Yıl 2019, Cilt , Sayı , Sayfalar 15 - 23 2019-09-23

ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN MÜDAHALE ALANI OLARAK SAĞLIK: YENİ BİR KAVRAM OLARAK GLOBAL HEALTH SECURITY

Recep FEDAİ [1]


Sağlık insan hayatının korunması açısından bir değer ifade etse de bu değerin ekonomik yönü belirgin bir şekilde ön plana çıkmaktadır. Sağlık hizmetlerinde güvenlik, küresel tehditlere açık hale gelen ve hastalıkların bulaşıcı niteliğinden kaynaklı olarak bir güvenlik meselesi olarak değerlendirilmektedir. Ancak güvenlik ve ekonomi bir araya geldiğinde iş; uluslararası aktörlerin ulus devletlere müdahalelerine ve yapısal reformlara kadar varabilmektedir. Ulus devletler bulaşıcı hastalıklar için (ithal ilaç ve aşılar) kaynak ayırmak zorunda bırakılmaktadır. Çalışma ile çok uluslu şirketler ve uluslararası örgütlerin sağlık alanına yaptığı müdahalenin meşru dayanaklarını ortaya koymak amaçlanırken diğer yandan küresel sağlık güvenliği kavramı ile Türkiye’nin bulaşıcı hastalıklara karşı durumu ortaya konulacaktır. Çalışmada health security kavramının uluslararası aktörler tarafından hangi amaçla çalışma alanı olarak seçildiği üzerinde durularak Türkiye’de sağlık hizmetlerinde sağlık güvenliği konusunun nasıl bir zeminde yer alacağına ilişkin bir tartışma yapılacaktır.  

Ulus Devlet, Güvenlik, Küresel Sağlık Güvenliği
  • Akgül-Açıkmeşe, S. (2014). Güvenlik, Güvenlik Çalışmaları ve Güvenlikleştirme. Küresel Siyasete Giriş: Uluslararası İlişkilerde Kavramlar, Teoriler, Süreçler, 241-257. Aginam, O. (2002). “International Lawand Communicable Diseases”, Bulletin of the World Health Organization, (80), 946-951. Aksakoğlu, G. (2003). “Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Politikalarında Değişim”, Sol, (199), 41-45. Aldis, William, (2008).Health Security as a Public Health Concept: a Critical Analysis”, HealthPolicyand Planning, (23), 369-375. Brauch, H. G. (2008). Güvenliğin yeniden kavramsallaştırılması: Barış, güvenlik, kalkınma ve çevre kavramsal dörtlüsü. Uluslararası İlişkiler/International Relations, 1-47. Büyüktanır, B. Ö., Birinci, G., & Ömürgönülşen, U. (2012).“Trips Sözleşmesi ve İlaç Firmalarının Sağlık Hakkına İlişkin Etik Sorumlulukları”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 30(2), 1-26. Fedai, Recep ve Mesçioğlu Fedai Merve (2019). “Birleşmiş Milletlerin Sağlık Politikalarının Üretilmesindeki Rolü” TheJournal of Academic Social Science, 7(88), 78-92. Fidler, D.P. (2004). “Germs, Governance, and Global Public Health in the Wake of SARS”, Th eJournal of Clinical Investigation, 113(6), 799-804. Fidler, D.P. (2005). “From International Sanitary Conventionsto Global Health Security: The New International Health Regulations”, Chinese Journal of International Law, 4(2), 325-392. Güzelsarı, S. (2012). “Sağlık Sisteminde Yeniden Yapılanma ve Kamu-Özel Ortaklıkları”, Amme İdaresi Dergisi, 45(3), 29-57. International Health Regulations (2019).https://www.who.int/ihr/about/en/, (Erişim Tarihi: 11.04.2019). INVEST (2019). http://www.invest.gov.tr/tr-TR/infocenter/news/Pages/020512-global-giants-focus-on-turkey-pharma-market.aspx, (Erişim Tarihi:16.06.2019). Neocleous, M. (2000). Againstsecurity. RadicalPhilosophy, (100), 7-15. Neocleous, M. (2006). From socialtonational security: On thefabrication of economic order. Security Dialogue, 37(3), 363-384. Neocleous, M. (2011). “‘A brighter and nicernew Life’: Security as Pacification. Social& Legal Studies, 20(2), 191-208. Orkunoğlu, I.F. (2009). Domuz Gribi Ekonomisinin Türkiye’ye Maliyeti, Mevzuat Dergisi, (12):144. Öcek Z. ve Çiçeklioğlu M. (2012). “Türkiye’de Aşı Üretiminde Neler Oluyor?”, Toplum ve Hekim, 27(1), 53-63. Saraç, D. Ç. (2018). “Domuz Gribi Haberlerinde Çerçeveleme: Hürriyet Gazetesi Örneği”, Global Media Journal: Turkish Edition, 8(16), 161-185. Stone, D. (2012). “Transfer and Translation of Policy”, Policy Studies, 33(6), 483-499. Szlezák NA, Bloom BR, Jamison DT, vd. (2010) “The Global Health System: Actors, Norms, And Expectations in Transition”. PLoS Med, 7: e1000183. UNDP (1994). Human Development Report, Oxford University Press, USA. UNDP (2018).EthiopiaNational Human Development Report, UNDP Ethiopia. Rodier, G.,Greenspan, A. L., Hughes, J.M., Heymann, D.L. (2007). “Global Public Health Security”, Emerging Infectious Diseases, 13(10), 1447-1452. WHO (2007). The World Health Report 2007 - A Safer Future: Global Public Health Security İn The 21st Century.
Birincil Dil tr
Bölüm Makale
Yazarlar

