler. İklim Değişikliği ve Çevre, 1(1), 26-37.
 • United Kingdom (2007). Energy, Security and Climate. United Nations Security Council open Debate: UK concept paper.
 • Van Schaik, L. (2017). Climate change, migration & security: hype or reality?. http://gmaccc.org/wp-content/uploads/2017/11/Presentation-Louise-van-Schaik-_-Climate-migration-security.pdf, 24.02.2019
 • Vural, Ç. (2018). Küresel İklim Değişikliği ve Güvenlik. Güvenlik Bilimleri Dergisi, 7(1), 57-85.
 • Werz, M. & Conley, L. (2012). Climate change, migration, and conflict-addressing complex crisis scenarios in the 21st century. January. Center for American Progress & Heinrich Böll Stiftung.
 • Williams, A. (2008). Turning the tide: Recognizing climate change refugees in international law. Law & Policy, 30(4), 502-529.
 • Yanık, M. (2012). Küresel Isınmanın Güvenlik Boyutu. Haliç Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi.
 • Ziya, O. (2012). Mülteci-Göçmen Belirsizliğinde İklim Mültecileri. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 99, 229-240

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makale
Yazarlar

Fırat Harun YILMAZ> (Sorumlu Yazar)

0000-0003-2838-5400
Türkiye


Mücahit NAVRUZ>
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0548-8626

Yayımlanma Tarihi 23 Eylül 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt , Sayı

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { assam578164, journal = {ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi}, issn = {2148-5879}, address = {Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı Newport Sitesi No: 155 1. Blok Kat 7 D.55 Beylikdüzü İstanbul}, publisher = {Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği}, year = {2019}, pages = {255 - 270}, title = {KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, İKLİM MÜLTECİLERİ VE GÜVENLİK}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Fırat Harun and Navruz, Mücahit} }
APA Yılmaz, F. H. & Navruz, M. (2019). KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, İKLİM MÜLTECİLERİ VE GÜVENLİK . ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi , ASSAM ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ 13. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ ÖZEL SAYISI , 255-270 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/48907/578164
MLA Yılmaz, F. H. , Navruz, M. "KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, İKLİM MÜLTECİLERİ VE GÜVENLİK" . ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (2019 ): 255-270 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/48907/578164>
Chicago Yılmaz, F. H. , Navruz, M. "KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, İKLİM MÜLTECİLERİ VE GÜVENLİK". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (2019 ): 255-270
RIS TY - JOUR T1 - KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, İKLİM MÜLTECİLERİ VE GÜVENLİK AU - Fırat HarunYılmaz, MücahitNavruz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 255 EP - 270 VL - IS - SN - 2148-5879- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, İKLİM MÜLTECİLERİ VE GÜVENLİK %A Fırat Harun Yılmaz , Mücahit Navruz %T KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, İKLİM MÜLTECİLERİ VE GÜVENLİK %D 2019 %J ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi %P 2148-5879- %V %N %R %U
ISNAD Yılmaz, Fırat Harun , Navruz, Mücahit . "KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, İKLİM MÜLTECİLERİ VE GÜVENLİK". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi / (Eylül 2019): 255-270 .
AMA Yılmaz F. H. , Navruz M. KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, İKLİM MÜLTECİLERİ VE GÜVENLİK. ASSAM-UHAD. 2019; 255-270.
Vancouver Yılmaz F. H. , Navruz M. KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, İKLİM MÜLTECİLERİ VE GÜVENLİK. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi. 2019; 255-270.
IEEE F. H. Yılmaz ve M. Navruz , "KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, İKLİM MÜLTECİLERİ VE GÜVENLİK", ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, ss. 255-270, Eyl. 2019

18484184841447414475    14480    14481   14482