Yıl 2020, Cilt 31 , Sayı 3, Sayfalar 264 - 275 2020-12-21

Kamu yatırım teşvikleri; yatırım kararlarını yönlendiren, farklı bölgelere ve sektörlere verilebilen, çeşitli kapsamlardaki imtiyazlardır. Turizm alanında verilen desteklerden yüksek oranda faydalanan şehirlerden birisi de turizm potansiyeli yüksek olan Antalya ilidir. Bölgedeki mevcut teşvik talebini anlamak ve geleceğe yönelik öngörü kazanabilmek adına, bu çalışmada son beş yılda turizm alanında verilen yatırım teşvik listeleri incelenmiş ve konuyla ilgili görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen sonuçlarına göre, Antalya’ya verilen turizm teşviklerinin yıllar içinde azaldığı, iptal edilen teşvikler açısından da Antalya’daki oranın diğer illerden daha yüksek olduğu anlaşılmıştır. Teşvik başvurularının azalması, işletmelere çeşitli avantajlar sağlayan kültür ve turizm koruma ve geliştirme bölgelerindeki doluluğun artması ile ilişkilendirilmiştir. Değişen turist profili de göz önünde bulundurularak, kitle turizminin dışında butik işletmeciliği de destekleyecek kapsamda bir teşvik planlamasına yönelik öneriler sunulmuştur. Bununla birlikte golf veya kırsal turizm gibi turizm türlerine odaklanan teşviklerin, potansiyeli yüksek ilçeler için arttırılmasının, bölgesel kalkınma açısından önemine değinilmiştir.
Turizm, Turizm yatırımları, yatırım teşvik istatistikleri, Antalya
 • Andaç, F. (2013). Turizm Hukuku. 5. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Arabacı, H. (2012). Antalya Konaklama Yatırımlarına Doydu, Röportaj: Asteria Hotels / Hikmet Arabacı, Turizm ve Yatırım İşletme ve Endüstri Dergisi, 2: 26-27.
 • Bahar, O. (2010). Turizm Sektörüne Sağlanan Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının (DYSY) Ekonomik Büyüme Üzerine Olan Olası Etkisi: Türkiye Örneği (1986–2006), Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 21 (1): 27-40.
 • Bodlender, J. A. (1982). The Financing of Tourism Projects, Tourism Management, 3(4): 277-284.
 • Budak, O. (2012). Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı ile Röportaj, Turizm ve Yatırım İşletme ve Endüstri Dergisi, 2: 23.
 • Dalgın, T., Karadağ, L. ve Bingöl, Z. (2015). Türkiye’de Turizm Girişimciliğinin Gelişimi ve Turizmle İlgili Sağlanan Teşvikler, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4 (1): 174-184.
 • Demirören Haber Ajansı [DHA] (2019). Manavgat'ta Ağaç Kesimi Protestosu, https://www.haberler.com/manavgat-ta-agac-kesimi-protestosu-11600008-haberi/, Erişim tarihi: 2 Ağustos 2019.
 • Gündoğdu, N. (2012). Avrupalılara Göre Yapılan Tesisler Ruslara Göre Değiştiriliyor, Turizm ve Yatırım İşletme ve Endüstri Dergisi, 2 : 10.
 • Hürriyet (2018). Sorgun Ormanı'nda Turizm Tesisi İçin Ağaç Kesimi, http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/antalya/manavgat/sorgun-ormaninda-turizm-tesisi-icin-agac-kesim-41063354, Erişim tarihi: 2 Ağustos 2019.
 • Jenkins, C. L. (1982). The Use of Investment Incentives for Tourism Projects in Developing Countries, Tourism Management, 3 (2): 91-97.
 • Jenkins, C. L., ve Henry, B. M. (1982). Government Involvement in Tourism in Developing Countries, Annals of Tourism Research, 9 (4): 499-521.
 • Kabadayı, O. (2012). Devletin Renovasyon Yatırımlarına Destek Vermesi Lazım, Turizm ve Yatırım İşletme ve Endüstri Dergisi, 2: 12.
 • Kasalak, K. (2012). Teşvik-i Sanayi Kanunları ve Türkiye’de Sanayileşmeye Etkileri, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27: 65-79.
 • Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik (1982). T.C. Resmî Gazete, No: 25463.
 • Oduro-Ofori, E. (2011). The Role of Local Government in Local Economic Development Promotion at the District Level in Ghana (Doktora Tezi). Dortmund: Technical University of Dortmund.
 • Özgen, F. B. (2013). The Effectiveness of Governmental Incentives in the Turkish Tourism Sector and the Relationship between Incentives and Tourism Revenue. 8th Silk Road International Conference on Development of Tourism in Black and Caspian Seas Region (ss. 11-16). Gürcistan: Tiflis-Batum.
 • Radikal (2007). Sorgun'a Golf Sahası Durduruldu, http://www.radikal.com.tr/turkiye/sorguna-golf-sahasi-durduruldu-802364/, Erişim tarihi: 2 Eylül 2019.
 • Sönmez, D. (2005). Sorgun AİHM’ye, DHA, http://www.hurriyet.com.tr/gundem/sorgun-aihm-ye-342869, Erişim tarihi: 2 Eylül 2019.
 • Şahin, M., ve Uysal, Ö. (2011). Bölgesel Kalkınma Çerçevesinde Yatırım Teşviklerinin Shift-Share Analizi, Maliye Dergisi, 160 (Ocak-Haziran): 111-138.
 • Şanlıoğlu Ö. ve Özcan E.Ö., (2017). Türkiye'de Uygulanan Turizm Teşvik Politikaları ve Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (2): 97-118.
 • Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı [TEMA] (2005). Sorgun Ormanı'nın Tahrip Edilerek Golf Sahası Yapılması, Ekolojik, Sosyal, Kültürel, Tarihsel, Bilimsel ve Hukuki Açılarından Yanlıştır. http://www.tema.org.tr/web_14966-2_1/entitialfocus.aspx?primary_id=731&type=2&target=categorial1&detail=single&sp_table=&sp_primary=&sp_table_extra=&openfrom=sortial, Erişim tarihi: 5 Eylül 2019.
 • Toker, B. (2007). Türkiye'de Turizm Sektörü Teşviklerinin Değerlendirilmesi, Yönetim ve Ekonomi, 14 (2): 81-92.
 • Turizm Teşvik Kanununun Cezai Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik (2008). T.C. Resmî Gazete, No: 27025.
 • Turizm ve Yatırım İşletme ve Endüstri Dergisi (2012). Türkiye Turizm Yatırımlarında Bir Başarı Hikayesi Yazdı, Turizm ve Yatırım İşletme ve Endüstri Dergisi, 1 (Ağustos): 6-9.
 • Turizmi Teşvik Kanunu (1982). T.C. Resmî Gazete, No: 2634.
 • Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (2019). On Birinci Kalkınma Planı 2019-2023, http://www.sbb.gov.tr//wp-content/uploads/2019/07/On-Birinci-Kalkinma-Plani.pdf, Erişim tarihi: 9 Ağustos 2019.
 • Uçar, A. İ. (2012). Şehir Otelinde Renovasyon Daha Zor, Turizm ve Yatırım İşletme ve Endüstri Dergisi, 2 :12.
 • Wanhill, S. R. (1986). Which Investment Incentives for Tourism?, Tourism Management, 7 (1): 2-7.
 • Wanhill, S. R. (2005). Role of Government Incentives. İçinde W.F. Theobald (Editör), Global Tourism (ss. 367-390). Massachusetts: Butterworth-Heinemann.
 • Yatırım Ofisi. Teşvikler: Yatırım Teşvikleri, http://v1.invest.gov.tr/tr-TR/investmentguide/investorsguide/Pages/Incentives.aspx, Erişim tarihi: 7 Eylül 2019.
 • Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü (2016) Konaklama İstatistikleri, ISSN : 1300 – 6894, https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9857/isletme-belgeli-tesisler.html , Erişim tarihi: 7 Eylül 2019.
 • Yavan, N. (2012). Türkiye’de Yatırım Teşviklerinin Bölgesel Belirleyicileri: Mekânsal ve İstatistiksel bir Analiz, Coğrafi Bilimler Dergisi, 10 (1): 9-37.
 • Yücel, B. (2012) Türkiye Turizm Politikalarında Genel Olarak Başarılı Oldu. Röportaj, Turizm ve Yatırım İşletme ve Endüstri Dergisi, 1: 14-15.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Hakem Denetimli Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9940-570X
Yazar: Evla MUTLU-KESİCİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1450-191X
Yazar: Gözdegül BAŞER
Kurum: ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { atad668678, journal = {Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {1300-4220}, address = {}, publisher = {Detay Yayıncılık}, year = {2020}, volume = {31}, pages = {264 - 275}, doi = {10.17123/atad.668678}, title = {Turizm Yatırım Teşvikleri Çerçevesinde Antalya}, key = {cite}, author = {Mutlu-kesici, Evla and Başer, Gözdegül} }
APA Mutlu-kesici, E , Başer, G . (2020). Turizm Yatırım Teşvikleri Çerçevesinde Antalya . Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi , 31 (3) , 264-275 . DOI: 10.17123/atad.668678
MLA Mutlu-kesici, E , Başer, G . "Turizm Yatırım Teşvikleri Çerçevesinde Antalya" . Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 31 (2020 ): 264-275 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/atad/issue/58432/668678>
Chicago Mutlu-kesici, E , Başer, G . "Turizm Yatırım Teşvikleri Çerçevesinde Antalya". Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 31 (2020 ): 264-275
RIS TY - JOUR T1 - Turizm Yatırım Teşvikleri Çerçevesinde Antalya AU - Evla Mutlu-kesici , Gözdegül Başer Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17123/atad.668678 DO - 10.17123/atad.668678 T2 - Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 264 EP - 275 VL - 31 IS - 3 SN - 1300-4220- M3 - doi: 10.17123/atad.668678 UR - https://doi.org/10.17123/atad.668678 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi Turizm Yatırım Teşvikleri Çerçevesinde Antalya %A Evla Mutlu-kesici , Gözdegül Başer %T Turizm Yatırım Teşvikleri Çerçevesinde Antalya %D 2020 %J Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi %P 1300-4220- %V 31 %N 3 %R doi: 10.17123/atad.668678 %U 10.17123/atad.668678
ISNAD Mutlu-kesici, Evla , Başer, Gözdegül . "Turizm Yatırım Teşvikleri Çerçevesinde Antalya". Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 31 / 3 (Aralık 2020): 264-275 . https://doi.org/10.17123/atad.668678
AMA Mutlu-kesici E , Başer G . Turizm Yatırım Teşvikleri Çerçevesinde Antalya. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 31(3): 264-275.
Vancouver Mutlu-kesici E , Başer G . Turizm Yatırım Teşvikleri Çerçevesinde Antalya. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 31(3): 264-275.
IEEE E. Mutlu-kesici ve G. Başer , "Turizm Yatırım Teşvikleri Çerçevesinde Antalya", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 31, sayı. 3, ss. 264-275, Ara. 2020, doi:10.17123/atad.668678