Yazar: Recep FEDAİ (Sorumlu Yazar)

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { assam623613, journal = {ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi}, issn = {2148-5879}, address = {Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı Newport Sitesi No: 155 1. Blok Kat 7 D.55 Beylikdüzü İstanbul}, publisher = {Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği}, year = {2019}, volume = {}, pages = {15 - 23}, doi = {}, title = {ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN MÜDAHALE ALANI OLARAK SAĞLIK: YENİ BİR KAVRAM OLARAK GLOBAL HEALTH SECURITY}, key = {cite}, author = {FEDAİ, Recep} }
APA FEDAİ, R . (2019). ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN MÜDAHALE ALANI OLARAK SAĞLIK: YENİ BİR KAVRAM OLARAK GLOBAL HEALTH SECURITY. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi , () , 15-23 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/48907/623613
MLA FEDAİ, R . "ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN MÜDAHALE ALANI OLARAK SAĞLIK: YENİ BİR KAVRAM OLARAK GLOBAL HEALTH SECURITY". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (2019 ): 15-23 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/48907/623613>
Chicago FEDAİ, R . "ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN MÜDAHALE ALANI OLARAK SAĞLIK: YENİ BİR KAVRAM OLARAK GLOBAL HEALTH SECURITY". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (2019 ): 15-23
RIS TY - JOUR T1 - ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN MÜDAHALE ALANI OLARAK SAĞLIK: YENİ BİR KAVRAM OLARAK GLOBAL HEALTH SECURITY AU - Recep FEDAİ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 23 VL - IS - SN - 2148-5879- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN MÜDAHALE ALANI OLARAK SAĞLIK: YENİ BİR KAVRAM OLARAK GLOBAL HEALTH SECURITY %A Recep FEDAİ %T ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN MÜDAHALE ALANI OLARAK SAĞLIK: YENİ BİR KAVRAM OLARAK GLOBAL HEALTH SECURITY %D 2019 %J ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi %P 2148-5879- %V %N %R %U
ISNAD FEDAİ, Recep . "ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN MÜDAHALE ALANI OLARAK SAĞLIK: YENİ BİR KAVRAM OLARAK GLOBAL HEALTH SECURITY". ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi / (Eylül 2019): 15-23 .
AMA FEDAİ R . ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN MÜDAHALE ALANI OLARAK SAĞLIK: YENİ BİR KAVRAM OLARAK GLOBAL HEALTH SECURITY. ASSAM-UHAD. 2019; 15-23.
Vancouver FEDAİ R . ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN MÜDAHALE ALANI OLARAK SAĞLIK: YENİ BİR KAVRAM OLARAK GLOBAL HEALTH SECURITY. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi. 2019; 23-15.